Розрахунок елементів виконується за першою групою граничних станів.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок елементів виконується за першою групою граничних станів.Вступ

Основні завдання будівництва на перспективу подальшого розвитку індустріалізації будівельного виробництва і перетворення його на єдиний процес спорудження будівель із елементів заводського виготовлення. Поліпшення якості конструкцій, повніше використання місцевих ресурсів, сировинної бази і відходів виробництва для виготовлення конструкцій. Перехід на ринкову економіку вимагає від майбутніх спеціалістів нових підходів до виробничої діяльності, ініціативи, професійної підготовки в оцінці проектних рішень виробничих ситуацій, економічних критеріїв і важелів.

Основна мета курсового проектування дати майбутнім молодшім спеціалістам необхідні знання з застосування конструкцій, їхніх особливостей і характеристик, а також навички і вміння потрібні для розрахунку і конструювання елементів, контролю їх якості, економічного аналізу їхньої ефективності.

Розрахунок елементів виконується за першою групою граничних станів.


Розрахунок навантаження 1 м2 перекриття

Навантаження Підрахунок навантаження Нормативні навантаження Коефіцієнт навантаження Розрахунок навантаження
Лінолеум на холодній 5мм 0,005×17000 1,2
Цементно-піщана стяжка – 20мм 0,02×18000 1,3
Звукоізоляція ρ=700 кг/м3 – 60мм 0,06×7000 1,2
Всього    
Власна вага 1,1 1978,9
Всього     3052,9
Тимчасове (короткочасне) прім. для дрібної худоби Згідно з нормами 1,2
Разом     5692,9

Навантаження Підрахунок навантаження Нормативні навантаження Коефіцієнт навантаження Розр. навантаження
Захисний шар гравій на бітумній мастиці – 15мм 0,015×1800 1,1
Цементно-піщана стяжка – 15мм 0,015×1800 1,3
Утеплювач (керамзитобетон) – 120мм 0,012×16000 1,2
Пароізоляція (Цементний розчин) – 10мм 0,01×1800 1,3
Шари бітумної мастики – 20мм 0,02×13000 1,3
Разом    
Власна вага 1,1 1978,9
Всього    
Тимчасове (короткочасне) від снігу 5-го району Згідно з нормами 1,04
Повне    

Розрахунок навантаження 1м2 покриття


Розрахунок ребристої плити покриття.

1.1.Збір навантажень на 1 м2 покриття.

Розмір плити 5970×2980.

Збір навантажень виконуємо у табличній формі.

Навантаження Підрахунок навантаження Нормативні навантаження Коефіцієнт навантаження Розрах. навантаження
Захисний шар гравій на бітумній мастиці – 15мм 0,015×1800 1,1
Цементно-піщана стяжка – 15мм 0,015×1800 1,3
Утеплювач (керамзитобетон) – 120мм 0,012×16000 1,2
Пароізоляція (Цементний розчин) – 10мм 0,01×1800 1,3
Шари бітумної мастики – 20мм 0,02×13000 1,3
Разом    
Власна вага 1,1 1978,9
Всього    
Тимчасове (короткочасне) від снігу 5-го району Згідно з нормами 1,04
Повне    

Призначення марок вихідних матеріалів та їх розрахункові характеристики .

Приймаємо для плити покриття бетон класу С25/30 для якого fcd=17×0,9=15,3 МПа (ДБН В 2.6-98:2009) в якості робочої арматури ребер – арматурна сталь А-400С для якої fyd=365 МПа при діаметрі менше 10 мм, та fyd=375 МПа при діаметрі більше 10 мм; (ДСТУ 3760 – 98).

Для армування полиці та в якості монтажної поперечної арматури використано арматурний дріт діаметром 4 мм класу Вр-Iдля якого fyd=365 МПа, або класу А-240С.

Розрахунок полиці плити.

