ТОП 10:

Облік довготермінових орендних зобов’язань (6).Оренда – це надання однією стороною (орендодавцем) іншій стороні (орендареві) майна в тимчасове користування на визначений термін за певну плату на підставі договору оренди. Довготермінова оренда називається лізингом (оренда на термін від трьох і більше років).

Розрізняють два види лізингу: операційний і фінансовий (або капітальний). За операційного лізингу те чи інше майно береться в оренду на коротший термін. Право власності при цьому залишаться за орендодавцем. Оренда відображає в обліку орендну плату (і операційні витрати , пов’язані з використанням об’єкта, наприклад, витрати пального для автомобіля).

Орендна плата відображається в орендаря таким бухгалтерським проведенням:

Дт рахунку «Витрати на оренду»

Кт рахунку «Грошові кошти».

За кордоном широко застосовується довготерміновий фінансовий лізинг як засіб формування довготривалих активів. Якоюсь мірою він схожий на купівлю основних засобів у кредит.

Фінансовий лізинг – це оренда, за умовою якої орендар бере на себе весь ризик та усі витрати, пов’язані з використанням орендованого майна. За фінансового лізингу орендар обліковує лізингові об’єкти, як свої активи.

За міжнародними стандартами обліку лізинг вважають фінансовим, якщо договір оренди передбачає хоча б одну з таких чотирьох умов:

1. Право власності на майно, що орендується, після закінчення терміну оренди цілком переходить до орендаря.

2. Орендареві надається можливість після закінчення терміну оренди придбати майно за ціною, нижчою від ринкової, або відновити оренду.

3. Термін оренди охоплює більшу частину терміну корисного використання орендованого майна.

4. Теперішня вартість (PV) мінімальних орендних виплат більша або дорівнює ринковій вартості об’єкта оренди.

Критерії фінансового лізингу в різних країнах різні. Нижче наведено критерії фінансового лізингу в деяких країнах.

 

Велика Британія

- договір оренди укладено на термін не менше 75 % від терміну амортизації.

- в договорі передбачено повну або практично повну виплату вартості майна.

Франція

- майно має бути спеціально куплене для подальшого здавання в оренду.

- орендар має право після закінчення терміну дії договору купити майно за ціною, яка встановлюється на момент укладення договору.

 

Німеччина

- термін договору оренди охоплює від 40 до 80 % терміну амортизації майна.

- вартість опціону має співвідноситися з вартістю обладнання.

 

Україна

- придбання орендодавцем майна на замовлення орендаря з подальшою передачею орендареві права користування цим майном.

- термін оренди майна має бути не меншим за термін його повної амортизації.

- обов’язкова передача права власності на майно орендареві після закінчення терміну оренди.

Лізингові операції вигідні усім учасникам угоди, а саме:

1. Постачальник реалізує устаткування на умовах повної оплати його вартості.

2. Орендодавець (лізингова компанія) отримує дохід у формі відсотків, які включають в орендну плату.

3. Орендар має змогу починати або розширювати виробництво зі значно меншими початковими капітальними вкладеннями (в тому числі валютними) і не платить податку на майно, що орендується.

Як наслідок, у світовому масштабі в загальному обсязі капітальних вкладень зростає питома вага лізингу машин та обладнання.

Періодичні виплати з фінансового лізингу включають виплату відсотків і виплату основного боргу.

У балансі основні засоби з лізингу показуються окремою позицією серед основних засобів, а заборгованість – в пасиві серед довготермінової заборгованості.

Частина заборгованості, яка має бути сплачена наступного року, показується під час складання балансу як короткотермінова заборгованість, а решта – як довготермінова.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.146.112 (0.003 с.)