Алгоритм розвитку екстремальних станівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Алгоритм розвитку екстремальних станівГоловною вимогою в організації першої медичної допомоги є своєчасність і послідовність виконання її елементів яка включає такі алгоритми:

І . Алгоритм огляду:

оглянути ротову порожнину, верхні дихальні шляхи, одночасно видалити сторонні тіла, відновити функції зовнішнього дихання;

оцінити частоту, характер дихальних рухів, прийняти рішення щодо штучної вентиляції легень і непрямого масажу серця;

визначити цілісність кровоносних судин, одночасно спинити кровотечу ( в першу чергу, артеріальну);

оцінити стан серцево-судинної системи шляхом вимірювання пульсу (відсутність пульсу на променевих артеріях свідчить про зниження артеріального тиску крові нижче 80 мм рт.ст.);

оцінити стан органів почуттів, насамперед, органів зору. Ступінь тяжкості визначається по реакції потерпілим: на команду чи на больовий подразник;

встановити мовний контакт з потерпілим, перевірити наявність або відсутність активних, пасивних рухів.

ІІ. Алгоритм надання допомоги.

Залежно від стану потерпілого, характеру травми, нещасного випадку, раптового захворювання, вражаючого фактору: зупинка кровотечі, накладання пов’язок на рани, заходи долікарської реанімації, транспортна іммобілізація, знеболювання.

Транспортування потерпілого до медичного закладу.

Завдання до оформлення звіту по роботі:
Робота виконується на листах формату А-4, відповідно до умов завдання з визначенням алгоритмів надання допомоги потерпілим і включає: вступну частину, теоретичну частину, аналітичну частину та висновок.

 

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1. Характеристика середовища мешкання людини.

2. Джерела забруднення навколишнього середовища.

3. Вплив на людину шкідливих природних та антропогенних факторів.

4. Шкідливі фактори виробничого середовища та захист здоров’я людини від їх впливу.

5. Історія виникнення Женевських конвенцій та додаткових протоколів до них.

6. Женевські конвенції та додаткові протоколи до них.

7. Структура життєдіяльності.

8. Проблеми життєдіяльності

9. Надзвичайні ситуації їх класифікація та причини виникнення.

10. Характеристика осередків ураження в разі виникнення надзвичайної ситуації мирного часу.

11. Характеристика осередків ураження в разі застосування сучасної зброї.

12. Само - і взаємодопомога у надзвичайних ситуаціях (вивих, перелом, поранення, зупинка дихання, отруєння, аварія на транспорті, опіки, кістка в горлі, нещасний випадок на воді та ін.).

13. Демеркуризація, порядок її проведення.

14. Оцінка радіаційної обстановки.

15. Оцінка хімічної обстановки.

16. Захист співробітників та населення у надзвичайних ситуаціях (захисні споруди).

17. Призначення та особливості використання засобів індивідуального захисту людей у надзвичайних ситуаціях.

18. Підручні засоби захисту населення у зоні лиха.

19. Стійкість роботи підприємств у надзвичайних ситуаціях, заходи по її підвищенню.

20. Принципи, способи та засоби захисту населення у зоні лиха.

21. Особливості евакуації співробітників та населення з небезпечних районів.

22. Призначення та особливості використання медичних засобів індивідуального захисту людей у надзвичайних ситуаціях.

23. Рятувальні та інші невідкладні роботи порядок їх проведення.

24. Особливості знезараження забруднених поверхонь.

25. Дезактивація часткова та повна


ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ

З ДИСЦИПЛІНИ “БЕЗПЕКА ЖИТТЕДІЯЛЬНОСТІ”

1.Мета, зміст та завдання дисципліни “Безпека життєдіяльності”

2.Визначення основних понять і термінів: безпека, безпека життєдіяльності, небезпека, ризик.

3.Основні положення Женевських конвенцій та додаткових протоколів до них.

4.Класифікація небезпек, їх загальна характеристика

5.Види ризику за ступенем припустимості, концепція прийнятного ризику

6.Методики визначення ризику, його управління.