Полиця плити працює як багато прольотна нерозрізна балка на дію рівномірно розподілених навантажень від маси конструкції покрівлі, своєї маси і тимчасових навантажень.

7167-1978,9=5188,1 н/м.

1.3.1. Інтенсивність рівномірно-поділеного навантаження на полицю qp=5188,1+1×0,03×25000=5938,1 н/м.

1.3.2. За розрахунковий проліт полиці приймаємо відстань між поперечними ребрами в світлості ℓ0=0,88 м.

 

Розрахунок згинальний момент в полиці

1.3.4. Форма перерізу для розрахунку полиці плити прямокутника з розмірами b=1 м; h=0,03 м. Так як арматурна сітка буде лежати на середині товщини полиці, то робочу висоту перерізу полиці можна призначити d0=0,015 м тоді:

Визначаємо коефіцієнт ξ=0,11.

Потрібна кількість робочої арматури для армування полиці шириною 1 м.

1.3.6. Підбираємо площу одного стержня і визначаємо їх кількість. Беремо стержень діаметром 4 мм класу Вр-I з площею 0,126см2. Вся площа 0,69 см2. Кількість стержнів 0,69/0,126=5,47.

Кількість стержнів на всю ширину плити 3 м × 5,47=16,41.

Приймаємо кількість стержнів: 17.

Робочі стержні об’єднуємо в сітку з поперечними стержнями діаметром 4 мм класу Вр-I з кроком 300 мм.

2950х5950

Розрахунок поперечного ребра плити.

Поперечне ребро плити працює як одно-пролітна балка з шарнірними опорами на дію рівномірно-розподілених навантажень від своєї маси та навантажень що передаються полицею з вантажної площі шириною рівній відстані між осями поперечних ребер

 

Згинальний момент

1.4.3.Робочу висоту перерізу приймаємо виходячи з найбільшої товщини арматурного стержня, що можна замонолітити в поперечному ребрі плити (діаметр16мм), тоді d=0,125м. Нейтральна лінія проходить в полиці, тому що площа полиці більша площі поперечного ребра в 3 рази. Визначаємо коефіцієнт А0 виходячи з припущення, що переріз поперечного ребра можна розрахувати як прямокутний з розмірами b’f=0,98м та d=0,125мм бо площа полиці значно перевищує площу перерізу ребра

Визначаємо коефіцієнт ξ =0,03.

1.4.4. Висота стиснутої зони бетону х= ξ·d=125×0,03=3,75 мм < товщини полиці h’f=30мм – це означає, що прийняте вище припущення правильне.

Поперечне ребро армуємо плоским каркасом поперечні стержні в якому встановлюємо з кроком 75мм по всій довжині та виконуємо з арматурної сталі діаметром 4мм класу Вр-I. Монтажний стержень каркасу виконуємо з тієї ж сталі.

Збір навантажень на колону

До постійних навантажень необхідно віднести вагу несучих елементів покриття та перекриття, свою вагу колони, які або визначають по каталогу збірних залізобетонних елементів або підраховують нормативні навантаження від ваги ригелів при умовному їх перерізі 40х40см та кількості поверхів-1

0,4х0,4х6х1х25000=24000Н

розрахункове 24000х1,1=26400.

Таблиця 3.2.

Довгодіючі (Н) Короткочасні (Н)
Нормативні Розрахункові Нормативні Розрахункові
Від перекритів (таблиця 1.1)
2664х0х36=0 3052,9х0х36=0 2200х0х36=0 2640х0х36=0
Від покриття (таблиця 3.1)
4699х36=169164 5503х36=198108 1600х36=57600 1664х36=59904
Від регилів
   
Від колони
   

Вихідні дані та матеріали.

3.1.1. Нормативне навантаження на рівні верхнього зрізу фундаменту (п'яти колони):

=275564 Н

=331692 Н

3.1.2. Глибина закладання фундаменту Н=1,1м

3.1.3. Умовний розрахунковий опір ґрунту =0,2МПа=200000Па.

