СИСТЕМА ЧАСОВИХ ФОРМ АБО 26 КЛІТИНМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СИСТЕМА ЧАСОВИХ ФОРМ АБО 26 КЛІТИНІ. ОСОБОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА

СИСТЕМА ЧАСОВИХ ФОРМ АБО 26 КЛІТИН

Дорогий друже,

настав час навести лад та систематизувати все те, що ти знаєш на сьогодні про часові форми англійського дієслова. Чи не є це для тебе найбільшою проблемою у вивченні мови, чи завжди ти знаєш, яку часову форму дієслова і, головне, чому, слід застосувати в тому чи іншому реченні? Повір мені: кожен, хто займався англійською стикався з цією проблемою. Нічого дивного, адже кожна мова має свої особливості і не може бути цілком схожою на твою рідну, тим більше, коли йдеться про англійську та українську. Той факт, що для вільного володіння англійською тобі слід перш за все розібратися в системі часових форм її дієслів є беззаперечним. Дієслово – найуживаніша частина мови в англійській, і жодного речення, на відміну від української, скласти без дієслова просто неможливо! Отже, я пропоную тобі поринути в світ англійського дієслова, озброївшись увагою, терпінням, витримкою і вірою в те, що ти рано чи пізно ЗНАТИМЕШ таємницю 26-ти клітин.

 

16+10=…

 

Чому 26-ти ? Українське дієслово має шість часових форм - по три в активному та пасивному стані в теперішньому, минулому та майбутньому часі:

 

- Я читаю книжку – Книжка читається мною;

- Ми співали пісень – Пісні співалися нами;

- Мама розповідатиме казку – Казка розповідатиметься мамою.

 

Якщо ти забув, що таке активний та пасивний стан, нагадую:

- якщо в реченні предмет чи особа виконують дію, то дієслово, яке виражає цю дію вживається в активному стані;

- якщо дія виконується над предметом чи особою, тоді це дієслово вживається в пасивному стані.

 

16+…=26. АКТИВНИЙ СТАН

Активний стан англійського дієслова має 16 часових форм. Чому так багато? В цьому плані українське дієслово розглядається тільки з точки зору часу, англійське – часу та характеру дії, тобто регулярності, тривалості чи завершеності. Ось чому часи англійського дієслова можна поділити на 4 групи – неозначені або прості, тривалі, доконані, доконано-тривалі. Англійською це Indefinite/Simple, Continuous/Progressive, Perfect, Perfect-Continuous. Наразі ці назви запам’ятовувати необов’язково. Краще домовимося розташувати їх у верхній частині таблиці:

 

  Indefinite/ Simple Continuous/ Progressive Perfect Perfect-Continuous

 

Кожна з цих груп містить в собі теперішній, минулий, майбутній, майбутній в минулому часи, або англійською Present, Past, Future, Future-in-the-Past. Ці назви слід розташувати ліворуч. Таким чином маємо 16 клітин, 16 часових форм активного стану англійського дієслова. Заповнюючи кожну з них, ми і пізнаємо їхні таємниці.

 

  Indefinite/ Simple Continuous/ Progressive Perfect Perfect-Continuous
Present
Past
Future
Future-in-the-Past

 

 

The Present Simple/Present Indefinite Tense

 

Теперішній простий або теперішній неозначений час (назви є синонімічними) - найбільш уживана часова форма. Використовується для вираження:

а) регулярної, постійної дії та

б) наявності певних фактів в теперішньому часі.

Приклади:

a) We write letters once a week. b) It is a very interesting book.

 

Певну проблему викликає утворення питальної та заперечної форм. Перш ніж утворити питання чи заперечення пропоную подумати над питанням: в реченні хтось щось робить чи десь кимсь є ?

 

Якщо хтось щось робить, на допомогу слід взяти дієслово DO/DOES Якщо хтось(щось) десь кимось(чимось) є, слід оперувати виключно формами дієслова TO BE, яке при відмінюванні за особами виглядає як AM/ IS/ ARE
Do you write letters once a week? Is it a very interesting book ?
За наявності питального слова його слід розмістити на першому місті: За наявності питального слова його слід розмістити на першому місті:
What do you write once a week? What is it ?
Якщо питальне слово виступає в ролі підмета речення, допоміжне do/does не потрібне:  
Who writes letters once a week?  
 
