ТОП 10:

Що таке інформаційна технологія?



a) це технологія виготовлення комп'ютерів.

b) це спосіб використання інформаційної системи.

c) це технологія програмування.

Ким надаються права доступу до мережних ресурсів?

a) директором підприємства .

b) адміністратором бази даних.

c) мережним адміністратором.

4) Проста інформаційна система — це система:

a) в якій відсутні рівні ієрархії.

b) яка складається із значної кількості взаємопов'язаних елементів і не має рівнів ієрархії.

c) яка складається з обмеженої кількості елементів і не має розгалуженої структури.

d) яка складається з обмеженої кількості елементів і має розгалужену структуру.

e) яка складається з невеликої кількості елементів і має рівні ієрархії,

f) Правильної відповіді тут не вказано.

Реквізит - це

a) набір взаємопов'язаних даних однієї форми.

b) елемент даних, який не має самостійного змісту.

c) інформаційна сукупність найнижчого рангу, яка не підлягає поділу на одиниці інформації.

d) структурна одиниця, яка характеризує будь-який конкретний об'єкт управління з кількісного та якісного боку.

e) сукупність даних, об'єднаних за змістовим принципом

f) правильної відповіді тут не вказано.

Система класифікації інформації - це

a) сукупність методів класифікації.

b) сукупність методів класифікації та їхній результат.

c) сукупність правил класифікації та їхній результат.

d) сукупність методів та правил класифікації та їхній результат.

e) сукупність методів та правил класифікації,

f) правильної відповіді тут не вказано.

При проектуванні інформаційних систем перевагу необхідно віддати такій моделі бази даних

a) ієрархічній.

b) сітковій.

c) табличній,

d) реляційній.

e) послідовній,

f) правильної відповіді тут не вказано.

Носії інформації - це

a) засоби реєстрації, які призначені для умов автоматизованої обробки економічної інформації.

b) матеріальні об'єкти, які містять відомості доступні лише ЕОМ.

c) засоби реєстрації даних, які використовуються в комп'ютерних системах.

d) засоби реєстрації даних, які призначені для умов автоматизованої обробки економічної інформації.

e) засоби реєстрації даних, які забезпечують зв'язок між інформацією та людиною, інформацією та ЕОМ, людиною та ЕОМ.

f) правильної відповіді тут не вказано.

Машинна інформаційна база - це

a) частина інформаційної бази інформаційної систем, яка є сукупністю інформаційних масивів, що зберігаються в пам'яті ЕОМ та на магнітних носіях.

b) локальні інформаційні масиви або база даних.

c) база даних (БД) і система управління базою даних (СУБД).

d) локальні інформаційні масиви, які зберігаються в пам'яті ЕОМ.

e) інтегрована сукупність пов'язаних між собою масивів, які зберігаються в пам'яті ЕОМ та на магнітних носіях.

f) правильної відповіді тут не вказано.

Технологічна операція обробки даних - це

a) комплекс дій над інформацією, які виконуються на одному робочому місці,

b) комплекс дій над носіями інформації, які виконуються на взаємозв'язаних робочих місцях.

c) комплекс дій над носіями інформації, які виконуються на не взаємозв'язаних робочих місцях.

d) комплекс дій над інформацією та її носіями, які виконуються на одному робочому місці.

e) окрема дія над інформацією, яка виконується на одному робочому місці.

f) правильної відповіді тут не вказано.

11) Існують такі режими роботи ЕОМ в інформаційних системах:

a) пакетний, телеобробки, інтерактивний, реального часу, розподілений.

b) пакетний, телеобробки, діалоговий, реального часу, розподілу часу.

c) пакетний, мультимедиа, гіпертекстовий, реального часу, розподілений.

d) телеобробки, діалоговий, мультимедіа, гіпертекстовий, розподілу часу.

e) інтерактивний, мультимедіа, гіпертекстовий, реального часу, розподілу часу,

f) правильної відповіді тут не вказано.







Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.200.21 (0.004 с.)