ТОП 10:

Структура та зміст міжнародного комерційного контракту. 

Структура МКК
Преамбула
Предмет контракту та його характеристика
Права та обов’язки сторін
Додаткові умови контракту
Інші умови контракту
Юридичні адреси сторін
Додатки

1. Преамбула — вступна частина МКК, визначення сторін. Ця частина складається з таких основних положень:

1) назва контракту (контракт купівлі — продажу, комісії, оренди тощо); 2) номер контракту; 3) дата підписання контракту; 4) місце підписання контракту;5) повна назва кожного з партнерів, під якою він зареєстрований у реєстрі державного обліку;6) назва сторони за контрактом (наприклад, «Продавець», «Покупець», «Агент», «Постачальник» тощо); 7) докладна назва посади, прізвище, ім’я, яка підписує контракт, а також назва документів, які засвідчують повноваження такої особи щодо підписання контракту.

2. Предмет контракту та його характеристика. Предметами МКК можуть бути купівля-продаж товарів (готова продукція, напівфабрикати), послуг, результатів творчої діяльності (простого та виключного ліцензування, торгівлі ноу-хау, торгівлі об’єктами авторського права). Залежно від предмета контракту дається і його характеристика

3. Права та обов’язки сторін.Ця частина МКК об’єднує в собі такі умови:

1) обов’язки та права першої сторони за контрактом;2) обов’язки та права другої сторони за контрактом;3) термін виконання зобов’язань сторонами;4) місце виконання зобов’язань кожного з партнерів;5) спосіб виконання зобов’язань контрагентами (порядок, послідовність їхніх дій та строки).

Додаткові умови МКК.

1. Термін дії контракту.

2. Відповідальність сторін.

4. Підстави дострокового розірвання контракту в односторонньому порядку та порядок дій сторін при односторонньому розірванні контракту.

5. Умови про конфіденційність інформації по МКК.

6. Порядок розв’язання спорів між сторонами по контракту.

Інші умови контракту.

1. Переддоговірна робота та її результати після підписання контракту.

2. Умови про узгодження зв’язку між сторонами.

3. Реквізити сторін:

4. Кількість примірників контракту.

5. Порядок виправлень тексту контракту.

6. Юридичні адреси сторін.МКК повинен бути підписаним повноважною особою чи її представником власноручно. Після підписів контрагентів зазначаються їхні повні юридичні адреси та ставляться печатки.

7. Додатки.Додатки уточнюють взаємні права та обов’язки сторін. Спеціальні умови МКК, зокрема обґрунтування ціни, технічні умови, умови випробувань устаткування, специфікації товарів, порядок внесення змін і доповнень до контракту та ряд інших, включені до тексту контракту, а також оформлені у вигляді додат­ків до контракту, які є його невід’ємною частиною.

 

У мови комерційного контракту.

Умови контракту — узгоджені сторонами та зафіксовані в документі статті, які відображають взаємні права та обов’язки контрагентів. (рис. 29)

Рис. 29. Умови МКК

Істотні умови МКК — це ті статті, в разі порушення яких одним із партнерів друга сторона може відмовитися від прийняття товару, оскаржити контракт і вимагати відшкодування збитків.

Неістотні умови МКК — це ті статті, в разі порушення яких друга сторона не має права відмовитися від прийняття товару та розірвати контракт, а може тільки вимагати виконання зобов’я­зань і покриття збитків.

Поняття існуючих та неіснуючих умов МКК залежить від конкретної МКО. Звичайно до існуючих умов відносять: предмет, кількість, якість, ціну та строк виконання.

Індивідуальні умови контракту— характерні для окремої конкретної МКО. До них належать: реквізити продавця та покупця, предмет контракту, ціна та загальна сума, термін поставки.

Загальні умови контракту — проходять через усі контракти з однорідних операцій і відображають практику компаній у торгівлі певним товаром.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.17 (0.003 с.)