Для утворення заперечних речень використовуються ті ж самі дієслова з часткою NOT:
do + not = don’tdoes + not = doesn’t am/is/are + not = am not/isn’t/aren’t
We don’t write letters once a week. It isn’t a very interesting book.

 

Особливе місце посідають речення з HAVE/HAS та HAVE GOT/HAS GOT. При наявності чогось матеріального (те, що можна побачити) перевага віддається формі have got/has got, абстрактного (чого ми не бачимо) – have/has. При цьому в офіційному мовленні та на письмі слід вживати have/has, в неофіційному – have got/has got.

Питальні та заперечні речення в цьому випадку утворюються наступним чином:

 

We’ve got a lot of friends. Have we got a lot of friends? We haven’t got a lot of friends.

She has a dream. Does she have a dream? She doesn’t have a dream.

 

До цього розділу слід запам’ятати:
Питальні слова: Відмінювання дієслова TO BE: Типові обставини часу:
WHAT, WHO, WHERE, WHEN, WHY, HOW, HOW LONG, HOW MUCH, HOW MANY, WHOSE, WHICH, etc.   I AM, YOU ARE, HE/SHE/IT IS WE ARE, YOU ARE, THEY ARE EVERY DAY, ONCE A WEEK, TWICE A YEAR, IN SUMMER, ALWAYS, TODAY, etc.

 

Отже, заповнено першу клітину. Таблиця активного стану має такий вигляд:

 

  Indefinite/ Simple Continuous/ Progressive Perfect Perfect-Continuous
Present We write letters once a week
Past
Future
Future-in-the-Past

 

 

The Past Simple/Past Indefinite Tense

Наступна часова форма – простий минулий, чи іншими словами неозначений минулий час.

Використовується для вираження:

а) дії, що мала місце в минулому та

б) певних фактів в минулому.

Приклади:

a) We wrote letters yesterday. b) It was a very interesting book.

Перш ніж утворити питання чи заперечення пропоную подумати над питанням: в реченні хтось щось робив чи десь кимсь був ?

 

Якщо хтось щось робив, на допомогу слід взяти дієслово DID Якщо хтось(щось) десь кимось(чимось) був, слід оперувати виключно формами дієслова TO BE в минулому часі, яке при відмінюванні за особами виглядає як WAS/WERE
Did you write letters yesterday? Was it a very interesting book ?
За наявності питального слова його слід розмістити на першому місті: За наявності питального слова його слід розмістити на першому місті:
What did you write yesterday? What was it ?
Якщо питальне слово виступає в ролі підмета речення, допоміжне did не потрібне:  
Who wrote letters yesterday?  
 
Для утворення заперечних речень використовуються ті ж самі дієслова з часткою NOT:
did + not = didn’t was/were + not = wasn’t/weren’t
We didn’t write letters yesterday. It wasn’t a very interesting book.

 

Речення з HADслід розглядати за прикладом, коли хтось щось робив. Форма had got не існує:

She had a lot of money last summerDid she have much money? – She didn’t have much money.

Для вираження дії, яка в минулому була постійною, а нині не відбувається, слід вживати конструкцію “підмет + used to + основне дієслово у І формі”:

When I was a child, I used to drink milk.(Now I don’t do it.) - Did you use to drink milk when you were a child? – I didn’t use to drink milk when I was a child.

До цього розділу слід запам’ятати:
Загальне положення: Відмінювання дієслова TO BE: Типові обставини часу:
Past Simple здебільшого вживається в реченнях, які містять вказівку на час виконання дії в минулому I WAS, YOU WERE, HE/SHE/IT WAS WE WERE, YOU WERE, THEY WERE Yesterday, the day before yesterday, last summer, a year ago, when I was a child, in 1994, etc.

