Вивчення та аналіз асортименту текстильних ниток 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вивчення та аналіз асортименту текстильних нитокМета роботи:ознайомитися з асортиментом та визначити особливості зовнішнього вигляду різних видів текстильних ниток

Завдання:

4. Ознайомитися з асортиментом текстильних ниток.

5. Встановити класифікаційні ознаки, особливості зовнішнього вигляду та будови текстильних ниток.

6. Позначити структуру та сировинний склад ниток згідно діючих стандартів.

Загальні відомості

Текстильна нитка – гнучке міцне тіло з малим поперечником і значною довжиною, що використовується для виготовлення текстильних матеріалів. Розрізняють нитки прядені і непрядені. Прядена нитка – пряжа, яка одержується в процесі прядіння з волокон шляхом скручування або склеювання. Непрядена нитка – це текстильна нитка, яка одержується якимось іншим способом (наприклад: комплексна хімічна нитка, мононитка і розрізна нитка).

Розрізняють нитки первинні (одиничні) і вторинні. Первинні ниткибезпосередньо після їх виготовлення на прядильних машинах використовуються для виготовлення текстильних виробів. Вторинні нитки отримують шляхом подальшого з’єднання декількох складових додатковим скручуванням.

Вторинні нитки відносяться до кручених. Вони бувають: трощеними, одно- або багатокрученими, комбінованими. Кручена нитка, одержана одночасним скручуванням двох або більшого числа одиничних ниток, називається однокруточною. Кручена нитка, одержана в результаті скручування однокруточних ниток у кількох послідовних процесах скручування, називається багатокруточною.

Елементарна нитка – це поодинока нитка, що не ділиться в поздовжньому напрямку без руйнування і являє собою складову частину комплексної нитки. Елементарні нитки в структурі комплексних з'єднуються скручуванням, склеюванням або пневмокомпактуванням (пневмоз’єднанням).

Первинна проста (гребінна, кардна, апаратна та ін.) пряжа має по всій довжині однакову структуру і поверхню. Первинна комплексна нитка складається з двох або більшого числа елементарних ниток.

Комплексні нитки бувають похилої, середньої та високої крутки. Нитки похилої крутки (100-230кр/м) надають тканинам гладкої фактури; нитки середньої (муслінової) крутки (до 900кр/м) використовуються для виготовлення пружних тканин малої поверхневої щільності; нитки високої (крепової) крутки(до 1500-2000кр/м) характеризуються підвищеною жорсткістю, розтяжністю, нерівноважністю і створюють на поверхні тканин зернистий ефект.

Трощена нитка – це вторинна нитка, яка складається з двох або більшого числа поздовжньо складених поодиноких ниток, зєднаних між собою дуже малою круткою (до 8 кручень на 1м).

Комбінована нитка – це кручена нитка, яка складається з комплексних ниток і пряжі або інших сполучень ниток різних за структурою.

Армована нитка (пряжа) – кручена нитка (пряжа), яка складається із стержневої нитки, оповитої по всій довжині волокнами чи нитками іншого виду.

Фасонна нитка (пряжа) – поодинока, односкручена чи багатоскручена нитка, що має різноманітні зовнішні фасонні ефекти. Фасонний ефект – місцева зміна структури або кольору, яка безперервно чи періодично повторюється по всій довжині нитки.

Фасонна нитка (пряжа) з кольоровими ефектами – це нитка (пряжа) з різнокольоровими поздовжніми полосами (строката); з різнокольоровими відрізками, що чергуються між собою (наприклад, пофарбованими), з хаотично розміщеними скупченими кольорових волокон (мушкувата) або багатониткова пряжа з різнокольоровими компонентами, що чергуються між собою (муліне).

Фасонна нитка (пряжа) із структурними ефектами – однониткова фасонна пряжа з ефектами у вигляді потовщених чи потоншених відрізків, які періодично чи хаотично повторюються (непси); ефекти також можуть бути у вигляді окремо виступаючих волокон або у вигляді хвиль (хвиляста).

Нитка (пряжа) фасонної крутки – багатониткова фасонна пряжа, що складається із трьох систем ниток (стержневої, нагонної та закріплюючої) і має фасонні ефекти у вигляді: безперервно розміщених дрібних незамкнених петель (звилиста); замкнених петель (петлиста); замкнених петель, що чергуються через задані відрізки (епонж); хаотично розміщених замкнених і незамкнених петель, сукрутин (букльована); вузликів чи витків заданої товщини, форми та кольору, що періодично повторюються уздовж нитки (вузликова, гусенична, застилиста, гульчата), чи потовщень (з рівничним ефектом).