7.Структура системи "Людина – життєве середовище"

8.Негативні фактори життєвого середовища людини.

9.Проблеми життєдіяльності, принципи та способи забезпечення життєдіяльності людини.

10. Визначення основних понять і термінів: безпека руху, дорожньо-транспортні пригоди, транспортний травматизм, автомобільна травма, реанімація, шок, пов'язка, іммобілізація.

11. Транспортні аварії, катастрофи, їх класифікація.

12. ДТП, причини порушень загальних правил поведінки на вулицях і дорогах та користування транспортними засобами.

13. Автомобільні травми, механізм їх розвитку при ДТП.

14. Організаційні заходи допомоги при ДТП

15. Правила евакуації потерпілого з автомобіля

16. Алгоритм надання першої медичної допомоги при ДТП: реанімаційні заходи, знеболювання, тимчасове спинення кровотечі, накладання пов'язок і транспортна іммобілізація пошкоджених частин тіла.

17. Визначення основних понять і термінів: опік, опікова хвороба, утоплення, асфіксія, ″синє″ утоплення, ″біле″ утоплення, утоплення

18. Термічні опіки, їх характеристика, алгоритм першої медичної допомоги.

19. Хімічні опіки, їх характеристика, алгоритм першої медичної допомоги.

20. Характеристика місцевої і загальної дії електричного струму на організм людини, алгоритм першої медичної допомоги.

21. Утоплення, способи порятунку, алгоритм першої медичної допомоги.

22. Визначення основних понять і термінів: отрута, отруєння, антидот.

23. Класифікація отруєнь в залежності від умов, де сталося отруєння, характеру дії отрути, ступеня тяжкості.

24. Загальні принципи надання першої медичної допомоги при гострих отруєннях

25. Алгоритм надання першої медичної допомоги при отруєнні рослинними отрутами.

26. Алгоритм надання першої медичної допомоги при отруєнні отруйними грибами.

27. Алгоритм надання першої медичної допомоги при отруєнні зміїною отрутою.

28. .Алгоритм надання першої медичної допомоги при отруєнні алкоголем, ліками.

29. Визначення основних понять і термінів: соціальні небезпеки, політичні небезпеки, ВІЛ-інфекція, тероризм, натовп.

30. Загальні закономірності виникнення соціальних і політичних небезпек.

31. Соціальні небезпеки: ВІЛ-інфекція, натовп.

32. Політичні небезпеки, принципи їх розвитку.

33. Тероризм, як суспільно-соціальна небезпека. Види сучасного тероризму.

34. Поведінка людини під час терористичного акту

35. Визначення основних понять і термінів: надзвичайна ситуація, аварія, катастрофа, катаклізми, осередок ураження, зона зараження, стихійне лихо, природні явища.

36. Класифікація надзвичайних ситуацій, їх загальна характеристика.

37. Характеристика природних, техногенних (антропогенних), соціальних надзвичайних ситуацій.

38. Організаційні засоби захисту населення у надзвичайних ситуаціях.

39. Засоби індивідуального захисту

40. Сигнали оповіщення та правила поведінки людини під час надзвичайних ситуацій

41. Природні небезпеки, їх класифікація

42. Стихійні природні явища, їх характеристика.

43. Визначення основних понять і термінів: радіація, радіаційна безпека, радіаційна обстановка, доза випромінювання, дозиметрія, осередок ядерного ураження, зона радіаційного зараження, дезактивація.

44. Джерела радіаційного випромінювання

45. Дози радіаційного випромінювання та одиниці їх вимірювання за системою СІ.

46. Осередок радіаційного ураження, його характеристика.

47. Прилади радіаційного контролю і розвідки, будова та принципи їх роботи.

48. Методика визначення розмірів зон радіаційного зараження

49. Правила поведінки людини в радіаційно зараженій місцевості

50. Визначення основних понять і термінів: хімічна обстановка, осередок хімічного ураження, зона хімічного зараження, граничнодопустима концентрація, інверсія, конвекція, ізотермія, дегазація, демеркуризація.