 

Таким чином, ми знаємо дві часові форми:

  Indefinite/ Simple Continuous/ Progressive Perfect Perfect-Continuous
Present We write letters once a week
Past We wrote letters yesterday
Future
Future-in-the-Past

If I have paper, I will write letters tomorrow.

 

До цього розділу слід запам’ятати:
Типові обставини часу: tomorrow, the day after tomorrow, next month, in a week, in two years, in 2010, etc.

 

Подивись на таблицю. Ми знаємо три часові форми:

 

  Indefinite/ Simple Continuous/ Progressive Perfect Perfect-Continuous
Present We write letters once a week
Past We wrote letters yesterday
Future We will write letters tomorrow
Future-in-the-Past

 

The Past Progressive/Continuous Tense

Дія може тривати не тільки в момент мовлення, але і в певний момент часу в минулому. Для її вираження існує часова форма Past Progressive/Continuous. Здебільшого їй товаришує вказівка на час в минулому, коли ця дія тривала:

The Future Progressive/Continuous Tense

We will be writing letters the whole lesson.

Will we be writing letters the whole lesson? What will we be doing the whole lesson? Would we be writing letters the whole lesson? We won’t be writing letters the whole lesson. The teacher said we shouldn’t be writing letters the whole lesson.

 

До цього розділу слід запам’ятати:
Відмінювання дієслова TO BE:
I’LL BE, YOU’LL BE, HE/SHE/IT’LL BE,WE’LL BE, YOU’LL BE, THEY’LL BE I’D BE, YOU’D BE, HE’D/SHE’D BE, IT WOULD BE, WE’D BE, YOU’D BE, THEY’D BE

 

Із завершенням вивчення цієї групи таблиця виглядає так:

 

 

  Indefinite/ Simple Continuous/ Progressive Perfect Perfect-Continuous
Present We write letters once a week We are writing letters now
Past We wrote letters yesterday We were writing letters at that moment
Future We will write letters tomorrow We’ll be writing letters the whole lesson
Future-in-the-Past She said, we would write letters The teacher said we’d be writing letters

The Present Perfect Tense

 

Група часів Perfectвиражає завершену дію, і про це слід пам’ятати, щоб помилково не використати іншу часову форму. Для всіх чотирьох клітин характерним є наявність обов’язкових елементів: допоміжного дієслова to have у відповідній часовій формі та основного дієслова в ІІІ формі. Present Perfectвживається для вираження дії, яка:

- відбулася до моменту мовлення, і той, хто говорить, має на увазі результат цієї минулої дії, її важливість на момент мовлення:

I have cleaned the room – Я прибрав у кімнаті (зараз там чисто);

- почалася в минулому і все ще триває. Замість дії в реченні може йтися про стан. В цьому значенні Present Perfect вживається переважно з дієсловами, що не мають форми Continuous, тобто дієсловами стану (to know, to be, to love, to wish, to remember, etc.):

I have known her for ages – Я знаю її багато років.

- також ця часова форма виражає життєвий досвід, тобто все те, що людина зробила на цей час (без вказівки на час виконання дії):

I have been to London twice – Я побував у Лондоні двічі.

Пам’ятаймо, що дія, виражена Present Perfectвже завершилася, на відміну від дії, вираженої Past Indefinite,про завершеність якої нам не відомо:

She watched this film on TV yesterday – Вона дивилася вчора фільм по телебаченню;

She has already watched this film –Вона вже подивилася цей фільм (щойно, чи нещодавно, і зараз розповідатиме нам про його зміст чи свої враження)

В реченнях з Present Perfectніколи не вживаються обставини, які уточнюють час минулої дії (yesterday, last year, three months ago), натомість присутні слова, що означають період часу, який:

- почався в минулому і тривав до моменту мовлення (up to now, lately, recently, so far, since, not yet),

- ще не закінчився (today, this week),

Також в реченнях можуть бути присутні прислівники неозначеного часу (ever, never, already, often, seldom, just).

Перед відрізком часу слід вживати прийменник for (for an hour, for ten days), початок діїї позначається словом since (since Saturday, since I saw him).

Для утворення питальної форми допоміжне дієслово та питальне слово слід помістити на початок речення: Have you ever been to London? How long has he been there?

