Оцінка фізичного розвитку за шкалами регресії 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оцінка фізичного розвитку за шкалами регресіїВикористання методу оцінки фізичного розвитку за шкалами регресії дозволяє подолати основний недолік методики сигмальних відхилень, а саме відокремлений характер оцінки кожної соматометричної ознаки. Оціночні таблиці у даному випадку ураховують кореляційну залежність між ростом, масою тіла та обводом грудної клітки і, отже, дозволяють дати більш грунтовну оцінку ступеня фізичного розвитку за сукупністю взаємопов’язаних ознак.

Перший етап проведення індивідуальної оцінки фізичного розвитку за оціночними таблицями шкал регресії спрямований на пошук групи (розвиток середній, нижче середнього, вище середнього, низький, високий), до якої слід віднести ріст дитини. Далі знаходять показники маси тіла та обводу грудної клітки, що повинні відповідати фактичному ростові і порівнюють з ними фактичні показники ознак, які досліджуються. Для цього від величини фактичного розвитку ознаки віднімають стандартне його значення та ділять на сигму регресії (sR) для досліджуваної ознаки. Критерії оцінки аналогічні попереднім.

Проведене дослідження дозволяє віднести дитину до однієї з груп фізичного розвитку: нормальний фізичний розвиток – маса тіла у межах від М –1s R  до М + 2s R; дефіцит маси тіла – маса тіла менш, ніж М –1s R; надлишок маси тіла – маса тіла більш, ніж М +2s R; низькій ріст – довжина тіла менш, ніж М – 2s R.

Оцінка фізичного розвитку комплексним метод

Комплексний метод оцінки фізичного розвитку дозволяє урахувати як особливості морфофункціонального стану організма, так і відповідність рівня його біологічного розвитку календарному вікові.

Спочатку за даними довжини тіла, щорічного збільшення довжини тіла, числа постійних зубів, ступеня розвитку вторинних ознак статевого дозрівання, терміну окостеніння кисті визначають біологічний вік дитини та порівнюють його з календарним. У залежності від значень отриманих показників він може відповідати календарному вікові, випереджувати або відставати від нього.

Наступний етап комплексного методу пов’язаний з оцінкою морфофункціонального стану організму із застосуванням шкал регресії та вікових стандартів розвитку функціональних показників.

Рівень фізичного розвитку оцінюють за:

Ø ростом, визначається за допомогою шкал регресії або у випадку їх відсутності за методом сигмальних відхилень. Як і в попередньому випадку існують 5 оцінок фізичного розвитку за ростом: високий, вище середнього, середній, нижче середнього, низький. Середню зважену величину кожного показника фізичного розвитку знаходять у таблиці 4.

Ø гармонійним, якщо величини маси тіла і обводу грудної клітки відрізняються від нормативних значень у межах від М -1s R  до +1s R та функціональні показники характеризуються відхиленнями від М -1s і вище.

Ø дисгармонійним, якщо величини маси тіла і обводу грудної клітки відстають від М -1sR до -2sRабо випереджають за рахунок жировідкладень від М +1s R до +2s R та функціональні показники знаходяться у межах від М -1s до -2s;

Ø різко дисгармонійним, якщо величини маси тіла і обводу грудної клітки відстають від М -2s R і нижчеабо випереджають за рахунок надлишкових жировідкладень від М +2s R і більше, функціональні показники характеризуються відхиленнями від М -2s і нижче.

