ТОП 10:

Економічний зміст та класифікація доходів місцевих бюджетів.Фінансовою основою місцевого самоврядування є доходи місцевих бюджетів.Доходи бюджетів різних рівнів — це частина централізованих фінансових ресурсів, що вилучаються у фізичних і юридичних осіб та акумулюються державою для виконання властивих їй функцій. Вони відображають економічні відносини між державою та юридичними і фізичними особами в процесі формування доходів фінансових ре­сурсів, які надходять у розпорядження органів державної влади і дер­жавного управління.

Держава бере активну участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування.

Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних джерел і закріплених загальнодержавних податків, зборів і інших обов’язкових платежів. У дохідній частині місцевого бюджету окремо виділяються доходи, необхідні для виконання власних повноважень, і доходи, необхідні для виконання делегованих законом повноважень органів виконавчої влади.

До власних доходів республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і бюджетів органів місцевого самоврядування належать доходи, що визначені законодавством, формуються і збираються на відповідній території, а саме:

ºмісцеві податки і збори;

ºдоходи від нерухомості і підприємств, що належать до комунальної власності, й інші доходи, передбачені законодавством.

Закріплені доходи – це ті доходи, що цілком або частково у відсотках зараховуються до відповідних видів бюджетів безстроково або на довгостроковій основі і для їхнього включення не потрібні рішення органів вищестоящої ради.

Згідно статті 143 Конституції України встановлено, що власних доходів у обласних і районних бюджетах немає, а мають вони, в основному, закріплені або залучені доходи, якщо фінансується власна програма.

У ці доходи не включаються як закріплені доходи надходження від комунальної власності.

Міжбюджетні трансферти – це кошти, що безкоштовно і безповоротно передаються з одного бюджету в іншій. Основними формами надання міжбюджетних трансфертів за Бюджетним кодексом є дотації вирівнювання і субвенції.

Дотації вирівнювання – міжбюджетний трансферт для вирівнювання дохідної частини відповідного бюджету.

Субвенція – цільовий міжбюджетний трансферт, призначений на відповідні цілі в порядку, визначеному тим органом, що його надав.

Обсяг міжбюджетних трансфертів затверджується Верховною Радою України в Законі про Державний бюджет на відповідний рік.

Отже, доходи бюджетів можна розподілити за такими ознаками: 1) соціально-економічний характер; 2) джерела утворення та форми використання коштів; 3) методи вилучення коштів;

За соціально-економічним характером доходи місцевих бюджетів поділяються на такі групи: 1) доходи від підприємств та організацій, що перебувають у державній власності; 2) доходи від підприємств та організацій, що перебувають у комунальній власності; 3) кошти, що надходять від населення. Тобто, відповідно до зазначеного критерію, доходи бюджетів поділяються на доходи від господарської діяльності юридичних осіб та надходжень від населення.

Поділ доходів місцевих бюджетів за джерелами утворення та формою використання коштів дає можливість конкретизувати їхній склад та визначити відповідні форми надходження до бюджетів. В основу поділу, який розглядається, закладено критерій того, за рахунок чого мають бути отримані доходи (наприклад, доходи від майна, від продажу земельної ділянки, від різного виду платежів).

За методом вилучення коштів доходи місцевих бюджетів поділяються на такі, внесення яких відбувається добровільно (гранти, пожертви, дарунки), та ті, які стягуються в обов'язковому порядку (різноманітні податки, збори, обов'язкові платежі).

Чинне законодавство України (ст. 9 БК) дає класифікацію доходів бюджету за такими розділами:

1) податкові надходження — це передбачені податковим законодавством України загальнодержавні та місцеві податки, збори й інші обов'язкові платежі;

2) неподаткові надходження: доходи від власності та підприємницької діяльності; адміністративні збори та платежі; доходи від

некомерційного та побічного продажу; надходження від штрафів та фінансових санкцій; інші неподаткові надходження;

3) доходи від операцій з капіталом;

4) трансферти — це кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади АРК, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.171.45.91 (0.003 с.)