ТОП 10:

Характеристика акцій, їх оцінка (8).Власний капітал корпорації (Stockholder’s Equity) формується акціями, тобто коштами інвесторів (власників) в обмін на реалізовані їм акції.

Акція – це цінний папір без встановленого терміну обігу, який засвідчує пайову участь в акціонерній компанії і дає його власникові право на:

- участь в управлінні компанією;

- одержання частини прибутку у вигляді дивідендів;

- участь у розподілі майна під час ліквідації компанії.

Частку акцій, що належать певній особі, засвідчує акціонерний сертифікат. При цьому слід розрізняти:

1) акції, дозволені до випуску (Authorized Stock (Shares));

2) випущені акції (Issued Stock (Shares);

3) не випущені акції (Unmissed Stock (Shares));

4) циркулюючі акції (Outstanding Stock (Shares));

5) викуплені акції (Treasure Stock (Shares)).

Акції, дозволені до випуску – це загальна кількість акцій, на яку одержано дозвіл влади штату та Комісії з цінних паперів та біржових операцій (у США) або інших державних органів (наприклад Міністерства фінансів). Ця кількість акцій записана в Статуті корпорації. Ця кількість акцій здебільшого перевищує потреби компанії в капіталі на момент її створення і дає змогу у майбутньому випускати акції повторно.

Випущені акції – це кількість акцій, фактично реалізованих інвесторами, акціонерам на певну дату (прямо чи через посередників). Наприклад: Компанія «К» одержала дозвіл на випуск 100000 акцій номінальною вартістю 10 дол. кожна. Це дозволені до випуску акції.

Компанія реалізувала 70000 акцій. Це випущені акції.

Не випущені акції – це залишок дозволених до випуску акцій, які компанія не випускала, не реалізовувала. У нашому прикладі кількість не випущених акцій становить 30000.

Циркулюючі акції – акції, які перебувають на руках у акціонерів на певну дату. Кількість циркулюючих акцій може збігатися з кількістю випущених акцій (у нашому прикладі 70000 шт.).

Викуплені акції – кількість акцій, викуплених корпорацією у своїх акціонерів – безпосередньо чи через фондову біржу. Наприклад, компанія викупила у своїх акціонерів 5000 акцій.

Після цієї операції кількість випущених акцій, як і раніше, становить 70000 шт. Але кількість циркулюючих акцій буде 65000 шт. (70000-5000).

Корпорація може випускати акції двох видів:

1) звичайні (прості) акції (Common Stock);

2) привілейовані акції (Preferred Stock).

Власники (володарі) звичайних акцій мають право голосу в управлінні корпорацією. Дивіденди одержують залежно від результатів фінансово-господарської діяльності.

Привілейовані акції надають перевагу їх власникам під час одержання дивідендів, під час розподілу майна в результаті ліквідації корпорації, але не дають право голосу. Дивіденди на ці акції встановлюються за фіксованим відсотком від номінальної вартості або за ставкою на одну акцію.

Оцінка (вартість) акцій.

Розрізняють кілька вартостей (оцінок) акцій:

1. Номінальна вартість акції (Par value Stock). Це – мінімальна вартість, яка вказується на сертифікаті акції.

Номінальна вартість зараховується у статутний капітал корпорації.

Акції можуть продаватися початково за вищою ціною, ніж номінальна. Різниця між ціною продажу і номінальною вартістю становить додатковий капітал корпорації (Paid in Capital in Excess of Par).

2. Без номінальні акції (No- par value Stock). Акції, які не мають капіталу. Без номінальні акції можуть випускатись у двох варіантах.

2.1 Безномінальні акції з оголошеною вартістю (No- par value stock with Stated value). Рада директорів оголошує (встановлює) у будь-який момент вартість акції.

У цьому разі оголошена вартість акції зараховується у Статутний капітал корпорації. Виручка, одержана понад оголошену вартість, становить додатковий капітал корпорації.

2.2. Без номінальні акції без оголошеної вартості (No- par value stock without value).

Якщо корпорація випускає акції без номінальної вартості і без оголошеної вартості, то уся виручка за акції переходить у статутний капітал.

3. Ринкова вартість акцій (Market value of Stock). Це – ціна акції, яка формується на ринку цінних паперів (фондовій біржі) під впливом попиту і пропозиції. Вона значною мірою залежить від фінансового стану фірми, напрямків її розвитку, стабільності тощо.

4. Облікова вартість акцій (Book value of Stock). Це – різниця між сумою усіх активів і усією заборгованістю (чисті активи). Іншими словами, це – сума усього власного (акціонерного) капіталу (Stockholder”s Equity). Якщо розділити усю суму капіталу на кількість акцій, то одержимо облікову вартість однієї акції. Але, якщо у складі капіталу компанії є привілейовані акції, то їхня сума попередньо віднімається від суми капіталу, а решта ділиться на кількість звичайних (простих) акцій.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.24.125.162 (0.007 с.)