ТОП 10:

Універсальний довідник-практикум з ділових паперів.- К.: Довіра, 1999. - 507 с

Універсальний словник-енциклопедія.- К.: Ірина, 1999.

- 1568 с(вид. 2-ге. - К.: Ірина, 2001; вид. 3-тє. - К.: Всеувито,
Новий друк, 2003. - 1414а).

Фразеологічний словник української мови:В 2 т. - Т.1-2.

- К.: Наук, думка, 1999.

Шевченко Л.Ю., Різун В.В., Лисенко Ю.В.Сучасна україн­ська мова: Довідник. - К.: Либідь, 1993. - 336 с

Юрченко О.С., Івченко А.О.Словник стійких народних порів­нянь. - Харків: Основа, 1993. - 176 с

Янко М.Т.Топонімічний словник-довідник Української РСР.

- К.: Рад. шк., 1973. - 180 с (Нове вид.: Топонімічний словник
України.-К., 1998).

Словники України - інтегрована лексикографічна систе­ма:Парадигма, транскрипція, фразеологія, синонімія, антонімія. -Український мовно-інформаційний фонд, 2001 (CD).


А. О.КапелюшнийСтилістика. Редагування журналістських текстів

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1

Перший варіант

1. Висвітлити питання 'Текст як основний об'єкт редакторського аналізу".

2. На основі конкретних прикладів з редакційної практики (з прак­тики діяльності редакції газети, телебачення, радіо, в якій пра­цює студент) висвітилити питання про межі втручання редактора в текст.

3. Виявити в газетних текстах логічні помилки (наклеїти вирізки з газет) і запропонувати способи уникнення цих помилок (3-4 приклади).

4. Навести приклади (вирізки з газет) розповідного та описового тексту (20-30-рядкові фрагменти тексту); з'ясувати особливості редагування текстів зазначених видів.

5. Основні правила редакційно-технічного оформлення цитат у журналістському тексті.

6. Відредагувати текст "Відомий поет і преса". Зазначити, які види правки ви тут використали, які фактичні, логічні, компози­ційні помилки усунули.

ВІДОМИЙ ПОЕТ І ПРЕСА

Геніальний поет-байкар Л.І.Глібов розпочав свою художню діяльність ще за життя І.П.Котляревського, продовжував її одно­часно зі Степаном Руданським, а завершив тоді, як уже лунали молоді голоси Лесі Українки і М.Коцюбинського. Письменникові нераз довелося зазнавати утисків, переслідувань з боку росій­сько-самодержавної реакції. Кращі байки і ліричні поезії Леоніда Івановича, надруковані окремими збірниками і в шкільних хрес­томатіях, здобули зараз широку популярність в народі. Нині ми відзначаємо 180-річчя з дня народження відомого публіциста, тому й наша газета не змогла пройти мимо цього ювілею. Він народився 27 лютого 1820 року в селі Поділ на Полтавщині. В 1840 р. виходять з друку "Вірші Л.Глібова", в яких автор, тоді ще учень УІ класу, виявив неабиякий поетичний хист. На форму­ванні світогляду молодого публіциста особливо позначився вплив російських письменників-різночинців, особливо Т.Г.Шев­ченка. Ще 1880 р. у "Черниговских губернских ведомостях" з'яви­лися перші байки Л.І.Глібова. 1887 р. в Петрограді починає вихо­дити "Основа". Напрям її був ліберальний. Тоді вона була єди­ним періодичним виданням українською мовою. В ньому були


