Визначення відносних величин 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначення відносних величинВідносними статистичними величинами називають показники, які виражають кількісні співвідношення між явищами суспільно-економічного життя. Відносна величина характеризує відношення двох абсолютних величин.

Відносні величини використовуються при виконані третього етапу статистичного спостереження, тобто при обробці даних спостереження. Мета – полегшити отримання висновків із матеріалів статистичного спостереження. Відносна величина – результат співставлення двох статистичних показників. За змістом відносні величини діляться на: динаміки; виконання плану; структури; координації; планового завдання; інтенсивності; рівня економічного розвитку; порівняння.

Відносні величини, які можна розрахувати у даній курсовій роботі:

1) відносна величина динаміки – вона характеризує зміну одного і того ж явища в часі

(3.1)

де Yi – поточний аналізуючий рівень показника;

Y0 – базовий рівень показника.

2) відносна величина структури – показує питому вагу або долю складової частини в цілому:

(3.2)

де Yч – частка показника;

Yц – загальне значення показника.

3) відносні величини координації – показують співвідношення частин одного і того ж цілого:

(3.3)

де YЧ Ι – частина Ι показника;

YЧ ΙΙ – частина ΙΙ показника.

Розрахунки всіх відносних величин проводимо за вихідними даними таблиці 2.2, 2.7, 2.8, 2.9.

Відносні величини динаміки можна розрахували для:

- часу роботи ОВФ:

ВВ дин 2 = 217/208 * 100% =104,3% - час роботи 8.09.09 порівняно з 7.09.09, збільшився на 4,3%.

ВВ дин 3 = 208/212 * 100% = 98,1% - час роботи 7.09.09 порівняно з 6.09.09, зменшився на 1,9%.

ВВ дин 4 = 212/225 * 100% = 94,2% - час роботи 6.09.09 порівняно з 5.09.09, зменшився на 5,8%.

ВВ дин 5 = 225/214 * 100% = 105,1% - час роботи 5.09.09 порівняно з 4.09.09, збільшився на 5,1%.

ВВ дин 6 = 214/208 * 100% = 102,8% - час роботи 4.09.09 порівняно з 3.09.09, збільшився на 2,8%

ВВ дин 7 = 208/238 * 100% = 87,3% - час роботи 3.09.09 порівняно з 2.09.09, знизився на 12,7%

ВВ дин 8 = 238/223* 100% = 106,7% - час роботи 2.09.09 порівняно з 1.09.09, зменшився на 6,7%

-динаміка доходу:

ВВ дин 2 = 69143/68523* 100% = 100,9% - дохід 8.09.09 порівняно з 7.09.09 зріс на 0,9%

ВВ дин 3 = 68523/66128 * 100% = 103,6% - дохід 7.09.09 порівняно з 6.09.09, зріс на 3,6%.

ВВ дин 4 = 66128/71955 * 100% = 91,9% - дохід 6.09.09 порівняно з 5.09.09, зменшився на 8,1%.

ВВ дин 5 = 71955/69138 * 100% = 104,0% - дохід 5.09.09 порівняно з 4.09.09, збільшився на 4,0%.

ВВ дин 6 = 69138/65247 * 100% = 105,0% - дохід 4.09.09 порівняно з 3.09.09, збільшився на 5,9%

ВВ дин 7 = 65247/76500 * 100% = 85,2% - дохід 3.09.09 порівняно з 2.09.09, знизився на 14,8%

ВВ дин 8 = 76500/71471* 100% = 107,0% - дохід 2.09.09 порівняно з 1.09.09, збільшився на 7,0%

Відносна величина структури можна розрахувати для всіх ознак даної курсової роботи, розрахуємо по ознакам: часу роботи, первинної вартості та залишкової вартості ОВФ:

- відносна величина структури по часу роботи згідно даних таблиці 2.9:

ВВ стр1 = 1/21* 100% = 4,8% - складають фонди, які пропрацювали 74 – 77.2 год. за досліджуваний період;

