Основні вимоги до змісту презентації 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основні вимоги до змісту презентації1. Вимоги до змісту мультимедійної презентації: • відповідність змісту презентації поставленій меті й завданням; • дотримання прийнятих правил орфографії, пунктуації, скорочень і правил оформлення тексту (відсутність крапки в заголовках тощо); • відсутність фактичних помилок, достовірність представленої інформації; • завершеність (зміст кожної частини текстової інформації логічно завершено); • об’єднання семантично пов’язаних інформаційних елементів у цілісні групи; • стислість і лаконічність викладу, максимальна інформативність тексту; • розташування інформації на слайді (переважно горизонтальне розташування інформації, зверху вниз по головній діагоналі; найбільш важлива інформація повинна розташовуватися в центрі екрану; якщо на слайді картинка, напис повинен розташовуватися під нею; бажано форматувати текст по ширині; не допускати «рваних» країв тексту); • наявність не більше одного логічного наголосу: виділення червоним, яскравість, обведення, миготіння, рух; • інформація подана привабливо, оригінально, привертає увагу. 2. Вимоги до візуального й звукового ряду: • використання тільки оптимізованих зображень (наприклад, зменшення з допомогою Microsoft Office Picture Manager, стиснення за допомогою панелі налаштування зображення Microsoft Office); • відповідність зображень змісту; • якість зображення (контраст зображення стосовно фону; відсутність «зайвих» деталей на фотографії або картинці, яскравість і контрастність зображення, однаковий формат файлів); • якість музичного ряду (ненав’язливість музики, відсутність сторонніх шумів); • обґрунтованість і раціональність використання графічних об’єктів. 3. Вимоги до тексту: • читання тексту на тлі слайда презентації (текст виразно видно на тлі слайда, використання контрастних кольорів для тла й тексту); • кегль шрифту відповідає фізіологічним можливостям сприйняття й повинен бути не менше 24 пунктів; • відношення товщини основних штрихів шрифту до їх висоти орієнтовно становить 1:5; найбільш зрозуміле відношення розміру шрифту до проміжків між літерами: від 1:0,375 до 1:0,75; • використання шрифтів без зарубок (їх легше читати) і не більше 1-2-х варіантів шрифту; • довжина рядка не більше 36 знаків; • відстань між рядками усередині абзацу – 1,5; між абзацами – 2 інтервали; • підкреслення використовується лише в гіперпосиланнях. 4. Вимоги до дизайну: • використання єдиного стилю оформлення; • відповідність стилю оформлення презентації (графічного, звукового, анімаційного) змісту презентації; • використання для тла слайда психологічно комфортних тонів; • тло має бути елементом заднього (другого) плану: виділяти, відтіняти, підкреслювати інформацію, розміщену на слайді, але не затуляти її; • використання не більше трьох кольорів на одному слайді (один для тла, другий для заголовків, третій для тексту); • відповідність шаблону до представленої теми (у деяких випадках може бути нейтральним); • використання анімаційних ефектів за раціональної необхідності. 5. Вимоги до якості навігації: • працездатність елементів навігації; • якість інтерфейсу; • доцільність і раціональність використання навігації. 6. Вимоги до ефективності використання презентації: • забезпечення всіх рівнів комп’ютерної підтримки: індивідуальної, групової, фронтальної роботи аудиторії; • доцільність використання презентації; • творчий, оригінальний підхід до створення презентації. 7. Презентація не повинна бути монотонною й громіздкою (оптимально це 10-20 слайдів). 8. На титульному слайді вказуються дані автора (ПІБ і назву установи), назва матеріалу, дата розробки. Можливий варіант використання колонтитулів. Інше розміщення даних автора припустимо у випадку, якщо воно заважає сприйняттю матеріалу на титулі. 10. На останньому слайді вказується перелік використаних джерел, активні й точні посилання на всі графічні об’єкти. На завершальному слайді можна ще раз вказати інформацію про автора презентації.

Вправа 1. Знайдіть помилки (недоліки) в продемонстрованих презентаціях, зважаючи на те, що можливі такі їх типи, як:

· зміст не пов’язаний із тематичним і ключовими запитаннями проекту;

· майже відсутня наочність або наочність (графічні малюнки, картинки, фото) не відповідає темі та змісту презентації;

· слайди переповнені текстом, його не можна прочитати на відстані;

· текст оформлюється не за допомогою тез, а повними складними реченнями; які звичайно використовуються в розгорнутих текстах;

· текст подається шрифтом менше 20 пт;

· заголовки слайдів або повторюються, або не відповідають змісту;

· наявні граматичні помилки;

· використовуються дані без посилання на джерела;

· дані, що використовуються, застарілі;

· не відображено самостійну дослідницьку роботу того, хто готував презентацію;

· міститься забагато ефектів анімації, які заважають ознайомлюватися зі змістом презентації;

· слайди зроблені не за одним шаблоном;

· кольори тла та шрифту не підібрані відповідно до змісту;

· зміст копіює деяке джерело інформації, відсутній аналіз, узагальнення, порівняння, оцінювання;

· відсутні висновки тощо.

