І. Визначення розмірів зони хімічного зараженняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

І. Визначення розмірів зони хімічного зараженняПрогнозування робимо за вихідними даними варіанта “0” (Додаток. 2). Спільна для всіх варіантів ситуаційна обстановка полягає у тому, що на об’єкті “Б” сталося руйнування ємкості зі СДОР. Від зруйнованої ємкості на відстані L знаходиться населений пункт, який може потрапити у зону хімічного зараження (ЗХЗ). Під час аварії виникла хмара зараженого повітря. З метою своєчасного і надійного захисту співробітників і населення оцінюємо імовірну ситуацію.

 

Розв’язання

Визначення ступеню вертикальної стійкості повітря за «0» - варіантом

1. За графіком (Додаток 3) визначимо ступінь вертикальної стійкості повітря за умови, якщо ∆t=-1°, швидкість вітру V = 2 м/с: - це буде ІНВЕРСІЯ.

 

2. За табл. 10.3 (Додаток 4) визначимо глибину Г поширення зони хімічного зараження (3Х3) (ємкість, де зберігалася СДОР була не обвалована), тоді, для даної ситуації, знаходимо глибину табличну Гтабл розповсюдження зараженого повітря з концентраціями які значно перевищують установлені норми, таким чином

Гтабл = 22,85 км

А оскільки швидкість вітру V=2 м/с, то, згідно з приміткою до табл. 10.3, знаходимо поправочний коефіцієнт, враховуючи його, фактичну глибину 3Х3 визначаємо за формулою:

Г = Гтабл ∙ kпер

тоді Г = 22,85∙0,6=13,71 км.

 

3. Знайдемо ширину Ш 3Х3 за формулою: Ш = Г ∙ kв.ст;

Враховуємо коефіцієнт вертикальної стійкості повітря - kв.ст., який приймається рівним: при інверсії -0,03; при ізотермії -0,15; при конвекції - 0,8.

тоді: Ш = 0,03 ∙ 13,71 = 0,4113 км.

 

4. Визначимо площу зони хімічного зараження - S3Х3, як площу трикутника за формулою: ,

тобто

 

ІІ. Визначення заходів для захисту співробітників і населення

Від ураження СДОР у зоні лиха.

За аварії з викидом СДОР, наслідки якої виходять за межі підприємства, диспетчер чи представник адміністрації, негайно сповіщає аварійні служби (газо рятівної, протипожежної, оперативно-рятувальної і медичної), штаб ЦО міста (району), а також керівників підприємств, установ і організацій відповідно із заздалегідь розробленою схемою оповіщення, текстом звернення, який передається після сигналу “УВАГА ВСІМ” із вмиканням об’єктових електросирен.

Для захисту співробітників на хімічно небезпечному об’єкті використовуються промислові протигази або респіратори спеціального призначення типу РПГ-67, РУ-60, а також захисні споруди, які обладнані ІІІ режимом вентиляції. Люди, які знаходяться в житловому секторі, у будинках, повинні зачинити вікна й кватирки, вимкнути вентиляційні та опалювальні прилади, загасити вогонь у печах, надіти протигази та підручні засоби захисту шкіри й швидко вийти із зони хімічного зараження.

Напрямок виходу населення, як правило, указують представники органів ЦО або міліції. У будь-якому разі виходити треба перпендикулярно до напрямку руху зараженого повітря, бажано на підвищену й добре провітрювану ділянку місцевості, від осі вітру .

За відсутності протигазів під час виходу із зони зараження необхідно періодично затримувати на кілька секунд дихання, для захисту органів дихання використовувати тканини, змочені водою, та ватні частини одягу. Завдяки цьому значно знижується кількість шкідливої речовини, що потрапляє до легенів, а відповідно зменшується і ступінь ураження.

Після виходу із зони зараження люди, які отримали незначне ураження (кашель, нудота), повинні звернутись до медичних установ для отримання необхідної допомоги.

Про усунення небезпеки ураження населення сповіщають органи ЦО. У всякому разі вхід у житлові й виробничі будинки дозволяється тільки після контрольної перевірки вмісту СДОР у повітрі приміщень. Дозвіл на вхід у приміщення дає безпосередній керівник робіт з ліквідації наслідків цієї аварії.


