ТОП 10:

Тема: Сучасні інформаційні системи управління. 1. Організація оброблення інформації з використанням технології «клієнт-сервер». Моделі архітектури «клієнт-сервер».Організація оброблення інформації з використанням технології intranet. Логічна структура intranet.
 2. Характеристика технології оперативного аналітичного оброблення даних OLAP. Реалізація технології OLAP у багатовимірних (MOLAP), реляційних (ROLAP) і гібридних (HOLAP) системах оперативного аналітичного оброблення даних. Засоби OLAP-аналізу фірм Microsoft, Oracle, Informix.

Лекційне заняття 9

Тема: Сучасні інформаційні системи управління.

 1. Системи управління корпоративними бізнес-процесами R/3 та BAAN: структура, функціональні можливості, бізнес-моделювання, управління інформаційними потоками, засоби прискореного впровадження, засоби взаємодії з додатковими модулями, інтерфейси взаємодії із зовнішніми системами, інструментальні засоби налаштовування і доопрацювання системи.
 2. Система управління ресурсами підприємства Oracle Applications. Загальна характеристика. Модульна структура. Підтримування реструктуризації виробничих процесів.

 


2.3. Зміст лабораторних занять

 

Змістовий модуль 1

Лабораторне заняття 1

Тема: Основні поняття. Інформаційні технології в управлінні

 1. Структура економічної інформації.
 2. Методи класифікації економічної інформації.
 3. Методи кодування економічної інформації

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: дані, економічна інформація, класифікатор, код, класифікаційне угрупованя.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

­ особливості економічної інформації;

­ основні структурні одиниці економічної інформації;

­ особливості застосування методів класифікації економічної інформації.

Лабораторне заняття 2

Тема: Оброблення економічної інформації. Типові задачі та методи їх рішення

 1. Формулювання типової задачі динамічного програмування.
 2. Використання спеціальних можливостей офісного програмного забезпечення MS Excel для рішення задачі динамічного програмування.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: динамічне програмування, цільова функція, динамічні ряди, пошук рішення.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

­ особливості динамічного програмування;

­ відбір та організація вихідної інформації для задачі динамічного програмування;

­ можливості стандартного програмного забезпечення для рішення подібних задач;

Лабораторне заняття 3

Тема: Оброблення економічної інформації. Типові задачі та методи їх рішення

 1. Використання методу Монте-Карло для дослідження складних систем.
 2. Можливості стандартного програмного забезпечення для представлення та рішення задач методом Монте-Карло.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: Метод Монте-Карло, , випадковий процес, випадкова подія, моделювання.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

­ генерування якісної послідовності випадкових подій;

­ планування експерименту моделювання;

­ відбір та організація вихідної інформації для рішення задачі методом Монте-Карло;

­ можливості стандартного програмного забезпечення для рішення подібних задач;

Лабораторне заняття 4

Тема: Економіко-математичне моделювання

 1. Використання імітаційного моделювання для дослідження складний систем.
 2. Спеціалізоване програмне забезпечення для рішення подібних задач.
 3. Система дискретного імітаційного моделювання GPSS.
 4. Прості моделі систем масового обслуговування та їх представлення у вигляді моделей, реалізація GPSS.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: імітаційне моделювання, спеціалізоване програмне забезпечення, GPSS, модель, модельний час, статистичні результати.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

­ можливості системи дискретного імітаційного моделювання;

­ класифікація та характеристики моделей систем масового обслуговування;

Лабораторне заняття 5Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.245.255 (0.007 с.)