Вправа 2. Проаналізуйте основні складники презентації на прикладі матеріалів навчального проекту «Змагання Великих бобів».

№ слайду Вміст слайду Зовнішній вигляд слайду
1-й слайд Заголовок першого та другого рівнів
2-й слайд Заголовок і звичайний текст, оформлений у вигляді маркованого тексту
3-й слайд Заголовок, графічний об’єкт і підпис
4-й слайд Заголовок, графічний об’єкт, текст із нумерованим списком і підзаголовком
5-й слайд Заголовок, діаграма, текст
6-й слайд Заголовок, організаційна діаграма
7-й слайд Заголовок, графічний малюнок, текст
8-й слайд Заголовок, текст зі списком ресурсів

Вправа 3. Складіть схему-карту презентації. Проаналізуйте ефективність схеми, що була створена.

Вправа 4. Сформулюйте оптимальні заголовки для слайдів у межах презентацій на теми: «Освіта врятує націю», «Мовні норми української мови», «Риторика як мистецтво переконання».

Вправа 5. Створіть текстовий слайд на основі матеріалу лекції № 2.

Вправа 6. Відредагуйте переобтяжений інформацією текстовий слайд.

Вправа 7. Визначте основні прийоми, використовувані для маніпулятивного спотворення візуальної інформації.

Вправа 8. Складіть слайди, у яких інформація спотворена за допомогою того або іншого візуального прийому.

Вправа 9. Проаналізуйте слайди з погляду наявності або відсутності в них спотворення інформації.

Вправа 10. Підготуйте презентацію своєї професії, яку опановуєте у ВНЗ, скористайтеся навідними запитаннями.

· Чим приваблює обрана професія?

· Що Вам відомо про цей фах? (Історичний екскурс)

· Наскільки Ваша спеціальність важлива, актуальна сьогодні, у перспективі?

· Які ділові, моральні якості допоможуть Вам у професійній діяльності?

· Ким Ви бачите себе в майбутньому?

Вправа 11. Прочитайте текст. Які, на вашу думку, поради із тексту має враховувати службовець, ставлячи запитання під час ділової зустрічі?

 

Учіться запитувати

Виявляється, ставити запитання – не просто вміння, а ціле мистецтво прекрасного володіння мовою. Запитувати – значить виявляти зацікавлення темою розмови, людиною, яка виступає. Французи стверджують, що запитання, яке виявляє щирий інтерес до іншої людини, – це «весна діалогу». Деякі вчені підкреслюють, що конфлікти між партнерами виникають через непоставлені питання. Звичайно, щоб запитувати про щось інших, потрібна сміливість. Адже ставити запитання – означає саморозкриватися. Якщо ж не запитати – значить відкрити шлях до різноманітних здогадок і всіляких домислів.

Ще антична риторика знала сім класичних запитань, здатних упорядкувати діалог:

ЩО? – ХТО? – ДЕ? – ЯКИМИ ЗАСОБАМИ? – ЧОМУ? – КИМ? – КОЛИ?

Другий варіант «аналізу запитань» складається з шести запитань, що мають з’ясувати:

ФАКТИ – ПОЧУТТЯ – БАЖАННЯ – ПЕРЕПОНИ – ЗАСОБИ – ЧАС ДIЇ.

Уже самим фактом запитання ви показуєте, що хочете брати участь у спілкуванні, ніби запевняєте партнера, що ви виявляєте до нього інтерес і прагнете встановити певні позитивні стосунки.

До запитань, що забезпечують продуктивний діалог, належать:

- інформаційне, мета якого – отримати максимум інформації;

- дзеркальне (що повторює висловлювання партнера у формі запитання й змушує його по-іншому подивитися на будь-що);

- естафетне (що попереджує висловлювання партнера).

Якщо вам поставили запитання, на яке ви не можете відповісти відразу, не кажіть, що вам необхідно проконсультуватися з керівництвом, що з цього питання ви не є спеціалістом. Запишіть запитання й скажіть, що обов’язково відповісте на нього пізніше.

Якщо ж у подібній ситуації опиниться ваш партнер, не наполягайте на негайній відповіді (швидше за все ви змусите його відповісти вам «ні»). Звичайно, через день-два в бесіді з вами він відповість на ваше запитання.

Вправа 12. Прочитайте текст. Поміркуйте, чому фахівець повинен оволодівати мистецтвом говорити, яке значення має культура мовлення в діловому спілкуванні.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 256; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.71.222.168 (0.019 с.)