ДОДАТКИ

 

Додаток І

Зразок титульного листа

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЕКОЛОЛОГІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 

Практична робота з дисципліни

“БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ “

на тему:

“ ОЦІНКИ ХІМІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ У ЗОНІ ЛИХА

Роботу виконав

студент ______________________

(група, прізвище, ініціали)

перевірив_____________________

(посада, прізвище, ініціали)

Київ(рік виконання роботи)

 

Додаток 2

ВИХІДНІ ДАНІ:

1. Найменування СДОР ____________________________________________________

2. Кількість СДОР (т) ____________________________________________________

3. Напрям вітру (град.) ____________________________________________________

4. Швидкість вітру V (м/с) ____________________________________________________

5. Температура повітря t( °C) ____________________________________________________

6. Рельєф місцевості ____________________________________________________

7. Чисельність працівників (осіб)_______________________________________________

8. Забезпеченість ЗІЗ (%)_________________________________________________

9. Відстань до об’єкта L або R (км)________________________________________________

10. Місце аварії ____________________________________________________

11. Найменування осередку хімічного ураження (ОХУ)______________________________________________

12. Характер зберігання СДОР_______________________________________________

ЗАВДАННЯ. Відповідно до запропонованого варіанта роботи:

­ дати коротку характеристику СДОР;

­ визначити розміри зони хімічного зараження та її площу;

­ визначити порядок надання медичної допомоги постраждалим;

­ визначити заходи та засоби захисту людей у зоні лиха.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Продовження дод. 2

Варіанти роботи

Вихідні дані Номери варіантів
СДОР Хлор Аміак Сірчистий ангідрид Сірководень Хлор Аміак Фосген Сірководень Хлор Аміак Сірчистий ангідрид
Кількість, т
Напрям вітру, град. 270° 15° 95° 115° 140° 280° 250° 18° 150° 90° 18°
Швидкість вітру, V м/с
∆ t,°C -1 -1,6 -1,5 -1,4 -1,3 -1,2 -1,1 -1 -0,9 -0,8 -0,7
Рельєф місцевості Закрит. відкр. закрит. Відкр. закрит. Відкр. закрит. Відкр. закрит. Відкр. закрит.
Чисельність робітників, осіб
Забезпеченість ЗІЗ, %
Відстань до об’єкта, R км. 11,5 11,5 14,5 12,5
Місце аварії Околиця Зарічинська Плики Зарічинськ Щукіно Щукіно Борисів Борисів Щукіно Лебедин Лебедин Щукіно
Найменування населеного пункт Зарічинськ Мотіно Сурмино Ворсівка Топори Мотіно Плики Ковалі Козлов Кам'янськ Ковалі
Характер зберігання Не обваловано Обваловано Не обваловано Обваловано Не обваловано Обваловано Не обваловано Обваловано Не обваловано Обваловано Не обваловано

 


Продовження дод. 2

Варіанти роботи

Вихідні дані Номери варіантів
    СДОР Сірководень Хлор Аміак Фосген Сірководень Хлор Аміак Сірчистий ангідрид Сірководень Сірководень
Кількість, т
Напрямок вітру, град. 15° 235° 240° 280° 250° 18° 240° 235° 250° 280°
Швидкість вітру, м/с
∆t,°C -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -0,4
Рельєф місцевості Відкр. Закрит. Відкр. Закрит. Відкр. Закрит. Відкр. Закрит. Відкр. Закрит.
Чисельність робітників, осіб
Забезпеченість ЗІЗ, %
Відстань до об'єкта, R км. 25,5 12,5 25,5 12,5
Місце аварії Панки Щукіно Щукіно Борисів Борисів Щукіно Щукіно Щукіно Борисів Борисів
Найменування населеного пункту Мотіно Сурмино Липки Мотіно Панки Ковалі Липки Сурмино Панки Мотано
Характер зберігання Обваловано Не обваловано Обваловано Не обваловано Обваловано Не обваловано Обваловано Не обваловано Обваловано Не обваловано

 


Закінчення дод. 2

Варіанти роботи

Вихідні дані Номери варіантів
СДОР Сірчистий ангідрид Аміак Хлор Сірководень Хлор Аміак Фосген Сірчистий ангідрид Сірководень Аміак
Кількість, т
Напрямок вітру, град 18° 150° 240° 235° 150° 18° 250° 280° 95° 15°
Швидкість вітру, V м/с 2,5
∆t ,°C -0,6 -0,6 -0,7 -0,8 -0,9 -1 -1,1 -1,2 -1,3 -1,4
Рельєф місцевості відкр закр. відкр закр. відкр закр. відкр закр. відкр закр.
Чисельність робітників, осіб
Забезпечен. ЗІЗ, %
Відстань до об'єкта, R км. 25,5 12,5 11,5
Місце аварії Щукіно Лебедин Щукіно Щукіно Лебедин Щукіно Борисів Борисів Зарічинськ Панки
Найменування населеного пункту Ковалі Козлов Липки Сурмино Козлов Ковалі Панки Мотіно Сурмино Мотіно
Характер зберігання Обваловано Не обваловано Обваловано Не обваловано Обваловано Не обваловано Обваловано Не обваловано Обваловано Не обваловано


Додаток 3Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 84; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.229.51 (0.013 с.)