Характеристика бавовняних швейних ниток 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Характеристика бавовняних швейних нитокТорговий номер Кількість вкладань Торгова марка Лінійна густина Примітка
Екстра, Прима 34Текс Х3 Для виготовлення спецодягу з просочених тканин, пришивання ґудзиків до верхнього одягу, розметування пройм
Спеціальні 16,5 ТексХ3Х2
Екстра, Прима 27 ТексХ3 Для пошиття спецодягу та інших виробів з брезенту.
Спеціальні 13 Текс Х3 Х2
Екстра, Прима 21 ТексХ3 Для виготовлення одягу різного призначення з грубосуконних тканин
Теж саме 16,5 ТексХ3Х2
Спеціальні 11 Текс Х3Х2
Особливо міцні 7,5 Текс Х3Х3
Чайка 27 Текс Х2 Для виготовлення суконь
Екстра, Прима 16,5 ТексХ3Х2 Для пошиття пальт та костюмів з тонкосуконних та камвольних тканин, бавовняних тканин для одягу, трикотажної білизни та верхніх виробів, виробів з хутра, одягу з нетканих полотен
Спеціальні 8,5 Текс Х3Х2
Особливо міцні 5,9 Текс Х3Х3
Екстра, Прима 13 Текс Х3 Для виготовлення суконь з вовняних, бавовняних, лляно-поліефірних, віскозних, ацетатних та інших тканин, білизни та суконь з трикотажних полотен
Теж саме 11 Текс Х2Х2
Спеціальні 7,5 Текс Х3Х2
Екстра, Прима 10 Текс Х3 Для виготовлення суконь з шовкових тканин, тонкого білизняного трикотажного полотна
Теж саме 10 Текс Х2Х2
Спеціальні 6,7 Текс Х3Х2
Екстра, Прима 7,5 Текс Х3 Для виготовлення суконь з шовкових тканин, виконання оздоблювальних строчок
Теж саме 8,5 Текс Х2Х2
Спеціальні 5,9 Текс Х3Х2
Екстра 6,7 Текс Х3 Для вишивання, виконання оздоблювальних строчок
Екстра 5,9 Текс Х3

 

Продовження таблиці 10.1

Особливо міцні 27 Текс Х2Х2 Для виготовлення спецодягу
Теж саме 27 Текс Х3Х3
Теж саме 18,5 Текс Х3Х3
Теж саме 15,4 Текс Х3Х3
Теж саме 13 Текс Х3Х3
Теж саме 10 Текс Х3Х3

 

Методика виконання роботи

Бавовняна пряжа

В залежності від показників фізико-механічних властивостей бавовняна пряжа поділяється на декілька сортів. Для крученої бавовняної пряжі встановлено чотири сорти: вищий, І, ІІ та ІІІ. Для кожного сорту встановлені нормативи за наступними фізико-механічними властивостями та структурним показникам: розривальної довжині пряжі, нерівноті по міцності одиночної нитки, добротності, номінальному номеру, нерівноті пасми, коефіцієнту скручення, напрямку крутіння та кондиційній вологі.

Сорт пряжі визначають по показнику якості, який отримують як частку від ділення питомого розривного навантаження пряжі на коефіцієнт варіації по розривному навантаженню одиночної нитки. У таблиці 7.2 наведені нормативні показники якості для основної кардної пряжі від 11,8 до 29 Текс, що виробляється з середньоволокнистого бавовняного волокна, та призначена для ткацького виробництва.

За даними лабораторних випробувань розраховують показник якості та визначають сорт пряжі. Якщо один з показників властивостей пряжі, наприклад питоме розривальне зусилля, нижче, а його коефіцієнт варіації перевищує норми, які встановлені для ІІІ сорту, то показник якості не визначається, а продукція являється не стандартною.

Таблиця 10.2

Нормативні показники якості до основної кардної бавовняної пряжі

Номінальна лінійна густина, Текс Допустиме відносне відхилення кондиційної лінійної густини від номінальної Сорт Питоме розривальне навантаження, сН/Текс Коефіцієнт варіації по розривному навантаженню Показник якості (не менше)
11,8 +1,5 -2,5 І ІІ ІІІ 11,7 10,8 не менше 9,9 15,0 16,9 не більше 18,8 0,79 0,65 0,54
13; 14; 15,4; 16,5 +1,5 -2,5 І ІІ ІІІ 12,3 11,4 не менше 10,5 13,8 16,2 не більше 18,8 0,90 0,71 0,57
18,5; 20; 21 +2,0 -2,5 І ІІ ІІІ 11,7 11,0 не менше 10,5 13,8 16,2 не більше 18,8 0,86 0,69 0,57
22; 25; 26; 27; 28; 29 +2,0 -2,5 І ІІ ІІІ 11,9 11,2 не менше 10,5 13,8 16,2 не більше 18,8 0,88 0,70 0,57

 

Примітка: Питоме розривне навантаження та коефіцієнт варіації по розривному навантаженню отримані при випробуваннях пряжі одиночною ниткою.