3.1.4. Бетон С10/15 з розрахунковими опорами fcd=8,5МПа,

fctd=0,75МПа

3.1.5. Арматура класу А300С при діаметрі більше 10мм з розрахунковим опором =280МПа


Розміри підошви фундаменту

Площа підошви фундаменту

де -20000Н/ середня густина матеріалу і ґрунту на його уступах.

3.2.2. Розміри підошви фундаменту при квадратному її плані af= = 1,2м ширина фундаменту повинна бути кратна 10см, тому приймаємо af =1,2м

Приймаємо 2уступи.

3.4.2. Висота першого уступу =0,35м (не менше 30см).

Висота другого уступу h2=0,4м.

3.4.3. Товщина стінок гнізда ≥0,3· =0,12м, приймаємо =0,2м, щоб не армувати гніздо.

3.4.5. Розміри =2· + +2·0,025=0,85м, ширина другого уступу.

Робоча висота фундаменту

=h-c=0,75-0,03=0,72м

Продавлююча сила

F=N1-P(hc+2d)2=254812-181026(0,4+1,44)2=-257055 Н.

Продавлююча сила

F1=N1-P× (a1+2d1)2=354812-181026× (0,85+0,64 =314624 Па.

По грані колони

=0,125P( '- '=0,125×181026(1,4-0,32 ×1,2=5449,8.

По грані другого уступу

=0,125P( '-0,85 ×1,8=0,125×181026(1,4-0,85)2×1,2=8214

Література

Мандриков А.П. Примеры расчёта железобетонных конструкций – М.: Стройиздат, 1991г.

Вступ

Основні завдання будівництва на перспективу подальшого розвитку індустріалізації будівельного виробництва і перетворення його на єдиний процес спорудження будівель із елементів заводського виготовлення. Поліпшення якості конструкцій, повніше використання місцевих ресурсів, сировинної бази і відходів виробництва для виготовлення конструкцій. Перехід на ринкову економіку вимагає від майбутніх спеціалістів нових підходів до виробничої діяльності, ініціативи, професійної підготовки в оцінці проектних рішень виробничих ситуацій, економічних критеріїв і важелів.

Основна мета курсового проектування дати майбутнім молодшім спеціалістам необхідні знання з застосування конструкцій, їхніх особливостей і характеристик, а також навички і вміння потрібні для розрахунку і конструювання елементів, контролю їх якості, економічного аналізу їхньої ефективності.

Розрахунок елементів виконується за першою групою граничних станів.


Розрахунок навантаження 1 м2 перекриття

Навантаження Підрахунок навантаження Нормативні навантаження Коефіцієнт навантаження Розрахунок навантаження
Лінолеум на холодній 5мм 0,005×17000 1,2
Цементно-піщана стяжка – 20мм 0,02×18000 1,3
Звукоізоляція ρ=700 кг/м3 – 60мм 0,06×7000 1,2
Всього    
Власна вага 1,1 1978,9
Всього     3052,9
Тимчасове (короткочасне) прім. для дрібної худоби Згідно з нормами 1,2
Разом     5692,9

Навантаження Підрахунок навантаження Нормативні навантаження Коефіцієнт навантаження Розр. навантаження
Захисний шар гравій на бітумній мастиці – 15мм 0,015×1800 1,1
Цементно-піщана стяжка – 15мм 0,015×1800 1,3
Утеплювач (керамзитобетон) – 120мм 0,012×16000 1,2
Пароізоляція (Цементний розчин) – 10мм 0,01×1800 1,3
Шари бітумної мастики – 20мм 0,02×13000 1,3
Разом    
Власна вага 1,1 1978,9
Всього    
Тимчасове (короткочасне) від снігу 5-го району Згідно з нормами 1,04
Повне    

Розрахунок навантаження 1м2 покриттяПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.186.91 (0.012 с.)