ВВ стр2 = 4/21* 100% = 19% - складають фонди, які пропрацювали 77,2 – 80,4 год. за досліджуваний період;

ВВ стр3 = 8/21* 100% = 38,2% - складають фонди, які пропрацювали 80,4 – 83,6 год. за досліджуваний період;

ВВ стр4 = 4/21* 100% = 19% - складають фонди, які пропрацювали 83,6 – 86,8 год. за досліджуваний період;

ВВ стр5 = 4/21* 100% = 19% - складають фонди, які пропрацювали 86,8 – 90 год. за досліджуваний період;

- відносна величина структури по первинній вартості ОВФ згідно даних таблиці 2.7:

ВВ стр1 = 11/21* 100% = 52,4% - доля ОВФ по первинній вартості у інтервалі 61 – 140 тис. грн.

ВВ стр2 = 1/21* 100% = 4,8% - доля ОВФ по первинній вартості у інтервалі 140 – 219 тис. грн.

ВВ стр3 = 3/21* 100% = 14,3% - доля ОВФ по первинній вартості у інтервалі 219 – 298 тис. грн.

ВВ стр4 = 4/21* 100% = 19% - доля ОВФ по первинній вартості у інтервалі 298 – 377 тис. грн.

ВВ стр5 = 2/21* 100% = 9,5% - доля ОВФ по первинній вартості у інтервалі 377 - 456 тис. грн.

 

 

- відносна величина структури по залишковій вартості згідно даних таблиці 2.8:

ВВ стр1 = 11/21* 100% = 52,3% - залишкова вартість фондів у інтервалі 52 -121,2 тис. грн.

ВВ стр2 = 1/21* 100% = 4,8% - доля ОВФ по залишковій вартості у інтервалі 121,2 – 190,4 тис. грн.

ВВ стр3 = 3/21* 100% = 14,3% - доля ОВФ по залишковій вартості у інтервалі 190,4 – 259,6 тис. грн.

ВВ стр4 = 3/21* 100% = 14,3% - доля ОВФ по залишковій вартості у інтервалі 259,6 – 328,8 тис. грн.

ВВ стр5 = 3/21* 100% = 14,3% - доля ОВФ по залишковій вартості у інтервалі 328,8 - 398 тис. грн.

- відносна величина координації по часу роботи згідно даних таблиці 2.9:

ВВ стр1 = 1/4= в 0,25 рази менше складають фонди, які пропрацювали 74 – 77.2 год. порівняно з 77,2 – 80,4 год.;

ВВ стр2 = 4/8= в 0,5 рази менше складають фонди, які пропрацювали 77,2 – 80,4 год. порівняно з 80,4 - 83,6 год.;

ВВ стр3 = 8/4= в 2 рази більше складають фонди, які пропрацювали 80,4 – 83,6 год. порівняно з 83,6 – 86,8 год.;

ВВ стр4 = 4/4= в 1 раз, порівну складають фонди, які пропрацювали 83,6 – 86,8 год. порівняно з 86,8 – 90 год.;

- відносна величина координації по первинний вартості згідно даних таблиці 2.7:

ВВ стр1 = 11/1= в11 разів більше ОВФ по первинній вартості у інтервалі 61 – 140 тис. грн. порівняно з наступним інтервалом.

ВВ стр2 = 1/3= в 0,33 рази менше ОВФ по первинній вартості у інтервалі 140 – 219 тис. грн. порівняно з наступним інтервалом.

ВВ стр3 = 3/4= в 0,75 разів менше ОВФ по первинній вартості у інтервалі 219 – 298 тис. грн. порівняно з наступним інтервалом.

ВВ стр4 = 4/2= в 2 рази більше ОВФ по первинній вартості фондів у інтервалі 298 – 377 тис. грн. порівняно з наступним інтервалом.