В заперечному реченні додаємо частку до допоміжного дієслова: We havn’t written the composition yet.

 

До цього розділу слід запам’ятати:
Типові обставини часу:
up to now, recently, not yet, so far, lately, this morning, ever, never, already, often, just

 

  Indefinite/ Simple Continuous/ Progressive Perfect Perfect-Continuous
Present We write letters once a week We are writing letters now We have already written the letters
Past We wrote letters yesterday We were writing letters at that moment
Future We will write letters tomorrow We’ll be writing letters the whole lesson
Future-in-the-Past She said, we would write letters The teacher said we’d be writing letters

The Past Perfect Tense

 

Якщо певна дія завершилася до іншої дії в минулому, чи просто відбулася до іншої дії в минулому, в реченні слід вжити часову форму Past Perfect, яка утворюється за допомогою все тих же обов’язкових для групи часівPerfect елементів: допоміжного дієслова to have та основного дієслова в ІІІ формі. Оскільки це Past Perfect, допоміжне дієслово to have треба поставити в минулий час had:

I told you I had read the book – Я казав тобі, що читав (прочитав) цю книжку.

He had done his homework by eight o’clock – До восьмої години він виконав домашнє завдання.

Питальна та заперечна форми утворюються за вже за знайомою схемою: Had you written your composition when I called you? We hadn’t read the book by Monday.

 

  Indefinite/ Simple Continuous/ Progressive Perfect Perfect-Continuous
Present We write letters once a week We are writing letters now We have already written the letters
Past We wrote letters yesterday We were writing letters at that moment We had written the letters by six o’clock
Future We will write letters tomorrow We’ll be writing letters the whole lesson
Future-in-the-Past She said, we would write letters The teacher said we’d be writing letters

 

The Future Perfect Tense

У ВЕРТИКАЛЯХ

Indefinite/ Simple Continuous/ Progressive Perfect Perfect-Continuous
We write letters once a week We are writing letters now We havealready written the letters I have been writing letters for an hour
We wrote letters yesterday We were writing letters at that moment We had written the letters by six o’clock I had been writing letters for an hours before you came
We willwrite letters tomorrow We willbe writing letters the whole lesson We will have written the letters by six o’clock I will have been writing letters for an hour before you come
She said, we would write letters The teacher said we wouldbe writingletters He said we wouldhave written the letters by six o’clock I said I would have been writing letters for an hour before you came

У ГОРИЗОНТАЛЯХ

Present We write letters once a week We arewriting letters now We have already written the letters I have been writing letters for an hour
Past We wrote letters yesterday We were writing letters at that moment We had written the letters by six o’clock I had been writing letters for an hours before you came
Future We willwrite letters tomorrow We willbe writing letters the whole lesson We willhave written the letters by six o’clock I will have been writing letters for an hour before you come
Future-in-the-Past She said, we would write letters The teacher said we would be writing letters He said we would have written the letters by six o’clock I said I wouldhave been writing letters for an hour before you came

… + 10 = 26. ПАСИВНИЙ СТАН

Настала черга з’ясувати, який вигляд мають наступні десять клітин. Якщо ти не забув, вони містять в собі форми пасивного стану, тобто ситуації, коли не предмет чи особа виконують дію, а дія виконується над предметом чи особою. За вже знайомою тобі таблицею легко зорієнтуватися, які форми пасивного стану існують в англійській мові:

 

  Indefinite/ Simple Continuous/ Progressive Perfect
Present
Past
Future  
Future-in-the-Past  

 

Щодо дії відносно часу, вона є такою самою, як і у відповідній часовій формі активного стану. Щоб швидко та легко запам’ятати елементи, з яких складається речення в пасивному стані, потрібно взяти до уваги, що всі вони містять:

- дієслово to be у відповідній часовій формі (am, is, are, was, were, will be, would be)

- основне дієслово у ІІІ формі

Досить часто додаток речення в активному стані стає підметом відповідного речення в пасивному і навпаки: I write the letters – Я пишу листи The letters are written by me – Листи пишуться мною.