____________ Редагування в засобах масової інформації______________

надруковані твори Шевченка та Марка Вовчка, Степана Василь-ченка, С.Руданського. Внаслідок зусиль Глібова у липні 1872 року починає виходити щотижнева газета "Черниговский листок" українською і російською мовою. Л.І.Глібову, напівсліпому після важкої хвороби, доводилося перемагати значні труднощі, пов'я­зані з виданням газети (переважно брак коштів і постійних співро­бітників), самому бути і редактором, і коректором, і найдіяльні-шим співробітником "Черниговского листка". Перові самого Л.І. Глібова в "Черниговском курьере", що виходив з тривалими пере­рвами в 1861-1863 pp., належать майже всі передові (під назвою "Новости, вести и слухи"), чимало фейлетонів, кілька театраль­них рецензій і ціла низка прозових і поетичних творів, надрукова­них під псевдонімами "Л.Сонин", "Й.Кернер", "Простодушный". "Черниговские ведомости" висвітлювали також питання громад­ського і культурного життя України того часу, ставлячись з непри­хованою симпатією до українського селянства, які після 1881 р. дістали "голодну волю". Після закриття журналу "Основи" в Петрограді "Черниговский вестник" з жовтня 1860 р. до серпня 1863 року залишився єдиним періодичним органом українською мовою в усій імперії. Він вийшов за вузькомісцеві рамки, мав своїх читачів на Поволжі, в Польші, на Кавказі і в Криму. У цьому ж 1863 р. окремим наказом міністра внутрішніх справ Валуєва було заборонено "Черниговский листок", і Глібов був змушений переїхати в м. Ніжин до свого тестя. Позбавлений роботи, Л.Глі-бов потрапив у матеріальну скруту. Спроби співробітничати в різних періодичних виданнях, зокрема в "Особых прибавлениях" до "Черниговских губернских ведомостей" не давали бажаних наслідків. Навколо Глібова групуються літературні і театральні сили Чернігова. Зокрема, старіючий поет тепло привітав перші успіхи на сцені талановитої Марії Алдановської, пізніше відомої під ім'ям Марії Заньковецької. Марія Костянтинівна народилася З серпня 1860 року в селі Занька тепер Чернігівської області. Вона стала однією з основоположників українського професійно­го театру, народною артисткою Республіки (1922 року). 27 жовтня 1882 року дебютувала в Єлисаветграді в першому українському професійному театрі, очолюваному М.Л.Кропивницьким, була потім провідною артисткою найкращих труп. Померла в 1934 р. у Києві. 31889 року Л.Глібов зв'язується з галицькими періодич­ними виданнями, вміщує свої твори в журналах "Зоря" та "Дзві­ночок". За останні чотири роки свого життя письменник створює


А. О.Капелюшний_____ Стилістика. Редагування журналістських текстів

удвічі більше творів українською мовою, ніж за весь попередній час. Помер він 29 жовтня 1893 р. Поховано його в Чернігові, де він провів усе своє життя безвиїзно. На пам'ятнику на могилі його вирізьблено слова поета Самійленка, прочитані ним на по­хороні:

... І от замовк твій голос: погас огонь ясний,

Що в темному світив окопі,

Згадаєм ми тебе в недоленці лихій

І в кращий час нової волі!

ВАСИЛЕНКО, економіст.


____________ Редагування в засобах масової інформації______________

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1

Другий варіант

1. Висвітлити питання "Психологічні засади роботи редактора над текстом".

2. На основі конкретних прикладів з редакційної практики (з прак­тики діяльності редакції газети, телебачення, радіо, в якій пра­цює студент) висвітилити питання про межі втручання редактора в текст.

3. Виявити в газетних текстах логічні помилки (наклеїти вирізки з газет) і запропонувати способи уникнення цих помилок (3-4 приклади).

4. Навести приклади (вирізки з газет) тексту-роздуму та тексту-дефініції (20-30-рядкові фрагменти тексту); з'ясувати особли­вості редагування текстів зазначених видів.

5. Основні правила редакційне—технічного оформлення число­вого матеріалу в журналістському тексті.

6. Відредагувати текст "Гетьман Петро Суховій проти Дорошен­ка". Зазначити, які види правки ви тут використали, які фактичні, логічні, композиційні помилки усунули.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.233.215 (0.007 с.)