The Future Perfect-in-the-Past TenseМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

The Future Perfect-in-the-Past TenseНаступні дві часові форми групи Perfect подаються разом, оскільки є подібними за характером дії. яку вони виражають. Отже, якщо нам потрібно виразити майбутню дію, яка завершиться до певного моменту або до початку іншої дії в майбутньому, ми вживаємо часову форму The Future Perfect: I will have read the story by the time you come back from school – Я прочитаю оповідання, поки ти повернешся зі школи.

Якщо дієслово головного речення виражає минулу дію, слід вжити The Future Perfect-in-the-Past: He said he would have read the story by Monday – Він сказав, що прочитає оповідання до понеділка.

Питальна та заперечна форми утворюються за знайомою схемою: Will you have read the story by the time she comes back from school? I won’t have read the story by the time you come back from school. He asked if I would have read the story by Monday. He said he wouldn’t have read the story by Monday.

Закінчивши вищезгадану групу часів Perfect доповнимо ними загальну таблицю:

 

  Indefinite/ Simple Continuous/ Progressive Perfect Perfect-Continuous
Present We write letters once a week We are writing letters now We have already written the letters
Past We wrote letters yesterday We were writing letters at that moment We had written the letters by six o’clock
Future We will write letters tomorrow We’ll be writing letters the whole lesson We will have written the letters by six o’clock
Future-in-the-Past She said, we would write letters The teacher said we’d be writing letters He said we would have written the letters by six o’clock

 

The Present Perfect Continuous Tense

 

Часи цієї групи виражають дію, яка почалася до моменту нинішнього мовлення, моменту мовлення у минулому чи майбутньому і триває аж до цього моменту. Часи цієї групи виражають дію як процес.

Present Perfect Continuous вживається для дії, яка почалася в минулому і все ще триває, або щойно закінчилася. Оскільки Present Perfect Continuous є поєднанням Perfect та Continuous, від них беруться відповідні елементи для утворення конструкції речення: від Perfectдієсловo have, від Continuousосновне дієслово із закінченням –ing, решта елементів: to be та третя форма дієслова поєднуються у been:

I have been studying in this school for eight years – Я навчаюся в цій школі вісім років (почав навчатися вісім років тому і все ще продовжую)

She has been studying hard for her exam since April - Вона серйозно готувалася до екзамену з квітня місяця (дія почалася у квітні, тривала до моменту мовлення і щойно завершилася).

Питальні та заперечні речення утворюються за традиційною схемою: Since when have you been studying here? He hasn’t been waiting for her for an hour and a half.

З дієсловами, що не вживаються з часами групи Continuous(to know, to wish, to want, etc.) замість Present Perfect Continuous вживається Present Perfect: I have known the teacher since my second grade.

 

І, нарешті, поповнена таблиця:

  Indefinite/ Simple Continuous/ Progressive Perfect Perfect-Continuous
Present We write letters once a week We are writing letters now We have already written the letters I have been writing letters for an hour
Past We wrote letters yesterday We were writing letters at that moment We had written the letters by six o’clock
Future We will write letters tomorrow We’ll be writing letters the whole lesson We will have written the letters by six o’clock
Future-in-the-Past She said, we would write letters The teacher said we’d be writing letters He said we would have written the letters by six o’clock

 

The Past Perfect Continuous Tense

 

Цей час виражає тривалу дію, яка почалася до якогось моменту в минулому і або продовжувалася в цей момент, або закінчилася перед ним. В реченні з Past Perfect Continuous обов’зково має бути вказівка на час тривалості дії або на її початок: I explained that I had been looking for it for the last two hours – Я пояснив, що вже дві години шукаю його. Для утворення цієї часової форми необхідно допоміжне дієслово have вжити в минулому часі had. Решта компонентів залишається без змін.

 

  Indefinite/ Simple Continuous/ Progressive Perfect Perfect-Continuous
Present We write letters once a week We are writing letters now We have already written the letters I have been writing letters for an hour
Past We wrote letters yesterday We were writing letters at that moment We had written the letters by six o’clock I had been writing letters for an hours before you came
Future We will write letters tomorrow We’ll be writing letters the whole lesson We will have written the letters by six o’clock
Future-in-the-Past She said, we would write letters The teacher said we’d be writing letters He said we would have written the letters by six o’clock

The Future Perfect Continuous Tense

The Future Perfect Continuous-in-the-Past Tense

Ці часові форми вживаються рідко та означають тривалу дію, що передує моменту мовлення в майбутньому: Before the film starts I will have been reading a newspaper for an hour or two – До того, як почнеться фільм годину чи дві я читатиму газету; I said I would have been reading a newspaper for an hour or two before the film started – Я сказав, що годину чи дві читатиму газету перед тим, як почнеться фільм.