Для групи часівIndefinite/Simple достатньо лише вищезгаданих елементів: are written, were written, will be written, would be written

Для групи часівContinuous/Progressiveнеобхідно додати обов’язкові елементи з конструкції активного стану: to be + ing = being , тому маємо: are being written, were being written

Для групи часів Perfectмаємо загальну комбінацію have + been + III форма, яка виглядає як have been written, had been written, will have been written, would have been written.

Отже, останні десять часових форм посіли своє місце у відповідних клітинах:

  Indefinite/ Simple Continuous/ Progressive Perfect
Present The letters are written by us once a week The letters are being written by us now The letters have been already written by us
Past The letters were written by us yesterday The letters were being written by us when she came in The letters had been written by us by 6 p.m.
Future The letters will be written by us next Sunday   The letters will have been written by us by the time we go there
Future-in-the-Past We promised, the letters would be written by us soon We were sure the letters would have been written by us

 

У ВЕРТИКАЛЯХ

Indefinite/ Simple Continuous/ Progressive Perfect
The letters are written by us once a week The letters are being written by us now The letters have been already written by us
The letters were written by us yesterday The letters were being written by us when she came in The letters had been written by us by 6 p.m.
The letters will be written by us next Sunday The letters will have been writtenby us by the time we go there
We promised, the letters would be written by us soon We were sure the letters would have been writtenby us

У ГОРИЗОНТАЛЯХ

 

Present The letters arewritten by us once a week The letters arebeing written by us now The letters have been already written by us
Past The letters were written by us yesterday The letters werebeing written by us when she came in The letters had been written by us by 6 p.m.
Future The letters willbe written by us next Sunday The letters willhave been written by us by the time we go there
Future-in-the-Past We promised, the letters would be written by us soon We were sure the letters wouldhave been written by us

 

І. ОСОБОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА

УЗГОДЖЕННЯ ЧАСІВ

У цьому розділі пропонується розглянути та проаналізувати явище, що є нехарактерним для українського дієслова, а тому і потребує особливої уваги. Пам’ятаймо про головну річ: правило узгодження часів застосовується лише у випадку складопідрядних речень. Пригадаймо українську граматику. Всі речення, з точки зору будови, можна поділити на прості та складні. Простим називається речення, яке має лише одну граматичну основу. Граматичною основою називають головні члени речення – підмет та присудок. Складним є речення, яке має дві та більше граматичних основ. У свою чергу складні речення бувають складносурядними та складнопідрядними. У складносурядному реченні частини не залежать одна від одної та виражають закінчену думку. Натомість у складнопідрядному є головне та одно або кілька підрядних речень. При цьому підрядне чи підрядні залежать від головного. Як їх відрізнити? Від головного речення завжди можна поставити питання до підрядного.

 

ПРИКЛАДИ РЕЧЕНЬ:

- Простого: Ми охоче вивчаємо англійську мову. (У реченні одна граматична основа – ми вивчаємо); Ми охоче вивчаємо англійську мову та завжди виконуємо домашні завдання. (Граматична основа – ми вивчаємо, виконуємо); Мій друг та я полюбляємо складати діалоги. (Граматична основа – друг, я, полюбляємо).

- Складносурядного: Ми охоче вивчаємо англійську мову, а нашим однокласникам більше подобається французька. (У реченні дві граматичні основи: ми вивчаємо та французька подобається. Частини виражають різні думки, можуть вживатися як окремі речення, виражають закінчену думку та не залежать одна від одної).

- Складнопідрядного: Ми охоче вивчаємо англійську мову, щоб у майбутньому мати престижну та високооплачувану роботу. (Головне речення: Ми охоче вивчаємо ...., підрядне – щоб у майбутньому мати ...; від головного до підрядного можна поставити питання: з якою метою, для чого, навіщо?)

