The Present Progressive/Continuous TenseМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

The Present Progressive/Continuous TenseНаступна група часів не просто констатує факт, що дія відбувається, відбувалася чи відбуватиметься, а показує цю дію в тривалому процесі, вказує на її перебіг. На самому початку слід зауважити, що в Progressive/Continuous можуть вживатися лише дієслова дії (to work, to run, to sing, to study, to live, etc.). Дієслова стану (to know, to love, to wish, to remember, etc.) в цій групі часів не вживаються. За необхідності слід вжити відповідну часову форму з групи Simple/Indefinite:

I am wishing you all the best! (Wrong) – I wish you all the best. (Right)

Present Progressive/Continuous або теперішній тривалий час вживається для вираження:

а) дії, що відбувається в момент мовлення;

б) дії, що триває певний період часу;

в) майбутньої запланованої дії;

г) домовленості між людьми;

д) нарікання на постійну дію.

Приклади:

а) We are writing letters now; б) In school I’m studying English; в) On Sunday he is going to have his Birthday party; г) They are meeting at 5 near the cinema; д) He is always smoking in my room!

Розповідні речення формуються за допомогою дієслова to be у відповідних формах (am, is, are) та інфінітива основного дієслова із закінченням –ing. Слід зазначити, що наявність цих двох елементів є обов’язковою для всіх чотирьох форм групи Progressive/Continuous. Для утворення питань та заперечень слід оперувати дієсловом to be (тобто його формами am, is, are): Are we writing letters now? What are we writing now? We aren’t writing letters now.

 

До цього розділу слід запам’ятати:
Відмінювання дієслова TO BE: Типові обставини часу:
I AM, YOU ARE, HE/SHE/IT IS WE ARE, YOU ARE, THEY ARE now, at the moment, actually, etc.
Заперечна частка not з формами to be:am not, aren’t, isn’t

 

Доповнюємо таблицю наступною часовою формою:

 

  Indefinite/ Simple Continuous/ Progressive Perfect Perfect-Continuous
Present We write letters once a week We are writing letters now
Past We wrote letters yesterday
Future We will write letters tomorrow
Future-in-the-Past She said, we would write letters

 

The Past Progressive/Continuous Tense

Дія може тривати не тільки в момент мовлення, але і в певний момент часу в минулому. Для її вираження існує часова форма Past Progressive/Continuous. Здебільшого їй товаришує вказівка на час в минулому, коли ця дія тривала:

We were writing letters at that moment/when the teacher came in.

Також ця форма вживається для вираження дії, що тривала протягом якогось періоду часу в минулому:

In the first term we were studying grammar only.

Для утворення цієї часової форми один з обов’язкових елементів, дієслово to be слід вжити в минулому часі – was/were. Основне дієслово з закінченням -ing залишається без змін.

Утворення питальної та заперечної форм відбувається за вже знайомою схемою:

Were we writing letters at that moment? What were we doing when the teacher came in? When the teacher came in we were not writing letters.

 

До цього розділу слід запам’ятати:
Відмінювання дієслова TO BE: Типові обставини часу:
I WAS, YOU WERE, HE/SHE/IT WAS WE WERE, YOU WERE, THEY WERE At two o’clock, at midnight, at that moment, when they watched TV

 

  Indefinite/ Simple Continuous/ Progressive Perfect Perfect-Continuous
Present We write letters once a week We are writing letters now
Past We wrote letters yesterday We were writing letters at that moment
Future We will write letters tomorrow
Future-in-the-Past She said, we would write letters

 

The Future Progressive/Continuous Tense

The Future Progressive/Continuous-in-the-Past Tense

Дві наступні часові форми можна розглянути в одному розділі, оскільки виражена ними дія є подібною. Тривала дія, що відбуватиметься в певний момент часу в майбутньому вживається в Future Progressive/Continuous. Якщо про цю майбутню дію говорили в минулому, слід вжити Future Progressive/Continuous-in-the-Past.

We will be writing letters the whole lesson.

The teacher said, we would be writing letters the whole lesson.

Для утворення цієї часової форми один з обов’язкових елементів, дієслово to be слід вжити в майбутньому часі – shall be/will be. Основне дієслово з закінченням -ing залишається без змін. Для Future Progressive/Continuous-in-the-Past відповідно should be/would be.

Утворення питальної та заперечної форм відбувається за вже знайомою схемою:

Will we be writing letters the whole lesson? What will we be doing the whole lesson? Would we be writing letters the whole lesson? We won’t be writing letters the whole lesson. The teacher said we shouldn’t be writing letters the whole lesson.

