ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Индекс цен на потребительские товары и услугикезең соңына, алдыңғы жылдың желтоқсанына пайызбен на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года

   
             
Барлық тауарлар мен қызметтер 106,8 105,7 104,2 107,6 113,2 Все товары и услуги
             
Азық-түлік тауарлары 109,7 105,2 103,7 108,0 110,3 Продовольственные товары
Алкогольді ішімдіктер 102,1 103,5 103,0 108,8 116,2 Алкогольные напитки
Азық-түлік емес тауарлары 105,4 103,9 103,9 107,8 121,1 Непродовольственные товары
Халыққа ақылы қызмет 104,7 108,4 105,2 106,9 108,8 Платные услуги
             

5.2 Азық-түлік тауарларының баға индексі

Индекс цен на продовольственные товары

кезең соңына, алдыңғы жылдың желтоқсанына пайызбен на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года

   
             
Нан және жарма өнімдері 103,6 102,4 102,0 108,1 110,2 Хлебопродукты и крупяные изделия
Ет және ет өнімдері 126,2 106,4 103,1 105,3 103,5 Мясо и мясопродукты
Сүт өнімдері 109,3 105,4 105,7 109,8 104,2 Молочные продукты
Жұмыртқа 105,6 102,3 120,7 87,2 122,2 Яйца
Май және тоң май 104,2 101,1 99,9 101,8 119,7 Масла и жиры
Қант және кондитерлік өнімдер 95,3 104,8 101,6 111,3 113,2 Сахар и кондитерские изделия
Жемістер 102,2 103,3 103,4 113,1 130,9 Фрукты
Көкөністер 103,6 112,2 102,6 110,2 103,6 Овощи
Картоп 108,1 118,3 93,3 123,4 78,6 Картофель
             

5.3 Азық-түлік емес тауарларының баға индексі

Индекс цен на непродовольственные товары

кезең соңына, алдыңғы жылдың желтоқсанына пайызбен на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года

   
             
Маталар 104,3 102,8 103,6 116,6 121,2 Ткани
Киім 105,0 105,1 104,0 106,7 127,3 Одежда
Аяқ киім 104,9 103,7 104,2 107,2 128,6 Обувь
Жиһаз бен кілем бұйымдары 102,6 104,5 104,7 115,7 144,7 Мебель и ковровые изделия
Тұрмыстық тоқыма бұйымдар 105,7 102,5 104,1 105,0 117,8 Бытовые текстильные изделия
Тұрмыстық құралдар 100,9 104,0 107,3 113,5 120,1 Бытовые приборы
Жуу және тазалау құралдары 105,4 102,9 106,3 112,4 110,5 Моющие и чистящие средства
Жеке гигиена тауарлары 104,2 103,5 103,3 109,6 116,2 Товары личной гигиены
             

5.4 Ақылы қызметтердің баға индексі

Индекс цен на платные услуги

кезең соңына, алдыңғы жылдың желтоқсанына пайызбен на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года

   
             
Тұрғын үй қызметтері, су, электро-энергиясы, газ және отынның өзге де түрлері 102,4 104,4 102,5 106,1 111,6 Жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и прочие виды топлива
Амбулаторлық қызметтер 106,2 105,7 114,5 123,1 112,9 Амбулаторные услуги
Білім беру 106,9 112,6 105,0 104,4 103,5 Образование
Жолаушылар көлігінің қызметтері 105,1 122,6 107,0 102,8 101,5 Услуги пассажирского транспорта
Байланыс 108,9 112,9 102,8 99,2 106,6 Связь
Жеке қызметтер 108,5 105,3 116,3 115,5 105,3 Индивидуальные услуги
Демалыс, ойын-сауық және мәдениет саласындағы қызметтер 104,3 105,4 111,7 105,8 108,0 Услуги в области отдыха, развлечений и культуры
             

5.5 Өнеркәсіп өнімін өндірушілердің баға индекстері

Индекс цен производителей промышленной продукции

 

кезең соңына, алдыңғы жылдың желтоқсанына пайызбен на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года

   
             
Өндірістік сипаттағы қызметтерді қоса есептегендегі, өнеркәсіп өнімдерін өндірушілердің баға индекстері 115,3 105,2 101,4 105,4 101,8 Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции, включая услуги производственного характера
Өндірілген өнімдердің баға индекстері 117,3 104,9 100,8 103,2 101,3 Индекс цен на произведенную продукцию
Өндірістік сипаттағы қызметтердің баға индекстері 106,5 106,5 107,4 125,6 104,9 Индекс цен на услуги производственного характера
Өндірілген өндіріс құралдарының баға индекстері 107,4 97,2 97,3 108,3 106,6 Индекс цен на произведенные средства производства
Аралық қолданыс үшін өндірілген өнімдердің баға индекстері 131,0 101,8 101,9 98,2 94,9 Индекс цен на произведенную продукцию проме-жуточного потребления
Өндірілген тұтыну тауарларының баға индекстері 107,8 108,5 99,8 109,2 111,4 Индекс цен на произведенные потребительские товары
Өнеркәсіп кәсіпорындары сатып алған материалдық-техникалық ресурстар бағасының индексі 95,8 99,2 98,1 106,3 77,1 Индекс цен на материально-тех-нические ресурсы, приобретен-ные промышленными предприятиями
             

5.6 рылыстағы бағалар индексі

Индекс цен в строительстве

кезең соңына, алдыңғы жылдың желтоқсанына пайызбен на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года

   
             
Технологиялық құрылымның барлық элементтеріне 107,5 105,1 103,8   105,6 102,0 На все элементы технологической структуры
Құрылыс-монтаж жұмыстарына 107,2 104,4 103,3 105,9 102,2 На строительно-монтажные работы
             

5.7 Ауыл шаруашылығы өнімін өткізу бағасының индексі

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.66.86 (0.004 с.)