ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Величина прожиточного минимума на душу населения  Ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасы жылына орта есеппен, теңге Величина прожиточного минимума в среднем за год, тенге Орташа облыс деңгейіне %-бен В % к среднеобластному уровню
                     
Оңтүстік Қазақстан облысы 14 399 15 406 16 262 17 439 18 153 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
                     
Шымкент қ. 14 569 15 423 16 142 17 383 18 522 101,2 100,1 99,3 99,7 102,0
Арыс қ.ә. 14 395 15 274 15 984 17 434 18 005 100,0 99,1 98,3 100,0 99,2
Кентау қ.ә. 14 951 16 534 17 552 18 426 19 125 103,8 107,3 107,9 105,7 105,4
Түркістан қ.ә. 13 941 15 014 16 062 17 387 17 615 96,8 97,5 98,8 99,7 97,0
Бәйдібек ауданы 14 385 15 662 16 536 17 420 18 403 99,9 101,7 101,7 99,9 101,4
Қазығұрт 14 294 15 688 16 583 17 019 18 059 99,3 101,8 102,0 97,6 99,5
Мақтаарал 14 592 15 726 16 526 17 664 19 183 101,3 102,1 101,6 101,3 105,7
Ордабасы 14 337 15 877 16 648 17 450 17 990 99,6 103,1 102,4 100,1 99,1
Отырар 14 315 15 386 16 576 17 491 18 287 99,4 99,9 101,9 100,3 100,7
Сайрам 14 332 14 956 15 634 16 750 17 238 99,5 97,1 96,1 96,0 95,0
Сарыағаш 13 969 15 352 16 509 17 627 18 169 97,0 99,6 101,5 101,1 100,1
Созақ 14 966 16 134 16 819 17 788 17 524 103,9 104,7 103,4 102,0 96,5
Төлеби 14 460 15 001 15 808 17 383 17 026 100,4 97,4 97,2 99,7 93,8
Түлкібас 14 616 15 588 16 471 18 116 17 764 101,5 101,2 101,3 103,9 97,9
Шардара 14 447 15 176 16 280 17 775 18 590 100,3 98,5 100,1 101,9 102,4
                     

 

 

3.7 Табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасынан төмен халықтың үлесі*

Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума*

пайызбен в процентах

   
             
Барлық үй шаруашылықтары 10,4 7,9 5,9 6,1 5,3 Все домашние хозяйства
соның ішінде:           в том числе:
қалалық жерде 3,9 3,6 1,5 3,1 2,6 в городской местности
ауылдық жерде 14,6 10,7 8,8 8,1 7,5 в сельской местности
             

* 780 үй шаруашылығын іріктеп зерттеу деректері бойынша.

По данным выборочного обследования 780 домохозяйств.

3.8 Табысы азық-түлік қоржынының құнынан төмен халықтың үлесі*

Доля населения с доходами ниже стоимости продовольственной корзины*

пайызбен в процентах

   
             
Барлық үй шаруашылықтары 1,0 0,1 0,1 - 0,1 Все домашние хозяйства
соның ішінде:           в том числе:
қалалық жерде 0,3 0,1 - - - в городской местности
ауылдық жерде 1,4 0,1 0,2 - 0,1 в сельской местности
             

* 780 үй шаруашылығын іріктеп зерттеу деректері бойынша.

По данным выборочного обследования 780 домохозяйств.

 

 

4. ЕҢБЕК РЫНОГЫ ЖӘНЕ ЕҢБЕКАҚЫ ТӨЛЕУ

РЫНОК ТРУДА И ОПЛАТА ТРУДА

 

Еңбек рыногы

Рынок труда

4.1 Оңтүстік Қазақстан облысы еңбек рыногының негізгі индикаторлары

Основные индикаторы рынка труда Южно-Казахстанской области

мың адам тыс. человек

   
           
Барлық халық Все население
Экономикалық тұрғыдан белсенді халық 1 198,2 1 243,0 1 255,2 1 229,9 1 216,5 Экономически активное население
Халықтың экономикалық белсенділік деңгейі, % 71,7 71,2 70,9 68,6 66,9 Уровень экономической активности населения, %
Жұмыспен қамтылған халық 1 129,8 1 173,3 1 185,7 1 163,2 1 152,7 Занятое население
Жұмыспен қамтылу деңгейі, % 88,1 94,4 94,5 94,6 94,8 Уровень занятости, %
жалдамалы жұмысшылар 595,6 620,5 631,3 638,2 638,6 наемные работники
жұмыспен қамтылған халықтың санындағы үлесі, % 52,7 52,9 53,2 54,9 55,4 доля в численности занятого населения, %
өздігінен жұмыспен қамтылғандар 534,2 552,7 554,5 525,0 514,1 самостоятельно занятые
жұмыспен қамтылған халықтың санындағы үлесі, % 47,3 47,1 46,8 45,1 44,6 доля в численности занятого населения, %
Жұмыссыз халық 68,4 69,7 69,5 66,6 63,9 Безработное население
Жұмыссыздық деңгейі, % 5,7 5,6 5,5 5,4 5,2 Уровень безработицы, %
Экономикалық тұрғыдан енжар халық 473,7 501,7 515,2 562,6 600,6 Экономически неактивное население
Халықтың экономикалық енжарлық (әрекетсіздік) деңгейі, % 28,3 28,8 29,1 31,4 33,1 Уровень экономической неактивности (пассивности) населения, %
 
Қала халқы Городское население
Экономикалық тұрғыдан белсенді халық 463,8 476,5 484,2 456,8 517,3 Экономически активное население
Халықтың экономикалық белсенділік деңгейі, % 66,7 67,4 67,7 63,5 62,4 Уровень экономической активности населения, %
Жұмыспен қамтылған халық 432,6 445,7 454,7 430,8 490,2 Занятое население
Жұмыспен қамтылу деңгейі, % 66,0 93,5 93,9 94,3 94,8 Уровень занятости, %
Жұмыссыз халық 31,2 30,8 29,5 26,0 27,1 Безработное население
Жұмыссыздық деңгейі, % 6,7 6,5 6,1 5,7 5,2 Уровень безработицы, %
Экономикалық тұрғыдан енжар халық 231,8 230,0 230,6 262,6 311,1 Экономически неактивное население
Халықтың экономикалық енжарлық (әрекетсіздік) деңгейі, % 33,3 32,6 32,3 36,5 37,6 Уровень экономической неактивности (пассивности) населения, %
Ауыл халқы Сельское население
Экономикалық тұрғыдан белсенді халық 734,4 766,5 771,1 773,0 699,3 Экономически активное население
Халықтың экономикалық белсенділік деңгейі, % 75,2 73,8 73,0 70,7 Уровень экономической активности населения, %
Жұмыспен қамтылған халық 697,2 727,6 731,1 732,4 662,4 Занятое население
Жұмыспен қамтылу деңгейі, % 81,7 94,9 94,8 94,7 94,7 Уровень занятости, %
Жұмыссыз халық 37,2 38,9 40,0 40,6 36,8 Безработное население
Жұмыссыздық деңгейі, % 5,1 5,1 5,2 5,3 5,3 Уровень безработицы, %
Экономикалық тұрғыдан енжар халық 241,9 271,7 284,6 300,0 289,6 Экономически неактивное население
Халықтың экономикалық енжарлық (әрекетсіздік) деңгейі, % 24,8 26,2 27,0 29,3 Уровень экономической неактивности (пассивности) населения, %
           
                         

4.2 Оңтүстік Қазақстан облысы еңбек рыногі көрсеткіштерінің өзгеруі

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.147.211 (0.007 с.)