 

У головному реченні дієслово-присудок може стояти у будь-якій часовій формі, тобто теперішнього, минулого чи майбутнього часу, наприклад: Ми охоче вивчаємо ... . Ми охоче вивчали ... . Ми охоче вивчатимемо... . В усіх випадках в українському реченні присудок підрядного може бути у будь-якій часовій формі, при цьому жодних змін робити не потрібно: Ми охоче вивчаємо ..., тому що хочемо ...; Ми охоче вивчаємо ..., тому що хотіли ...; Ми охоче вивчаємо ...., тому що захочемо ... . Щодо англійського складнопідрядного речення, то варто наголосити, що у випадку, коли дієслово-присудок головного речення стоїть у теперішньому чи майбутньому часі, підрядне речення не потребує жодних змін, тобто дієслово у ньому може стояти у будь-якому часі. Щойно ви побачили, що дієслово у головному реченні стоїть у минулому часі будьте уважні і застосуйте правило узгодження часів: змініть дієслово підрядного речення на один з минулих часів, а саме: з чотирьох верхніх клітин вже відомої вам таблиці часових форм зійдіть на одну клітинку донизу:

 

  Indefinite/ Simple Continuous/ Progressive Perfect Perfect-Continuous
Present
Past

 

З минулих часів (Past) перейдіть через одну клітину праворуч, при цьому пам’ятаймо: якщо дієслово підрядного речення вже стоїть у часовій формі Past Perfect, жодних змін робити не потрібно, тобто, залишаємося на місці:

  Indefinite/ Simple Continuous/ Progressive Perfect Perfect-Continuous
Present
Past
 
 

З майбутніх часів (Future) опускаємося на одну клітину донизу:

 

  Indefinite/ Simple Continuous/ Progressive Perfect Perfect-Continuous
Present        
Past        
Future
Future-in-the-Past      

На практиці це виглядає таким чином:

 

час теоретично практично
PRESENT She said her name is Ann. She said her name was Ann
She said she is reading a book. She said she was reading a book.
He said he has watched a film. He said he had watched a film.
He said he has been studying English for five years. He said he had been studying English for five years.
PAST She said she went to Kyiv. She said she had gone to Kyiv.
He said he was reading a book. He said he had been reading a book.
She said she had cleaned her room. She said she had cleaned her room.
FUTURE He said he will visit London. He said he would visit London.
He said he will be working. He said he would be working.
She said she will have cleaned her room. She said she would have cleaned her room.
She said she will have been playing the piano… She said she would have been playing the piano …

 

Важлива деталь: певні обставини часи потребують заміни:

 

теоретично практично
Today That day
Now Then
This That
These Those
Yesterday The day before
The day before yesterday Two days before
Tomorrow The next day
The day after tomorrow Two days later
Next The next

 

І останнє: правило узгодження часів не застосовується у двох випадках:

1) Коли є вказівка на точну дату чи час виконання дії: She remembered she saw him in summer 2004.

2) Коли йдеться про загальновідомі факти: The teacher said London is the capital of the United Kingdom.

І. ОСОБОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА

МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА

- не означають дії, а лише можливість, необхідність, бажаність, імовірність, сумнів, дозвіл, заборону, здатність виконання дії, позначеної інфінітивом

- не мають всіх дієслівних форм

- не потребують допоміжних дієслів для утворення питань та заперечень

- в ІІІ особі однини теперішнього часу не мають закінчення “s”

- дієслова після них вживаються без частки “to”

* Деякі з цих позицій не відповідають дієсловам be to, have to, ought to

Кількість модальних дієслів в англійській мові становить 12. У таблиці форм, значень та прикладів всі вони подані під відповідними номерами:

1. CAN 3. MUST 5. BE TO 7. OUGHT TO 9. WILL 11. NEED
2. MAY 4. HAVE TO 6. SHOULD 8. SHALL 10. WOULD 12. DARE

У стовпчику “Часові форми” з’являються нові поняття: Indefinite Infinitive, Continuous Infinitive, Perfect Infinitive, Perfect Continuous Infinitive, котрі розглядатимуться у розділі “Неособові форми дієслова”. Варто знати, як вони виглядають, отже:

 

