ТОП 10:

Звукова доріжка в режимі моно 

1. ГЦП або чорне поле 60 секунд.

2. Інформація про роботу (П.І.Б., курс, факультет, назва роботи, жанр, хронометраж, керіник).

3. 3 секунди чорного поля.

4. Безпосередньо робота.

5. © Copyright ХДАК

6. 3 секунди чорного поля.

7. Всі звукові доріжки повинні зводитися в режимі «МОНО».

 

Технічні вимоги до творчих кваліфікаційних робіт .

 

Вимоги до відеоматеріалу

Зйомка у форматі DVCPRO, DV або ВЕТАСАМ SР. Відсутність або малий рівень шумів (перешкоди, що виявляються на зображенні у вигляді хаотичних брижів або «снігу», особливо помітного на сірому фоні, і які приводять до зниження чіткості).

Висока чіткість зображення - наявність на екрані дрібних деталей об'єкту, добра контурна різкість.

Гарна насиченість кольорів і правильне відтворення добре відомих глядачеві кольорів: колір обличя людини, зелені, неба, тощо.

Відсутність дефектів відеозапису: смуги на зображенні, викривлення вертикальних ліній.

Вертикальний розмір шрифту повинен бути не менше 3,5% від телевізійного поля зображення (20 пікселів).

Кольорові титри повинні мати достатню градаційну відмінність з фоном титру (контроль необхідно вести по чорно-білому зображенню). При недостатній відмінності яскравості титру і фону необхідно застосовувати контури для титрів.

Вимоги до фонограми

Відсутність браку по звуку.

Рівень аналогового сигналу:

1. Мовна фонограма матеріалу повинна бути в інтервалі від 0 до – 7 дБ.

2. Рівень фонової музики не нижчий, ніж 25 дБ.

3. Рівень шуму не вищий, ніж 40 дБ.

При обробці звуку на комп'ютері показники цифрового індикатору не повинні перевищувати 12 дБ. (цифровий нуль)

1. Мовна фонограма повинна бути в інтервалі від -12 до -19 дБ.

2. Рівень фонової музики не нижчий, ніж 37 дБ.

3. Рівень шуму не вищий, ніж 52 дБ.

 

Вимоги до оформлення дипломної папки

 

Студенти, які є здобувачами освітнього рівня «бакалавр» або «спеціаліст» разом з творчою телевізійною роботою надають папку з описовою частиною до творчої роботи.

Описова частина має наступну структуру:

- титульний аркуш,

- виписку із рішення кафедри телерепортерської майстерності щодо рекомендації до захисту творчої роботи,

- зміст матеріалів дипломної папки,

- обґрунтування та суспільне значення обраної теми творчої роботи, її актуальность, мотиви, що спонукали автора вибрати дану тему, опис ідеї матеріалу, конфлікту який досліджується, опис цільової аудиторії, на яку розрахований матеріал,

- причини та підстави, що визначили жанр і композицію матеріалу,

- літературний сценарій матеріалу,

- режисерський сценарій матеріалу,

- календарно-постановочний план,

- технічна карта матеріалу,

- калькуляція виробництва матеріалу,

- рецензія автора на свій матеріал (до 5 сторінок аналіз створення матеріалу труднощів, які виникали під час роботи, та помилк),

- рецензія творчого керівника на матеріал, поданий студентом на захист перед Державною екзаменаційною комісією.

- засвідчена печаткою рецензія керівника телерадіоорганізації щодо можливості виходу в ефір матеріалу студента.

Всі матеріали описової частини оформлюються відповідно до вимог ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти в області науки і техніки».


Додатки

Додаток 1

Зразок написання заявки на оформлення теми дослідницької дипломної роботи

 

Завідуючому кафедрою

телерепортерської майстерності

факультету театрально

кіно- і телемистецтва

Харківської державної академії культури

Аласанія З.Г.

студента V курсу, групи 1-ТР

П.В. Іванова

 

заява.

 

Прошу затвердити тему моєї дослідницької дипломної роботи на привласнення освітнього рівня «спеціаліст»: «Вплив побудови новинних програм національних телеканалів на конструкцію випусків регіональних новинних програм (на прикладі роботи редакції «Харківських новин») і призначити науковим керівником роботи викладача кафедри телерепортерської майстерності Є.Ф. Маслова.

 

 

Дата Підпис (П.І.Б.)

 

 


Додаток 1.1Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.183.113 (0.003 с.)