Розподіл навчального часу за темами і видами занять 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розподіл навчального часу за темами і видами занятьНомери та найменування тем модулів Усього годин Розподіл навчального часу за видами занять
лекції лабора-торні практичні   семі-нарські моду-льний конт-роль індиві- дуальна робота само- стійна робота

 

Модуль 2.Професійна комунікація              
Тема 1. Спілкування як інструмент професійної діяльності              
Тема2. Культура усного фахового спілкування              
Тема 3. Риторика як мистецтво переконання              
Тема4. Презентація як різновид публічного мовлення              
Тема 5. Форми колективного обговорення професійних проблем              
Тема 6. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації              
Тема 7. Документи з кадрово-контрактових питань              
Тема 8. Довідково-інформаційні документи              
Тема 9. Етикет службового листування              
Усього годин                

МОДУЛЬ 2

ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАЦІЯ

ЛЕКЦІЯ 1

СПІЛКУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

План

1. Спілкування й комунікація. Функції спілкування. Види, типи й форми професійного спілкування.

2. Основні закони спілкування. Стратегії спілкування.

3. Невербальні аспекти спілкування.

4. Ґендерні аспекти спілкування.

5. Поняття ділового спілкування.

 

Блок завдань і питань для самоконтролю

1. Порівняйте зміст понять спілкування й комунікація.

2. Назвіть функції спілкування.

3. Згадайте види, типи й форми професійного спілкування.

4. Які основні закони спілкування ви знаєте?

5. Сформулюйте стратегії спілкування.

6. Назвіть невербальні засоби спілкування.

7. Схарактеризуйте специфіку ґендерних аспектів спілкування.

8. Дайте визначення поняттю ділового спілкування.

 

Література

1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник / Ф. С. Бацевич. – К.: Академія, 2004. – 344 с.

2. Мацько Л. І. Культура фахової мови: Навч. посіб. / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – К.: Академія, 2007. – 360 с.

3. Пелепейченко Л. М. Основи теорії мовної комунікації / Л. М. Пелепейченко. – Х.: АВВ МВС України, 2007. – 130 с.

4. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: Навч. посіб. / Я. Радевич-Винницький. – К.: Знання, 2006. – 291 с.

5. Стернин И. А. Практическая риторика: Учеб. пособие / И. А. Стернин. – М.: Академия, 2003. – 263 с.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1

КУЛЬТУРА УСНОГО ФАХОВОГО СПІЛКУВАННЯ

 

План

1. Особливості усного спілкування.

2. Комунікативні ознаки культури усного мовлення.

3. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування.

4. Функції та види бесід. Стратегії поведінки під час ділової бесіди.

5. Співбесіда з роботодавцем.

6. Етикет телефонної розмови.

Блок завдань

Вправа 1. Випишіть зі «Словника української мови» в 11 томах значення поданих слів.

Увічливий, вихований, галантний, ґречний, делікатний, звичайний, коректний, обхідливий, поштивий, почтивий, привітний, люб’язний, тактовний, шанобливий, шляхетний, чемний.

Вправа 2. Прочитайте текст, визначте особливості українського мовленнєвого етикету. Висловіть своє ставлення до проблеми дотримання норм спілкування.

 

Абсолютно суперечать українському мовленнєвому етикетові звертання на кшталт: «Борька», «Ваня», «Вася», «Маня», «Шурка», «папаня», «мамаша», «Сидорівна», «Петрович». Його грубо порушують особи, які вдаються до нецензурних слів. Особливо несприйнятною є матірна лайка – пережиток первісного азіатського дикунства. Той, хто вдається до цієї грубої лайки, чинить злочинний замах на культуру нашої рідної мови, споганює наш національний мовленнєвий етикет, який формувався впродовж тисячоліть і став взірцем шанобливого ставлення до людей, невід’ємним компонентом не тільки української національної, а й європейської мовної культури, у якій людина вважається найголовнішою цінністю (згадаймо звертання пан, пані, панна, паничу, що походить від грецького слова «все»)…

Слова «пан», «пані» – давні атрибути нашого мовленнєвого етикету, що широко побутують в усній народній творчості, зокрема в колядках, що належать до найдавніших її жанрів («Добрий вечір тобі, пане господарю…», «Ой підемо, пане-брате, від хати до хати, нашим панам господарям заколядувати») (М. Стельмахович).

Вправа 3. Ознайомтеся з давніми традиціями мовленнєвого етикету українців і з’ясуйте, чи вживаються ці форми в мовленні сучасників, а також поясніть, яку, на ваш погляд, інформацію несуть ці формули про людей, що їх уживають.