форма структура приклад
Indefinite Infinitive Дієслово у І формі Write, speak
Continuous Infinitive Be + основне дієслово з закінченням -ing Be writing, be speaking
Perfect Infinitive Have + основне дієслово у ІІІ формі Have written, have spoken
Perfect Continuous Inf. Have + been +осн. дієсл. з закінч. -ing Have been speaking
  часові форми значення приклад переклад
Can, could 1. Фізична або розумова здатність, уміння або можливість виконати дію. I can speak English. Can you see anything? Я розмовляю англійською. Ти щось бачиш?
Could + Perf. Inf. Дія, яка могла відбутися, не відбулася You could have bought this book, it was on sale. Ти міг купити цю книжку, вона була в продажу. (але не купив)
Can, could 2. Вираження дозволу або заборони (в заперечній формі). You can use this dictionary. You can’t use it. Можеш користуватися цим словником. – Цим не можна користуватись.
Can + Indef. Inf. Can+ Cont. Inf. Can + Perf. Inf. 3. Сумнів, здивування, невіра стосовно постійної, теперішньої та минулої дій. Can he know Japanese? They can’t be waiting for us now. She can’t have said this. Невже він знає японську? - Не може бути, щоб вони на нас зараз чекали. - Не може бути, щоб вона це сказала.
Could замість can Не змінює часу дії, а лише підсилює сумнів, здивування, невіру. Could something have happened? Невже щось трапилось?
May + Indef. Inf. May + Cont. Inf. May+ Perf. Inf. 1. Припущення з відтінком сумніву, невпевненості стосовно майбутньої, теперішньої та минулої дій. She may come back. He may be waiting for you. I may have put it on the table. Може, вона повернеться. Можливо, він чекає на вас. Напевно, я поклав це на столі.
May 2. Можливість виконання дії, що залежить від певних обставин. You may go there by train. Ти можеш поїхати туди поїздом.
Might Форма вживається для вираження умовного способу. You might find him there. Ви могли б застати його там.
Might + Perf. Inf. Дія, яка могла б відбутися, не відбулася. I might have stayed at home. Я міг би залишитися вдома.
  3. Дозвіл. You may tell him about it. May I come in? Можеш йому про це сказати. – Можна зайти?
  4. Ввічливе прохання. Might I speak a word to you? Дозвольте звернутися до вас.
  5. Докір, несхвалення, осуд. You mightstudy better. Міг би вчитися й краще.
Might + Perf. Inf. Докір з приводу того, що дія не відбулася в минул. You might have written me a little. Могла б мені написати кілька слів.
Must, had to 1. Обов’язок, необхідність. To catch the train I mustget up at 6. Щоб потрапити на поїзд я мушу встати о 6 годині.
2. Заборона. You mustn’t talk in the church. У церкві розмовляти заборонено.
3. Наказ, порада. You mustcome to school at 8 tomorrow. Ви повинні завтра прийти до школи о 8.
Must+ Indef. Inf. Must + Cont. Inf. Must + Perf. Inf. 4. Припущення, що межує з упевненістю. He must be 40 years old. They must be watching TV now. She must have caught cold. Йому, напевно, 40 років. Вони, напевно, дивляться ТБ. Вона, напевно, застудилася.
Have/has to, Had to, Will have to, Have got to 1. Необхідність чи обов’язковість дії, зумовленої обставинами She has to go to Kyiv tomorrow. We had to tell them the truth. You’ll have to call him now. I’ve got to get up early. Завтра вона має їхати до Києва. Ми змушені були сказати їм правду. – Вам доведеться зараз подзвонити йому. – Мені треба встати рано.
Am to, are to, is to, was to, were to 1. Обов’язок, що випливає з попередньої домовленості, плану, розкладу, графіка. He is to come at 5. He was to come at 5. Він має прийти о 5. Він мав прийти о 5.
2. Наказ або інструкція. You are to do exercise 10. Виконайте вправу 10.
To be + Passive Inf. 3. Можливість. They were not to be found. Їх не можна було знайти.
Should/ Ought to + Indef. Inf., Cont. Inf. 1. Моральний обов’язок (з точки зору того, хто говорить) , порада, рекомендація. You ought to goto the theatre more. We ought to be starting. Вам слід більше ходити до театру. Нам треба вирушати.
Should/Ought to + Perf. Inf. Дія, бажана на думку того, хто говорить, не відбулася. (+) Дія відбулася, як небажана з точки зору того, хто говорить. (-) You should have sent her to school. You shouldn’t have left her. Вакм слід було послати її до школи. – Вам не слід було покидати її.
Should/ Ought to 2. Припущення з відтінком упевненості. You ought to be happy kids. Ви, напевно, щасливі діти.
Why + should 3. В риторичних запитаннях – подив, сильне здивування, обурення. Why should I feel guilty? Чому я маю почувати себе винним?
Shall (+)(-) 1. Наказ, попередження, погроза, обіцянка, пересторога. You shall notdo that again. Більше цього не робіть.
Shall(?) 2. Звертання з метою дістати розпорядження, вказівку. ShallI open the window? Відкрити вікно?
Will, would (+)(-) 1. Воля, бажання, намір. We willhelp you. Ми вам допоможемо.
Will, would (?) 2. Ввічливе прохання, запрошення. Will you have a cup of tee? Випийте чашку чаю.
Will, would (-) 3. Предмет не виконує дії. The knife won’t cut. Ніж не ріже.
  Можуть вживатися в підрядних умовних реченнях. If you will allow me, I will see you home. Якщо ви мені дозволите, я проведу вас додому.
Need 1. Необхідність виконання дії стосовно теперішнього або майбутнього часу. You need not trouble about that at all. Вам зовсім не треба турбуватися про це.
(Need) Як смислове означає мати потребу в чомусь. I’ll need this book. Мені ця книжка буде потрібна.
Dare 1. Мати сміливість або зухвальство зробити щось. How dare you say it? Як ти смієш казати це?