У бавовняної крученої пряжі не допускаються наступні пороки зовнішнього виду:

· Перекрученість або недокрученість пряжі;

· Слабке та неправильне намотування;

· Різко виражені джгути в основанні у пряжі на бобінах, або спущене намотування;

· Яскраво виражена нерівномірність або штопорність пряжі;

· Замасленість та забрудненість пряжі;

· Пряжа, яка покрита цвіллю.

За наявністю дефектів та станом поверхні пряжі вона поділяється на класи. Кількість дефектів для кожного класу пряжі та число класів пряжі встановлюється згідно домовленості між фабриками - постачальниками та споживачами. Пряжа з кількістю дефектів зовнішнього виду, більшим, ніж встановлено класом, відноситься до браку. Чистоту пряжі визначають шляхом намотування її на екранне мотовило та порівняння з еталонами, які затверджені угодою сторін.

Результати визначення сорту бавовняної пряжі студент повинен занести у таблицю 10.3 та зробити висновки по цій таблиці.

 

Таблиця 10.3

Номінальна лінійна густина, текс Кондиційна лінійна густина Відхилення кондиційної лінійної густини від номінальної Питоме розривне навантаження, сН/Текс Коефіцієнт варіації по розривному навантаженню, % Сорт Клас
             

Бавовняні нитки

Оцінка якості бавовняних швейних ниток, згідно вимог стандартів, встановлюються за наступними групами показників якості:

1) Показники фізико-механічних та хімічних властивостей (розривальне зусилля та видовження на момент розірвання, лінійна густина, число складань, фактичне число скручень, напрямок крутіння, наявність вільного хлору – для відбілених ниток, та сірчаного натрію – для пофарбованих);

2) Показники стійкості фарбування до різних фізико-хімічних впливів;

3) Дефекти зовнішнього виду та чистота ниток (встановлюють за найгіршим показником).

Бавовняні нитки повинні відповідати нормам, які передбачаються нормативно-технічною документацією на цю продукцію. Фізико-механічні показники включають в себе результуючу номінальну лінійну густину, розривальне навантаження, коефіцієнт варіації за розривальним навантаженням та відносне видовження на момент розірвання.

За даними лабораторних випробувань перевіряють відповідність показників. Стійкість фарбування ниток до різних фізико-хімічних дій повинна відповідати вимогам, які включають у себе стійкість фарбування, інтенсивність фарбування, мінімальні показники стійкості фарбування до дії сухого тертя, мильного розчину при температурі 40 °С та мінімальні показники стійкості фарбування до дії світла. Нормована вологість 7%. В залежності від наявності пороків зовнішнього виду на поверхні 100 од. продукції та показника нерівномірності, встановлено два сорти ниток І та ІІ (визначають за найгіршим показником). Існують наступні пороки зовнішнього виду: один вузол або шишка, рідкі маленькі шишки, недомотування витків на двухфланцевої котушці, конусність, випуклість, вогнутість намотування по діаметру, хорди. Сумарна кількість балів для білих ниток І сорту з довжиною намотування 200м повинна бути не більше 45, для кольорових та чорних І сорту – 36, для білих , кольорових та чорних ІІ сорту – 110. При збільшенні довжини намотки кількість балів пропорційно збільшується. Сумарна кількість балів для ниток на однофланцевих котушках та в бобінах на умовну площину 100 см2 (nу) не повинна перевищувати вказаного:

(10.1)

де nф – фактична сумарна кількість балів, яка отримана при оцінці пороків зовнішнього виду на поверхні 1000 од. продукції;

S – площа поверхні 100 од. продукції, см2.

 

(10.2)

де Sф – фактична площа однієї одиниці продукції, см2.

Для визначення площі поверхні одного пакунку з 100 пакунків відбирають 5 пакунків без помітної конусності, випуклості та вогнутості. Площу поверхні пакунку ниток, см2, обчислюють за формулами:

· для циліндричної бобіни

(10.3)

де R – радіус пакунку, см; Н – довжина розкладки ниток на пакунку, см; r – радіус патрону, см;

· для конусної бобіни

(10.4)

де l – довжина с творюючої поверхні пакунку, см; R,R1 –радіуси великого та малого основань пакунку, см; r,r1 – радіуси патрону, см.

Для ниток І сорту нерівноважність у петлі, що утворена ниткою довжиною до 250мм, повинна бути менше 5 витків або дорівнювати їм у марок “Екстра”, “Прима”, та бути менше 4 витків, або дорівнювати їм, у марок “Спеціальні”, “Особливо міцні”. Нитки, що мають нерівноважність більше, ніж вказано, але не менше 9 витків, відносяться до ІІ сорту.

Звіт повинен містити: відомості про асортимент бавовняних швейних ниток та пряжі; методику оцінки сортності бавовняних ниток та пряжі; порівняльну характеристику оцінки сортності бавовняних ниток та пряжі.

 

 

Контрольні запитання

1. Які види пряжі вам відомі?

2. Що таке якість бавовняної пряжі?

3. Що таке якість бавовняних швейних ниток?

4. Що вам відомо про асортимент бавовняної пряжі, що випускається промисловістю?

5. Де застосовують бавовняні швейні нитки при виготовлені швейних виробів?

 

Практична робота №11
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 675; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.65.63 (0.006 с.)