The Present Simple/Present Indefinite TenseМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

The Present Simple/Present Indefinite Tense 

Теперішній простий або теперішній неозначений час (назви є синонімічними) - найбільш уживана часова форма. Використовується для вираження:

а) регулярної, постійної дії та

б) наявності певних фактів в теперішньому часі.

Приклади:

a) We write letters once a week. b) It is a very interesting book.

 

Певну проблему викликає утворення питальної та заперечної форм. Перш ніж утворити питання чи заперечення пропоную подумати над питанням: в реченні хтось щось робить чи десь кимсь є ?

 

Якщо хтось щось робить, на допомогу слід взяти дієслово DO/DOES Якщо хтось(щось) десь кимось(чимось) є, слід оперувати виключно формами дієслова TO BE, яке при відмінюванні за особами виглядає як AM/ IS/ ARE
Do you write letters once a week? Is it a very interesting book ?
За наявності питального слова його слід розмістити на першому місті: За наявності питального слова його слід розмістити на першому місті:
What do you write once a week? What is it ?
Якщо питальне слово виступає в ролі підмета речення, допоміжне do/does не потрібне:  
Who writes letters once a week?  
 
Для утворення заперечних речень використовуються ті ж самі дієслова з часткою NOT:
do + not = don’tdoes + not = doesn’t am/is/are + not = am not/isn’t/aren’t
We don’t write letters once a week. It isn’t a very interesting book.

 

Особливе місце посідають речення з HAVE/HAS та HAVE GOT/HAS GOT. При наявності чогось матеріального (те, що можна побачити) перевага віддається формі have got/has got, абстрактного (чого ми не бачимо) – have/has. При цьому в офіційному мовленні та на письмі слід вживати have/has, в неофіційному – have got/has got.

Питальні та заперечні речення в цьому випадку утворюються наступним чином:

 

We’ve got a lot of friends. Have we got a lot of friends? We haven’t got a lot of friends.

She has a dream. Does she have a dream? She doesn’t have a dream.

 

До цього розділу слід запам’ятати:
Питальні слова: Відмінювання дієслова TO BE: Типові обставини часу:
WHAT, WHO, WHERE, WHEN, WHY, HOW, HOW LONG, HOW MUCH, HOW MANY, WHOSE, WHICH, etc.   I AM, YOU ARE, HE/SHE/IT IS WE ARE, YOU ARE, THEY ARE EVERY DAY, ONCE A WEEK, TWICE A YEAR, IN SUMMER, ALWAYS, TODAY, etc.

 

Отже, заповнено першу клітину. Таблиця активного стану має такий вигляд:

 

  Indefinite/ Simple Continuous/ Progressive Perfect Perfect-Continuous
Present We write letters once a week
Past
Future
Future-in-the-Past

 

 

The Past Simple/Past Indefinite Tense

Наступна часова форма – простий минулий, чи іншими словами неозначений минулий час.

Використовується для вираження:

а) дії, що мала місце в минулому та

б) певних фактів в минулому.

Приклади:

a) We wrote letters yesterday. b) It was a very interesting book.

Перш ніж утворити питання чи заперечення пропоную подумати над питанням: в реченні хтось щось робив чи десь кимсь був ?

 

Якщо хтось щось робив, на допомогу слід взяти дієслово DID Якщо хтось(щось) десь кимось(чимось) був, слід оперувати виключно формами дієслова TO BE в минулому часі, яке при відмінюванні за особами виглядає як WAS/WERE
Did you write letters yesterday? Was it a very interesting book ?
За наявності питального слова його слід розмістити на першому місті: За наявності питального слова його слід розмістити на першому місті:
What did you write yesterday? What was it ?
Якщо питальне слово виступає в ролі підмета речення, допоміжне did не потрібне:  
Who wrote letters yesterday?  
 
Для утворення заперечних речень використовуються ті ж самі дієслова з часткою NOT:
did + not = didn’t was/were + not = wasn’t/weren’t
We didn’t write letters yesterday. It wasn’t a very interesting book.

