Визначення глибини зони зараження СДОРМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначення глибини зони зараження СДОРРозрахунок глибини зони зараження проводиться за допо­могою даних, наведених у таблицях додатків Б, В, Г, Д в залежності від кількісних характеристик викиду і швидкості вітру, для вертикальної стійкості повітря – конвекції.

Кількісна характеристика викиду СДОР для розрахунку масш­табів зараження визначається за еквівалентними значеннями.

Визначення еквівалентної кількості речовини передбачається у первинній і вторинній хмарі.

Еквівалентна кількість речовини у первинній хмарі визначається за формулою

, (2.1)

де – еквівалентна кількість речовини у первинній хмарі, т;

К1 – коефіцієнт, який залежить від умов зберігання СДОР (додаток Б);

К3 – коефіцієнт, що дорівнює відношенню граничної токсодози хлору до граничної токсодози іншої СДОР (додаток Б);

К5 – коефіцієнт, який враховує ступінь вертикальної стійкос­ті повітря. Приймається: для інверсії – 1, для ізотермії – 0,23, для конвекції – 0,008 (аварії вдень);

К7 – коефіцієнт, який враховує вплив температури повітря (додаток Б).

Q0 – кількість викинутої (розлитої) при аварії СДОР на об’єкті господарювання, т;

Еквівалентна кількість речовини у вторинній хмарі розрахо­вується за формулою

, (2.2)

де – еквівалентна кількість речовини у вторинній хмарі, т;

К2 – коефіцієнт, який залежить від фізико-хімічних властиво­стей СДОР (додаток Б);

К4 – коефіцієнт, який враховує швидкість вітру (додаток Г);

К6 – коефіцієнт, який залежить від часу, що пройшов після початку аварії, К6 = Т0,8 .

Тривалість вражаючої дії речовини визначається за формулою

, (2.3)

де Т – тривалість випа­ровування речовини, год;

h– товщина шару розливу СДОР, h = 0,05 м (нормативне значення при вільному розливі на ґрунт);

d– щільність СДОР, т/м3 (додаток Б).

Розрахунок глибин зон зараження первинною (вторинною) хмарою СДОР проводиться за допомогою таблиць додатку В.

У таблиці додатку В наведені максимальні значення глибин зон зара­ження первинною – Г1 або вторинною Г2хмарою СДОР, які ви­значаються в залежності від еквівалентної кількості речовини (Qе1, Qе2) і швидкості вітру.

Повна глибина зони зараження Г, яка обумовлена впливом первинної і вторинної хмари СДОР, визначається

Г = Г´ + 0,5Г´´, (2.4)

де Г´, Г´´– відповідно найбільший і найменший з розмірів Г1 і Г2 (додаток В).

Отримане значення Г порівнюється з гранично можливим зна­ченням глибини переносу повітряних мас Гn, яке визначається за формулою

Гn = t·V, (2.5)

де Гn – повна глибина переносу повітряних мас, км;

t – час від початку аварії, год.;

V – швидкість переносу переднього фронту зараженого пові­тря при даних швидкості вітру і ступені вертикальної стійкості повітря, які визначаються за допомогою таблиць додатку Д, м/с;

За остаточну розрахункову глибину зони зараження прийма­ють найменше з 2-х Г і Гn, порівнюваних між собою значень.

Приклад.На підприємстві відбулась аварія. В результаті аварії викинуто в атмосферу 40 т хлору, який знаходився під тиском, виникло вогнище зараження СДОР. Визначити глибину можливого зараження хлором за станом на t = 1 годину після аварії.

Метеоумови на момент аварії: швидкість вітру — 5 м/с, тем­пература повітря — 0°С, ізотермія. Розлив СДОР на поверхню ві­льний, товщина шару розливу СДОР h = 0,05 м.

Розв 'язання: За формулою (2.1) визначаємо еквівалентну кількість речовини в первинній хмарі

Qe1= 0,18 х 1,0 х 0,23 х 0,6 х 40 = 1 т.

Чисельні значення коефіцієнтів дивись у додатках Б, В: К1 = 0,18; К3 = 1,0; К5 = 0,23; К7 = 0,6.

За формулою (2.2) визначаємо еквівалентну кількість речовини у вторинній хмарі

Qe2 = (1 - 0,18) · 0,052 · 1,0 · 2,34 · 0,23 · 0,70 · 1 · 40 : (0,05 · 1,558) = 8,25т.

Чисельні значення коефіцієнтів дивись у додатках В, Г: К1 = 0,18; К2 = 0,052; К3 = 1,0; К4 = 2,34 ; К5 = 0,23; К6 = 0,70; К7 = 1.

За формулою (2. 3) розраховуємо час випаровування хлору

 

Значення коефіцієнту К6 при Т = 0,64 дорівнює К6= Т0,8 = 0,640,8 =0,70.

За таблицею додатка В для 1 т знаходимо глибину зони зараження первинною хмарою Г1 = 1,68 км.

За таблицею додатка В для 8,25 т знаходимо глибину зони зараження вторинною хмарою Г2 = 17,64 км.

За формулою (2.4) визначаємо повну глибину зони зараження

Г = 17,64 + 0,5 · 1,68 = 18,48 км.

За формулою (2.5) знаходимо гранично можливе значення гли­бини переносу повітряних мас

Гп = 1· 29 = 29 км, при V = 29 км/год (додаток Д)

За остаточну розрахункову глибину зараження хлором при­ймається Г = 18,48 км.

Після виконання розрахунку глибини зараження СДОР зробити висновок.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.108.188 (0.005 с.)