 

 

ІНФІНІТИВ

 

  ІНФІНІТИВ  
називає дію
перехідних дієслів неперехідних дієслів
  має форму  
часу, стану   часу

 

ФОРМИ

 

  Active Passive
Indefinite To write To be written
Continuous To be writing -
Perfect To have written To have been written
Perfect-Continuous To have been writing -

 

ВЖИВАННЯ

 

форма дія приклад
Indefinite - одночасна з дією присудка He was glad to see them.
- майбутня по відношенню до дії, вираженої присудком He decided to go alone.
-майбутня з модальним дієсловом They may come tomorrow.
Continuous - тривала, що відбувається одночасно з дією, вираженою присудком The woman seemed to be listening.
Perfect - передує дії, вираженій присудком I was pleased to have done something.
- з модальними дієсловами should, ought, could, might, was/were – дія не відбулася He was to have done it.
- те ж саме значення після минулого часу дієслів to expect, to hope, to intend I hoped to have found him at home.
Perfect-Continuous - тривала дія, що відбувалася протягом певного часу перед дією, вираженою присудком I am happy to have been living here for 25 years.

 

ОБ’ЄКТНИЙ ІНФІНІТИВНИЙ КОМПЛЕКС

 

Іменник + інфінітив, який виражає дію, що виконується особою і позначається іменником
I like Helen to sing – мені подобається, як Хелен співає.
ОБ’ЄКТНИЙ ІНФІНІТИВНИЙ КОМПЛЕКС вживається після дієслів:
1) які виражають сприймання за допомогою органів чуттів: to see, to hear, to feel, to watch, to observe, to notice. Після них інфінітив вживається без частки to She saw Marry cry.
2) які виражають бажання, намір, почуття: to wish, to desire, to like, to dislike, to hate, to intend, should/would like She wanted them to read this book.
3) які виражають думку, погляд, припущення, сподівання: to consider, to beleive, to think, to find, to know, to expect, to suppose. Після цих дієслів (крім to expect) вживається to be. We consider him to be the best student.
4) які означають наказ, прохання, дозвіл, пораду, примус: to order, to ask, to allow, to advice, to make/force/cause, to let. Після to make, to let інфінітив вживається без to. We made George work. The teacher allowed us to use dictionaries.

 

 

СУБ’ЄКТНИЙ ІНФІНІТИВНИЙ КОМПЛЕКС

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.70.216 (0.032 с.)