Таблиця 4

Стандартизовані показники фізичного розвитку школярів

Вік Ріст, см Маса тіла, см Обвід грудної клітки, см
М s М s KR sR М s KR sR
Хлопчики
  121,6 5,8 24,3 3,98 0,52 2,28 61,0 3,68 0,31 3,31
  128,1 5,56 27,9 4,94 0,66 3,26 62,5 4,92 0,38 3,25
  132,6 5,4 30,2 5,3 0,69 3,76 65,4 4,74 0,52 3,79
  137,3 5,6 33,4 6,0 0,80 3,96 67,5 4,80 0,55 3,70
  142,5 6,26 37,0 6,82 0,83 4,43 69,9 5,20 0,53 4,0
  147,0 6,96 39,9 6,7 0,71 4,49 71,6 4,46 0,34 3,79
  153,5 8,22 45,1 8,74 0,84 5,33 75,0 5,48 0,37 4,55
  161,1 8,74 50,8 8,70 0,79 5,31 78,7 6,14 0,42 4,85
  166,9 8,16 57,2 10,12 0,92 6,78 82,0 6,0 0,44 4,44
  173,1 7,02 62,98 8,24 0,61 5,42 85,3 4,52 0,21 4,67
Дівчатка
  121,5 5,54 23,3 3,65 0,53 2,19 58,7 3,51 0,38 2,51
  127,0 5,26 26,8 4,74 0,58 3,60 60,6 4,36 0,43 3,71
  131,5 5,74 29,0 4,52 0,55 3,21 62,4 4,06 0,38 3,45
  137,4 6,15 33,3 7,0 0,80 5,11 65,7 5,28 0,53 4,17
  142,8 7,1 37,0 7,30 0,74 5,11 69,7 5,28 0,47 4,06
  149,3 6,8 40,4 7,08 0,75 4,88 69,8 5,02 0,38 3,66
  156,2 6,2 48,5 7,74 0,45 6,38 74,7 5,32 0,40 4,73
  159,2 5,42 51,8 8,78 0,83 5,55 77,3 3,86 0,33 5,47
  160,9 5,22 53,7 6,48 0,60 5,64 77,3 3,86 0,24 3,67
  161,6 5,82 56,8 8,58 0,60 7,89 79,3 5,46 0,22 5,30
Вік Ріст, см Маса тіла, см Обвід грудної клітки, см
  М s М s KR sR М s KR sR
хлопчики
  121,6 5,8 24,3 3,98 0,52 2,28 61,0 3,68 0,31 3,31
  128,1 5,56 27,9 4,94 0,66 3,26 62,5 4,92 0,38 3,25
  132,6 5,4 30,2 5,3 0,69 3,76 65,4 4,74 0,52 3,79
  137,3 5,6 33,4 6,0 0,80 3,96 67,5 4,80 0,55 3,70
  142,5 6,26 37,0 6,82 0,83 4,43 69,9 5,20 0,53 4,0
  147,0 6,96 39,9 6,7 0,71 4,49 71,6 4,46 0,34 3,79
  153,5 8,22 45,1 8,74 0,84 5,33 75,0 5,48 0,37 4,55
  161,1 8,74 50,8 8,70 0,79 5,31 78,7 6,14 0,42 4,85
  166,9 8,16 57,2 10,12 0,92 6,78 82,0 6,0 0,44 4,44
  173,1 7,02 62,98 8,24 0,61 5,42 85,3 4,52 0,21 4,67
дівчатка
  121,5 5,54 23,3 3,65 0,53 2,19 58,7 3,51 0,38 2,51
  127,0 5,26 26,8 4,74 0,58 3,60 60,6 4,36 0,43 3,71
  131,5 5,74 29,0 4,52 0,55 3,21 62,4 4,06 0,38 3,45
  137,4 6,15 33,3 7,0 0,80 5,11 65,7 5,28 0,53 4,17
  142,8 7,1 37,0 7,30 0,74 5,11 69,7 5,28 0,47 4,06
  149,3 6,8 40,4 7,08 0,75 4,88 69,8 5,02 0,38 3,66
  156,2 6,2 48,5 7,74 0,45 6,38 74,7 5,32 0,40 4,73
  159,2 5,42 51,8 8,78 0,83 5,55 77,3 3,86 0,33 5,47
  160,9 5,22 53,7 6,48 0,60 5,64 77,3 3,86 0,24 3,67
  161,6 5,82 56,8 8,58 0,60 7,89 79,3 5,46 0,22 5,30

Коефіцієнт регресії (КR) показує, на скільки змінюється маса тіла (в кг) і обвід грудної клітки (в см) при збільшені або зменшені росту на одиницю вимірювання (см). Сигма регресії (sR) cлужить для визначення індивідуального відхилення маси тіла і грудної клітки від стандартних даних росту.

За допомогою коефіцієнта регресії та сигми регресії складають оціночні таблиці (шкали регресії за ростом), які дозволяють оцінювати гармонійність розвитку людини за морфологічними ознаками.