Ворсова фасонна нитка (пряжа) – фасонна нитка, яка має пухнасту поверхню за рахунок ворсування (ворсова) чи оксамитоподібну поверхню за рахунок періодично розміщених відрізків ниток, що стирчать (синель).

Текстурована хімічна нитка – нитка із зміненою структурою за рахунок термомеханічної чи аеродинамічної обробок для надання підвищеної об’ємності та пружності.

Хвиляста текстурована нитка – нитка, яка має хвилясту структуру, підвищену об’ємність, пружність, здатність розтягуватися за рахунок розпрямлення звитків.

Петлиста текстурована нитка складається з однієї або кількох комплексних ниток, має петлисту структуру за рахунок переплутування елементарних ниток, відрізняється підвищеною об'ємністю.

Високорозтяжна текстурована нитка – звита нитка, яка має приріст довжини від розпрямлення звитків більше за 100%.

Розтяжна текстурована нитка – звита нитка, яка має приріст довжини від розпрямлення до 100%,

Нерозтяжна текстурована нитка – петлиста текстурована нитка, що не відрізняється від вихідних ниток своєю розтяжністю.

Джгутова текстурована нитка – розтяжна звита текстурована нит­ка, що складається з великої кількості (більше за 50) поздовжньо складених елементарних ниток.

Фасонна петлиста текстурована нитка – нитка, що складається з текстурованих і нетекстурованих ділянок, які періодично чергуються між собою.

Високооб’ємна пряжа – одержується із різноусажених волокон, має меншу об’ємну масу в порівнянні з вихідною завдяки спеціальним видам обробки.

Широке розповсюдження одержали металізовані розрізні нитки (метаніт, алюніт, пластилекс та ін.), які частіше всього являють собою комбіновані нитки.

Стрічкова (розрізна) нитка – елементарна нитка, в якої ширина поперечного перерізу значно більша за довжину.

Профільована нитка – хімічна елементарна нитка із заданим фігурним профілем перерізу.

Пневмоз’єднана нитка – комплексна хімічна нитка, компактність якої досягається переплутуванням елементарних хімічних ниток аеродинаглічним способом.

За сировинним складом розрізняють нитки однорідні і неоднорідні. Однорідна нитка складається з волокон чи ниток однакових за природою та хімічним складом. Однорідна нитка (пряжа), отримана з волокон одного виду, однак може містити до 10% волокон інших видів.

Неоднорідна нитка складається з різних за своєю природою і хімічним складом волокон чи ниток.

Багатокомпонентна нитка – хімічна нитка, виготовлена шляхом формування з кількох полімерів, які мають різні властивості, але близькі за хімічною будовою.

Змішана пряжа – пряжа, що складається із суміші різних за своєю природою і хімічним складом волокон.

За видом обробки і колористичним оформленням розрізняють нитки: сурові, відбілені, відварені, пофарбовані, блискучі, матовані, муліновані, меланжовані.

Муліновані нитки одержують шляхом скручування різнопофарбованих первинних ниток.

Меланжовану пряжу виробляють із суміші різнопофарбованих волокон. Пряжу "жаспе" одержують з двох рівниць різного кольору.

Методика виконання роботи

Вивчення та аналіз асортименту текстильних ниток проводиться за наступними класифікаційними ознаками – сировинний склад, система прядіння або спосіб виготовлення, структура, художньо-колористичне оформлення, особливості будови та властивостей.

В ході роботи необхідно розглянути, вивчити і проаналізувати структуру натурних зразків ниток, встановити їх класифікаційні ознаки, особливості зовнішнього вигляду та будови, позначити структуру та сировинний склад ниток згідно діючих стандартів. Для аналізу надаються: натурні зразки пряжі з натуральних целюлозних та білкових волокон, шовкової, вовняної, напіввовняної та обємної акрилової пряжі, хімічних ниток. Визначити призначення ниток і можливості їх застосування. Результати аналізу представити у вигляді таблиці.

Таблиця 1.11
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 626; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.65.63 (0.006 с.)