Заповнивши дві останні клітини, маємо такий вигляд таблиці:

  Indefinite/ Simple Continuous/ Progressive Perfect Perfect-Continuous
Present We write letters once a week We are writing letters now We have already written the letters I have been writing letters for an hour
Past We wrote letters yesterday We were writing letters at that moment We had written the letters by six o’clock I had been writing letters for an hours before you came
Future We will write letters tomorrow We will be writing letters the whole lesson We will have written the letters by six o’clock I will have been writing letters for an hour before you come
Future-in-the-Past She said, we would write letters The teacher said we would be writing letters He said we would have written the letters by six o’clock I said I would have been writing letters for an hour before you came

 

ПОРІВНЯННЯ Для кращого запам’ятовування складових елементів часових форм їх варто порівняти та виділити характерні загальні риси:

У ВЕРТИКАЛЯХ

Indefinite/ Simple Continuous/ Progressive Perfect Perfect-Continuous
We write letters once a week We are writing letters now We havealready written the letters I have been writing letters for an hour
We wrote letters yesterday We were writing letters at that moment We had written the letters by six o’clock I had been writing letters for an hours before you came
We willwrite letters tomorrow We willbe writing letters the whole lesson We will have written the letters by six o’clock I will have been writing letters for an hour before you come
She said, we would write letters The teacher said we wouldbe writingletters He said we wouldhave written the letters by six o’clock I said I would have been writing letters for an hour before you came

У ГОРИЗОНТАЛЯХ

Present We write letters once a week We arewriting letters now We have already written the letters I have been writing letters for an hour
Past We wrote letters yesterday We were writing letters at that moment We had written the letters by six o’clock I had been writing letters for an hours before you came
Future We willwrite letters tomorrow We willbe writing letters the whole lesson We willhave written the letters by six o’clock I will have been writing letters for an hour before you come
Future-in-the-Past She said, we would write letters The teacher said we would be writing letters He said we would have written the letters by six o’clock I said I wouldhave been writing letters for an hour before you came

… + 10 = 26. ПАСИВНИЙ СТАН

Настала черга з’ясувати, який вигляд мають наступні десять клітин. Якщо ти не забув, вони містять в собі форми пасивного стану, тобто ситуації, коли не предмет чи особа виконують дію, а дія виконується над предметом чи особою. За вже знайомою тобі таблицею легко зорієнтуватися, які форми пасивного стану існують в англійській мові:

 

  Indefinite/ Simple Continuous/ Progressive Perfect
Present
Past
Future  
Future-in-the-Past  

 

Щодо дії відносно часу, вона є такою самою, як і у відповідній часовій формі активного стану. Щоб швидко та легко запам’ятати елементи, з яких складається речення в пасивному стані, потрібно взяти до уваги, що всі вони містять:

- дієслово to be у відповідній часовій формі (am, is, are, was, were, will be, would be)

- основне дієслово у ІІІ формі

Досить часто додаток речення в активному стані стає підметом відповідного речення в пасивному і навпаки: I write the letters – Я пишу листи The letters are written by me – Листи пишуться мною.

Для групи часівIndefinite/Simple достатньо лише вищезгаданих елементів: are written, were written, will be written, would be written

Для групи часівContinuous/Progressiveнеобхідно додати обов’язкові елементи з конструкції активного стану: to be + ing = being , тому маємо: are being written, were being written

Для групи часів Perfectмаємо загальну комбінацію have + been + III форма, яка виглядає як have been written, had been written, will have been written, would have been written.

Отже, останні десять часових форм посіли своє місце у відповідних клітинах:

  Indefinite/ Simple Continuous/ Progressive Perfect
Present The letters are written by us once a week The letters are being written by us now The letters have been already written by us
Past The letters were written by us yesterday The letters were being written by us when she came in The letters had been written by us by 6 p.m.
Future The letters will be written by us next Sunday   The letters will have been written by us by the time we go there
Future-in-the-Past We promised, the letters would be written by us soon We were sure the letters would have been written by us

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.130.97 (0.005 с.)