Висновок щодо фізичного розвитку дитини у випадку використання комплексного методу повинен мати такий вигляд: “Фізичний розвиток Кравченко П., 10 років, середній (вище середнього, високий, нижче середнього, низький), гармонійний (дисгармонійний, різко дисгармонійний), за рахунок збільшення маси тіла та обводу грудної клітки або зменшення маси тіла та обводу грудної клітки, біологічний вік відповідає календарному вікові (випереджає календарний вік, відстає від календарного віку)”.

Отже, під час використання комплексного методу оцінки фізичного розвитку рівень біологічного розвитку визначається на підставі ступеня відповідності його основних ознак (довжини тіла, щорічного збільшення довжини тіла, числа постійних зубів, розвитку вторинних статевих ознак, терміну осифікації кісток кисті віковим стандартам (табл. 5 та 6).

Таблиця 5

Показники рівня біологічного розвитку хлопчиків шкільного віку

Вік Ріст (М±s) Щорічне збільшення довжини тіла, см Ознаки окостеніння кисті Число постійних зубів (М±s) Ступінь статевого дозрівання
  М7±s 4–6 Наявність ядер окостеніння всіх кісток зап’ястка (крім гороховидної), поява епіфіза ліктьової кістки 7±3 Р0А0
  М8±s 4–6 Наявність епіфіза ліктьової кістки 12±2 Р0А0
  М9±s 4–6 Наявність добре вираженого епіфіза ліктьової кістки 14±2 Р0А0
  М10±s 4–6 Поява та формування шиловидного відростка ліктьової кістки 18±3 Р0А0
  М11±s 4–6 Наявність вираженого шиловидного відростка ліктьової кістки 20±4 Р0А0
  М12±s 4–6 Поява гороховидної кістки 24±3 Р0,1А0 V1
  М13±s 7–10 Поява сесамовидної кістки в у I попереково-фаланговому суставі 27±1 Р1А0V1L0,1
  М14±s 7–10 Наявність сесамовидної кістки   Р2А1V1L0,2 L0,1F0,1
  М15±s 4–7 Початок окостеніння I п’ясткової кістки   Р3А2V2; L1,2F1
  М16±s 3–4 Окостеніння I п’ясткової кістки та дистальних фаланг пальців   Р3,4А3V2 L2F1,2
  1–2 Окостеніння II–V п’ястних кіток   Р4А3V2; L2F2,3

Таблиця 6

Показники рівня біологічного розвитку дівчаток шкільного віку

Вік Ріст (М±s) Щорічне збільшення довжини тіла, см Ознаки окостеніння кисті Число постійних зубів (М±s) Ступінь статевого дозрівання
  М7±s 4–5 Наявність ядер окостеніння кісток зап’ястка (крім гороховидної) та епіфіза ліктьової кістки 9±3 Ma0Р0А0
  М8±s 4–5 Поява та формування шиловидного відростка ліктьової кістки 12±3 Ma0Р0А0
  М9±s 4–5 Наявність вираженого шиловидного відростка 15±3 Ma0Р0А0
  М10±s 4–5 Формування гороховидної кістки 19±3 Ma0Р0А0
  М11±s 6–8 Наявність добре вираженої гороховидної кістки, поява сесамовидної кістки 21±3 Ma1Р0,1А0,1
  М12±s 6–8 Наявність сесамовидної кістки 25±2 Ma2Р0,2А1,2
  М13±s 4–6 Окостеніння I п’ястної кістки   Ma2,3Р2,3 А2,3 menarche
  М14±s 2–4 Окостеніння фаланг пальців, II–V п’ястних кісток   Ma3Р3А2,3 menses
  М15±s 1–2 Повне окостеніння мілких кісток кисті   Ma3Р3А3 menses
  1–2 Окостеніння ліктьової кістки   Ma3,4Р3А3 menses
  0–1 Окостеніння променевої кістки   Ma4Р3А3 menses

Примітка:

А – оволосіння пахових впадин, Р – оволосіння лобка, F – оволосіння обличчя, L – розвиток кадика, V – мутація голосу, Ма – розвиток молочної залози, Ме – поява менструацій.

 

Ступінь гармонійності фізичного розвитку визначається шляхом порівняння фактичної маси тіла і обводу грудної клітки зі стандартними величинами цих показників для певного віку і статі, які приведені в таблиці 7 «Оцінка фізичного розвитку школярів (шкала регресії за ростом)».

 

Таблиця 7Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 1329; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.231.211 (0.015 с.)