51. Сильнодіючі отруйні речовини, їх класифікація та характеристика.

52. Прилади хімічного контролю і розвідки, будова та принцип роботи.

53. Загальні принципи оцінки хімічної обстановки.

54. Правила поведінки людини в осередку хімічного ураження та зоні хімічного зараження.

55. Засоби і способи знезаражування.

56. Дегазація, способи та алгоритм її застосування

57. Алгоритм обробки автомобільного транспорту та засобів технічного обслуговування.

58. Визначення основних понять і термінів: екстремальна ситуація, екстремальний стан, екстремальний фактор.

59. Прийоми рятування та загальні правила поведінки людини в екстремальних ситуаціях.

60. Евакуаційні заходи.

61. Алгоритм поведінки людини під час повені;

62. Алгоритм поведінки людини під час урагану, смерчу;

63. Алгоритм поведінки людини під час спеки, спразі, лютому холоді;

64. Алгоритм поведінки людини при ожеледиці, на льоду;

65. Алгоритм поведінки людини під час землетрусу;

66. Алгоритм поведінки людини на незнайомій місцевості без карти і компасу (особливості орієнтування у різних умовах).

67. Алгоритм поведінки людини щодо забезпечення особистої фізичної безпеки

68. Екстремальний стан людини, механізм його розвитку

69. Алгоритм надання першої медичної допомоги при ознаках загрозливих для життя станах.

Підсумковий контроль - залік

 

 


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

 

1.Бабенко О.І. Безпека життєдіяльності людини в надзвичайних ситуаціях. – К., 1995.

2.Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности/Учебн. для вузов. – М.,1999.

3.Белов С.В. Охрана окружающей среды. – М., 1991.

4.Білякович М.О.,Сусло С.Т., Харамда Г.М. Цивільний захист./ Посібник. – К.: Арістей, 2005, 157с.

5.Бурдіян Б.Г. та інші. Навколишнє середовище та його охорона. – К., 1990.

6.Гусєв Г.Ф., Сусло С.Т. Безпека життєдіяльності: перша медична допомога у екстремальних ситуаціях. Навчальний посібник, К: НТУ, 2009 – 113с.

7.Демиденко Г.П. и др. Справочник. Защита объектов народного хозяйства от ОМП. – К., 1989.

8.Желібо Е.П. та інші. Безпека життєдіяльності: додаток, - К.,2001.

9.Задорожний О.М. Джерела забруднення навколишнього середовища. – К.: КДЕУ, 1995, 38 с.

10. Конституція України.

11. Кривошеин Д.А. Экология и безопасность жизнедеятельности.-М., 2000.

12. Купчик М.П. та інші. Основи безпеки життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях. – “УкрДеком”, 1998.

13. Лапін В.І. Безпека життєдіяльності людини. “Знання”. – 1999.

14. Лаптев А.А. Охрана и оптимизация окружающей среды. – К., 1990.

15. Надзвичайна ситуація. Що робити? – К., 1998.

16. Надзвичайні ситуації та безпека людини. – К., 1998.

17. Основные положения Женевских конвенций и дополнительных протоколов к ним. – М., 1978.

18. Папышев Н.М. Водителю о первой медицинской помощи. – М., 1985.

19. Сусло С.Т. Безпека життєдіяльності людини/ Посібник. - К.: НТУ, 2001

20. Сусло С.Т. Методичні вказівки до курсу “Безпека життєдіяльності людини”. – К., НТУ., 1999.

21. Сусло С.Т., Харамда Г.М., Гринчук В.С. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з оцінки хімічної обстановки. –К.: НТУ, 2006.

22. Царенко О.М., Злобін Ю.А. Навколишнє середовище та економіка природокористування. – Суми, 2000.

23. Шандала М.Г. и др. Охрана и оздоровление окружающей среды. – К., 1982.

24. „Надзвичайна ситуація”, журнали.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 91; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.011 с.)