 

Формули мовленнєвого етикету 1. Етикетні одиниці, якими виражається вітання: Добрий ранок! Доброго ранку! Добрий день! Доброго дня! Добридень! Добрий вечір! Здрастуйте! Здоров був! Здоровенькі були! Доброго здоров’я! Моє шанування! Вітаю Вас! Радий(-а) вітати Вас! Скільки літ, скільки зим! Яким вітром? Салют! Радий(-а) вас (тебе) бачити (вітати)! 2. Формули із значенням прощання: Прощайте! Прощавайте! До зустрічі! До побачення! Щасливо! Дозвольте попрощатися! Бувай (бувайте) здорові! Дозвольте відкланятися! На добраніч! Щасливої дороги! Будь щасливий (-а, -і)! Я з Вами не прощаюся! Ми ще побачимося! Ми ще зустрінемося! 3. Вислови вибачення: вибачте, пробачте, даруйте, прошу вибачення, я дуже жалкую, мені дуже шкода, прийміть мої вибачення, винуватий(-а), перепрошую, не гнівайтеся на мене, я не можу не вибачитися перед Вами; якщо можеш, вибач мені; не сердься на мене; вибач(-те), будь ласка; дозвольте просити вибачення; я не можу не просити у Вас пробачення... 4. Мовленнєві одиниці, що супроводжують прохання: будь ласка, будьте ласкаві, будьте люб’язні, прошу Вас…, чи не змогли б Ви..., чи можу я попрохати Вас..., маю до Вас прохання..., чи можу звернутися до Вас із проханням..., дозвольте Вас попросити..., якщо Ваша ласка..., ласкаво просимо..., якщо Вам не важко..., не відмовте, будь ласка, у проханні..., можливо, Ви мені допоможете... 5. Формули подяки: Спасибі! Дякую! Прийміть мою найсердечнішу (найщирішу) подяку! Не знаю, як і дякувати вам (тобі)! 6. Конструкції побажальної модальності: Будь(-те) щасливий(-а, -і)! Щасливої дороги! Успіхів тобі (Вам)! Хай щастить! Зичу радості (гараздів, успіхів)! З роси і води! 7. Формули привітань із певної нагоди: Поздоровляю з…, Вітаю (Вас, тебе) з…, Прийми(-іть) поздоровлення (привітання) з…, З Новим роком! З днем народження! 8. Типізовані фрази ритуалу знайомства: Знайомтеся…, Я хочу представити тобі (Вам)..., Дозволь(-те) представити (познайомити, рекомендувати)…, Рекомендую…, Маю честь представити (рекомендувати) тощо. 9. Звертання: мамо, тату, доню, сину, сестро, брате, бабусю, дідусю, пані, пане, панно, паничу, панове, добродію, добродійко, добродії, товаришу, товариство, друже, приятелю, подруго, колего. 10. Згода, підтвердження: згоден, я не заперечую, домовилися, Ви маєте рацію, це справді так, авжеж, звичайно, певна річ, так, напевно, обов’язково, безперечно, безсумнівно, безумовно, ми в цьому впевнені, будь ласка (прошу), гаразд (добре), з приємністю (із задоволенням). 11. Заперечення: ні; ні, це не так; нас це не влаштовує; я не згодний (згоден); це не точно; не можна; не можу; ні, не бажаю; Ви не маєте рації; Ви помиляєтеся; шкодую, але я мушу відмовитися; нізащо; це даремне марнування часу; дякую, я не можу; про це не може бути й мови. 12. Співчуття: я Вас розумію; я відчуваю Вашу схвильованість (Ваш біль, Вашу стривоженість, Ваше хвилювання); це болить і мені; це не може нікого залишити байдужим; я теж перейнялася Вашим болем (горем, тривогою); я співпереживаю (Вашу втрату, Вашу тривогу); треба триматися, людина сильна; не впадайте у відчай (час усе розставить на місця, час вилікує, загоїть рану, утамує біль). 13. Пропозиція, порада: дозвольте висловити мою думку щодо..., а чи не варто б..., чи не спробувати б Вам..., чи не були б Ви такі ласкаві прийняти мою допомогу (вислухати мою пропозицію, пораду), чи не погодилися б Ви на мою пропозицію.

Вправа 4. Спираючись на наведені формули та подані нижче поради, змоделюйте мовленнєву ситуацію вітання: а) з однокурсником; б) із сусідкою; в) із викладачем; г) із керівником.

 

Варто пам’ятати!

Вітаючись, добирайте ту вітальну формулу, що підходить для певної ситуації.