 

До цього розділу слід запам’ятати:
Відмінювання дієслова TO BE:
I’LL BE, YOU’LL BE, HE/SHE/IT’LL BE,WE’LL BE, YOU’LL BE, THEY’LL BE I’D BE, YOU’D BE, HE’D/SHE’D BE, IT WOULD BE, WE’D BE, YOU’D BE, THEY’D BE

 

Із завершенням вивчення цієї групи таблиця виглядає так:

 

 

  Indefinite/ Simple Continuous/ Progressive Perfect Perfect-Continuous
Present We write letters once a week We are writing letters now
Past We wrote letters yesterday We were writing letters at that moment
Future We will write letters tomorrow We’ll be writing letters the whole lesson
Future-in-the-Past She said, we would write letters The teacher said we’d be writing letters

The Present Perfect Tense

 

Група часів Perfectвиражає завершену дію, і про це слід пам’ятати, щоб помилково не використати іншу часову форму. Для всіх чотирьох клітин характерним є наявність обов’язкових елементів: допоміжного дієслова to have у відповідній часовій формі та основного дієслова в ІІІ формі. Present Perfectвживається для вираження дії, яка:

- відбулася до моменту мовлення, і той, хто говорить, має на увазі результат цієї минулої дії, її важливість на момент мовлення:

I have cleaned the room – Я прибрав у кімнаті (зараз там чисто);

- почалася в минулому і все ще триває. Замість дії в реченні може йтися про стан. В цьому значенні Present Perfect вживається переважно з дієсловами, що не мають форми Continuous, тобто дієсловами стану (to know, to be, to love, to wish, to remember, etc.):

I have known her for ages – Я знаю її багато років.

- також ця часова форма виражає життєвий досвід, тобто все те, що людина зробила на цей час (без вказівки на час виконання дії):

I have been to London twice – Я побував у Лондоні двічі.

Пам’ятаймо, що дія, виражена Present Perfectвже завершилася, на відміну від дії, вираженої Past Indefinite,про завершеність якої нам не відомо:

She watched this film on TV yesterday – Вона дивилася вчора фільм по телебаченню;

She has already watched this film –Вона вже подивилася цей фільм (щойно, чи нещодавно, і зараз розповідатиме нам про його зміст чи свої враження)

В реченнях з Present Perfectніколи не вживаються обставини, які уточнюють час минулої дії (yesterday, last year, three months ago), натомість присутні слова, що означають період часу, який:

- почався в минулому і тривав до моменту мовлення (up to now, lately, recently, so far, since, not yet),

- ще не закінчився (today, this week),

Також в реченнях можуть бути присутні прислівники неозначеного часу (ever, never, already, often, seldom, just).

Перед відрізком часу слід вживати прийменник for (for an hour, for ten days), початок діїї позначається словом since (since Saturday, since I saw him).

Для утворення питальної форми допоміжне дієслово та питальне слово слід помістити на початок речення: Have you ever been to London? How long has he been there?

В заперечному реченні додаємо частку до допоміжного дієслова: We havn’t written the composition yet.

 

До цього розділу слід запам’ятати:
Типові обставини часу:
up to now, recently, not yet, so far, lately, this morning, ever, never, already, often, just

 

  Indefinite/ Simple Continuous/ Progressive Perfect Perfect-Continuous
Present We write letters once a week We are writing letters now We have already written the letters
Past We wrote letters yesterday We were writing letters at that moment
Future We will write letters tomorrow We’ll be writing letters the whole lesson
Future-in-the-Past She said, we would write letters The teacher said we’d be writing letters

The Past Perfect Tense

 

Якщо певна дія завершилася до іншої дії в минулому, чи просто відбулася до іншої дії в минулому, в реченні слід вжити часову форму Past Perfect, яка утворюється за допомогою все тих же обов’язкових для групи часівPerfect елементів: допоміжного дієслова to have та основного дієслова в ІІІ формі. Оскільки це Past Perfect, допоміжне дієслово to have треба поставити в минулий час had:

I told you I had read the book – Я казав тобі, що читав (прочитав) цю книжку.

He had done his homework by eight o’clock – До восьмої години він виконав домашнє завдання.

Питальна та заперечна форми утворюються за вже за знайомою схемою: Had you written your composition when I called you? We hadn’t read the book by Monday.

 

  Indefinite/ Simple Continuous/ Progressive Perfect Perfect-Continuous
Present We write letters once a week We are writing letters now We have already written the letters
Past We wrote letters yesterday We were writing letters at that moment We had written the letters by six o’clock
Future We will write letters tomorrow We’ll be writing letters the whole lesson
Future-in-the-Past She said, we would write letters The teacher said we’d be writing letters

 

The Future Perfect TenseПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.70.216 (0.006 с.)