- відносна величина координації по залишковій вартості згідно даних таблиці 2.8:

ВВ стр1 = 11/1= в 11 разів більше ОВФ по залишковій вартості у інтервалі 52 -121,2 тис. грн. порівняно з наступним інтервалом.

ВВ стр2 = 1/3= в 0,33 рази менше ОВФ по залишковій вартості фондів у інтервалі 121,2 – 190,4 тис. грн. порівняно з наступним інтервалом.

ВВ стр3 = 3/3= рівні частини ОВФ по залишковій вартості у інтервалі 190,4 – 259,6 тис. грн. порівняно з наступним інтервалом.

ВВ стр4 = 3/3= рівні частини ОВФ по залишковій вартості у інтервалі 259,6 – 328,8 тис. грн. порівняно з наступним інтервалом.


 

Структурні середні

Структурні середні характеризують структуру варіаційних рядів. До них відносяться мода і медіана.

Мода – значення ознаки, що найбільш часто повторюється у одиниць сукупності.

Медіаною називається значення варіруючої ознаки, що знаходиться в середині ранжируємого ряду і поділяє цей ряд на дві рівні частини

Структурні середні:

а) визначення моди:

 

; (3.11)

 

 

де Х0– нижня границя модального інтервалу;

і – величина інтервалу;

mMo ‑ частота модального інтервалу;

mMo-1 – частота інтервалу, що передує модальному;

mMo+1 –частота інтервалу, наступного після модального.

б) визначення медіани:

; (3.12)

де Х0 – нижня межа медіанного інтервалу;

і – величина інтервалу;

mі – загальна сума частот усіх інтервалів;

mе – частота медіанного інтервалу;

Sme-1 – сума накопичених частот до медіанного інтервалу.

- визначимо структурні середні для первинної вартості, користуючись варіаційним рядом розподілу табл.. 2.7.

1) Модальним інтервалом для первинної вартості є інтервал – 61 – 140

М О = 61+79 = 61+79* = 102,08 (грн.)

Найпоширенішим значенням у наведеному ряді розподілу є первинна вартість 102,08 тис. грн.

2) Медіанним інтервалом для первинної вартості є інтервал 219 – 298

М Е = 219 + 79 219 + 39,5= 258,5 (тис. грн.)

Медіанне значення для первинної вартості – 258,5 тис. грн. А це означає , що 50% основних фондів мають первинну вартість до 258,5 тис. грн. і 50% - більшу за 258,5 тис. грн..

- визначимо структурні середні для залишкової вартості, користуючись варіаційним рядом розподілу табл. 2.8

1) Модальним інтервалом для залишкової вартості є інтервал – 52 – 121,2

М О = 52+69,2 = 52+69,2* = 87,98 (тис. грн.)

Середнє значення, але найчастіше зустрічається у наведеному ряді розподілу є залишкова вартість 87,98 тис. грн.

2) Медіанним інтервалом для залишкової вартості є інтервал 190,4 – 259,6

М Е = 190,4 + 69,2 190,4 + 39,5= 229,9 (тис. грн.)

Медіанне значення для залишкової вартості – 229,9 тис. грн. А це означає , що 50% основних фондів мають залишкову вартість до 229,9 тис. грн. і 50% - більшу за 229,9 тис. грн..

- визначимо структурні середні для часу роботи, користуючись варіаційним рядом розподілу табл. 2.9

1) Модальним інтервалом для залишкової вартості є інтервал – 80,4 – 83,6

М О = 80,4+3,2 = 80,4+3,2*0,5= 82 (год.)

Найпоширенішим значенням у наведеному ряді розподілу є час роботи 82 год.

2) Медіанним інтервалом для залишкової вартості є інтервал 80,4 – 83,6

М Е = 80,4 + 3,2 80,4+2,2= 82,6 (тис. грн.)

Медіанне значення для часу роботи – 82,6 год. А це означає , що 50% основних фондів мають час роботи до 82,6 год. і 50% - більший за 82,6 год.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 290; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.224.102 (0.005 с.)