Вітаючись, привітно посміхайтеся. Дивіться людині у вічі.

Вітаючись, не тримайте руки в кишенях. Зніміть рукавички (у рукавичках може дозволити собі вітатися лише жінка).

Якщо ви молодший, вітайтеся першим.

Якщо ви кудись зайшли (до установи, до квартири чи будинку друзів), вітайтеся першим (першою).

Жінку має вітати чоловік (руку для вітання першою подає жінка, старша або соціально вища особа).

Підлеглий має привітати свого керівника (а руку може подати першим керівник).

Незалежно від віку, статі, посади тощо першим (першою) вітається той (та), хто заходить до кімнати (кабінету), той (та) хто проходить повз когось або переганяє його, той (та), хто підходить до гурту.

Ідучи в гості, не забудьте, що першою маєте привітати господиню, потім господаря, потім гостей (у тому порядку, як вони сидять).

Вправа 5. Поміркуйте над моделями ситуацій, поясність свою потенційну поведінку в таких ситуаціях.

Ситуація 1. Ви йдете вулицею, назустріч Вам – людина, з якою з певних причин Вам не хочеться вітатися. Якою буде Ваша поведінка?

Ситуація 2. Ви прощаєтесь із викладачем? Які мовні формули Ви використаєте?

Ситуація 3. Ви йдете по вулиці з товаришем. Відрекомендуйте його однокурсниці, яку зустріли.

Ситуація 4. Ви прийшли до ВНЗ, зустріли викладача. Яку форму вітання оберете?

Ситуація 5. Ви – чоловік. Ідете вулицею, назустріч Вам – жінка. Хто з Вас привітається першим? Як? Від чого залежить Ваша мовна формула вітання?

 

Варто пам’ятати!

Вітаючись, жінка може не знімати рукавичок. Чоловік, вітаючись із жінкою в рукавичках, подає руку без рукавички.

Чоловік може не знімати рукавичку, вітаючись зі своїм другом.

Під відкритим небом руки жінкам не цілують.

Не дозволяється цілувати руку під час їжі.

Збираючись поцілувати руку жінці, нахиліться самі (а не піднімайте руку до своїх губ), поцілуйте й повільно опустіть.

Цілувати руку треба в тильну частину пальців, бо поцілунок вище – в долоню чи зап’ясток – сповіщатиме про прагнення до інтимніших стосунків і свідчитиме про невисоку культуру.

Ситуація 6. Вам треба пояснити знайомим, коли першою вітається жінка.

Ситуація 7. Вам потрібно звернутися до колеги в присутності інших людей на роботі. Які формули вітання можливі?

Ситуація 8. Ви вперше прослухали лекцію відомого вченого. Після її закінчення Ви вирішили з’ясувати деякі деталі. Як Ви звернетеся до вченого?

Ситуація 9. Ви хочете влаштуватися на роботу, прийшли на прийом до директора фірми. Вас запросили до кабінету.

 

Варто пам’ятати!

Завжди контролюйте себе: що – кому – чому – про що – де – коли ви говорите.

Дотримуйтесь правил мовного етикету.

Засвідчуйте свою вихованість, пошану й уважність до співрозмовника, привітність, приязнь, прихильність, доброзичливість, делікатність.

Ситуація 10. Ви недавно працюєте в установі. Устигли побачити багато недоліків, маєте свої міркування щодо їх усунення. Заходите до кабінету керівника...

Ситуація 11. Ви звертаєтеся до викладача з проханням повторити останню фразу. Які мовні формули Ви використаєте з поданих нижче:

а) Повторіть ще раз!

б) Що-що?

в) Повторіть, будь ласка, ще раз останню фразу!

Ситуація 12. Як правильно зробити зауваження одногрупникові:

а) Не підштовхуй, будь ласка, я тебе зараз пропущу.

б) «Куда прьош?»

в) Зачекай, будь ласка, я тебе зараз пропущу.

г) Не лізь на голову.

Вправа 6. Що неетичного є у використанні деяких мовних формул знайомства?

Ситуація. У вашому кабінеті відвідувачка. Ви голосно звертаєтеся до колеги:

– Пробачте, хто ця красива дівчина?

– Це Оксана.

– Хто вона?

– Інженер фірми «Кармен».

– А хто це поруч з нею?

– Це її колега, Василь.

– Він теж із цієї ж фірми?

– Ні, він з іншої.

Вправа 7. Перекладіть текст. Висловіть свої думки з приводу використання компліментів у побутовому й діловому спілкуванні.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 191; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.134.110 (0.039 с.)