 

Речення з HADслід розглядати за прикладом, коли хтось щось робив. Форма had got не існує:

She had a lot of money last summerDid she have much money? – She didn’t have much money.

Для вираження дії, яка в минулому була постійною, а нині не відбувається, слід вживати конструкцію “підмет + used to + основне дієслово у І формі”:

When I was a child, I used to drink milk.(Now I don’t do it.) - Did you use to drink milk when you were a child? – I didn’t use to drink milk when I was a child.

До цього розділу слід запам’ятати:
Загальне положення: Відмінювання дієслова TO BE: Типові обставини часу:
Past Simple здебільшого вживається в реченнях, які містять вказівку на час виконання дії в минулому I WAS, YOU WERE, HE/SHE/IT WAS WE WERE, YOU WERE, THEY WERE Yesterday, the day before yesterday, last summer, a year ago, when I was a child, in 1994, etc.

 

Таким чином, ми знаємо дві часові форми:

  Indefinite/ Simple Continuous/ Progressive Perfect Perfect-Continuous
Present We write letters once a week
Past We wrote letters yesterday
Future
Future-in-the-Past

The Future Simple/Future Indefinite Tense

Наступна часова форма – простий майбутній, чи неозначений майбутній час. Використовується для вираження:

а) незапланов. дії, що відбуватиметься в майбутньому (якщо вона не є постійною) та

б) певних фактів в майбутньому.

Приклади:

a) We will write letters tomorrow.b) It will be a very interesting book.

Для утворення питання чи заперечення немає необхідності аналізувати речення та підбирати допоміжне дієслово, воно вже є у розповідному реченні. Це WILL. Раніше для І-ої особи однини та множини допоміжними дієсловом було SHALL, яке наразі вживається лише як модальне дієслово.

Питальне речення: Will/shall we write letters tomorrow? What will/shall we write tomorrow? Who will write letters tomorrow?

Заперечне речення: will/shall + not = won’t/shan’t - We won’t/shan’t write letters tomorrow.

В цьому розділі слід також розглянути умовні речення І-го типу. В цих реченнях йдеться про виконання певної дії за наявності тих чи інших умов:

- Якщо матиму папір, я писатиму завтра листи.

В українській версії майбутній час вживається як в головній, так і в підрядній частинах. При перекладі англійською, майбутній час слід вжити лише в головній частині. В підрядній вживається простий теперішній час Present Simple:

If I have paper, I will write letters tomorrow.

 

До цього розділу слід запам’ятати:
Типові обставини часу: tomorrow, the day after tomorrow, next month, in a week, in two years, in 2010, etc.

 

Подивись на таблицю. Ми знаємо три часові форми:

 

  Indefinite/ Simple Continuous/ Progressive Perfect Perfect-Continuous
Present We write letters once a week
Past We wrote letters yesterday
Future We will write letters tomorrow
Future-in-the-Past

 

The Future Simple-in-the-Past Tense

 

Ця часова форма вживається для вираження майбутньої дії, про яку говорилося в минулому. В більшості випадків вона зустрічається в складнопідрядних реченнях, де головне – в минулому часі, а підрядне – в майбутньому, з тією різницею, що замість shall/will вживається допоміжне дієслово should/would: She said, we would write letters.

Схема утворення питального та заперечного речень є подібною до відповідних зразків у Future Simple: Would you write letters? We wouldn’t write letters. (I shouldn’t/wouldn’t write them). У випадку умовного речення І-го типу відбуваються наступні зміни:

- головне змінює форму Future на Future-in-the-Past;

- підрядне змінює форму Present Simple на Past Simple.

Ці зміни відбуваються здебільшого при заміні прямої мови на непряму: She said: “We will write letters if we have paper”. She said we would write letters if we had paper.

 

До цього розділу слід запам’ятати:
Приклади минулої дії: I thought, he was sure, they hoped, we supposed, you said, etc.

 

Отже, закінчилося формування першого стовпчика, тобто групи часів Simple/Indefinite:

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.130.97 (0.008 с.)