ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СИСТЕМА ЗАХИСТУ ВІД ЗБРОЇ МАСОВОГО УРАЖЕННЯ І ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОЙОВОГО РОЗРАХУНКУСистема захисту і забезпечення життєдіяльності призначена для захисту екіпажу та обладнання, що знаходяться всередині машини, від дії уражаючих факторів атомного вибуху, а також від дії радіоактивних, отруйливих речовин і бактерійних засобів противника. Крім того, система забезпечує вентиляцію залюднених відділень, підігрівання повітря, що подається нагнітачем всередину машини, і необхідний газовий склад повітря в зоні роботи екіпажу при стрільбі зі штатної зброї. Розміщення обладнання системи в машині показане на рис. 13.1.

Захист від радіоактивного пилу, отруйливих речовин і бактерійних засобів здійснюється шляхом герметизації і створення надлишкового тиску в залюднених відділеннях, а також за рахунок фільтрації повітря, що подається в залюднені відділення.

Захист від дії ударної хвилі здійснюється лише шляхом герметизації залюднених відділень машини.

Захистом від проникаючої радіації є броня машини, а також підбивка, що ослабляють дію радіації.

У систему захисту від зброї масового ураження і життєзабезпечення входять вузли герметизації, виконавчі механізми, фільтровентиляційна установка з системою роздачі повітря, система витяжної вентиляції, опалювачі, електрообладнання системи захисту, прилад ПРХР.

 

Вузли герметизації

 

Вузли герметизації машини служать для запобігання попаданню всередину залюднених відділень зараженого повітря і забезпечують захист від дії ударної хвилі. Герметизація досягається за рахунок ущільнення лючків, люків і дверей корпуса, люків башти, ущільнення кулькових опор башти, люка командира, пускової установки.

Люки і двері необхідно закривати завчасно, а клапани витяжних вентиляторів, жалюзі і заслінки ежектора закриваються при спрацьовуванні системи захисту. Кришка повітрозабірної труби закривається під дією ударної хвилі. Крім того, проникненню зараженого повітря в різні нещільності (при установці зброї в амбразури і тощо.) перешкоджає надлишковий тиск повітря всередині машини, що створюється нагнітачем.

 

Виконавчі механізми

 

Виконавчі механізми системи захисту забезпечують герметизацію машини і вимкнення деяких із працюючих вузлів і агрегатів у момент спрацьовування системи захисту.

До виконавчих механізмів системи захисту відносяться: механізм перемикання клапана ФПТ, механізм відключення жалюзі і заслінок ежектора, механізми закривання клапанів витяжних вентиляторів, механізм зупинки двигуна і схема відключення стабілізатора.

Механізм відключення жалюзі і заслінок ежектора складається з електромагніту 16 (див. рис. 5.17), корпуса 43, штока 38, гільзи 36 із канавкою, наконечника 35, чотирьох кульок 37, які утримуються в канавці гільзи штоком 38 і блокують гільзу 36 із наконечником 35.

При спрацьовуванні системи захисту включається електромагніт 16 і шток 38, переміщаючись, звільняє кульки 37. Кульки виходять із канавки гільзи 36 і порушують зв'язок між гільзою і наконечником 35, внаслідок чого під дією пружин 21, 23 жалюзі і заслінки ежектора закриваються.

Дія механізму відключення відновлюється рукояткою 9 при вимкненому вимикачі ПАЗ на центральному щитку. Будова і робота механізму перемикання клапана ФПТ викладені в підрозд. 13.3; будова і робота механізму закривання клапанів витяжних вентиляторів – в підрозд. 13.4, а будова і робота механізму зупинки двигуна – в підрозд. 5.2.6.

Схема відключення стабілізатора забезпечує вимкнення його при команді А (атомний взрив), що видається приладом ПРХР, або вручну (при цьому відключаються електромагніти підіймального і поворотного механізмів). Вмикається стабілізатор автоматично після проходження команди А при вимкненому вимикачі ПАЗ на центральному щитку.

13.3. Фільтровентиляційна установка

 

Фільтровентиляційна установка (ФВУ) служить для подачі повітря всередину машини, для створення надлишкового тиску, а також для очищення повітря від пилу, радіоактивних, отруйливих речовин і біологічних засобів.

ФВУ складається з нагнітача 33 (рис. 13.1), клапанної коробки 31, фільтра-поглинача 28 і магістралі 21 роздачі чистого повітря.

Нагнітач 33 і фільтр-поглинач 28, з’єднані між собою клапанною коробкою 31, розміщуються в ізольованому відсіку 34 на лівому борту машини.

Нагнітачслужить для подачі повітря екіпажу, для очищення його від пилу і створення в машині надлишкового тиску. Він складається з корпуса 3 (рис. 13.2), кришки 2, електродвигуна 4, крильчатки 1 із напрямним апаратом.

Клапанна коробка служить для керування потоком повітря, який виходить із нагнітача. Вона складається з корпуса із патрубками, клапана 9 і виконавчого механізму, що складається з важеля 25, троса 6, електромагніту 5 РМ6-1С, стопора 7 і кінцевого вимикача 10. Клапан у клапанній коробці може знаходитися в двох положеннях.

Залежно від положення клапана потік повітря, що поступає в машину із нагнітача, може бути направлений в роздавальну магістраль або безпосередньо через порожнисту опору фільтра (вхідне вікно фільтра-поглинача закрите клапаном 9, при цьому важіль 25 клапана застопорений стопором 7), або через фільтр-поглинач, а потім через порожнисту опору (вхідне вікно фільтра-поглинача відкрите, а вікно в порожнистій опорі фільтра закрито тарілкою 11 клапана).

Фільтр-поглинач ФПТ-200М служить для очищення повітря від отруйливих речовин, біологічних і радіоактивних аерозолів. Він встановлюється на порожнистій опорі, що є частиною повітряної магістралі ФВУ.

Фільтр складається з циліндрового корпуса 15, центрального циліндра 20 із фланцями, протидимного фільтра 19, малого 13 і великого 16 перфорованих циліндрів, шихти 17, дна 18, кришки 14.

Протидимний фільтр очищає повітря від дрібнодисперсних аерозолів, а шихта поглинає пари отруйливих речовин.

Роздавальна магістраль 21 (рис. 13.1) служить для підведення очищеного повітря до місць розміщення екіпажу.

Роздавальна магістраль є системою трубопроводів з наконечниками 1, 16, 25, 35. У десантному відділенні роздавальна магістраль виконана у вигляді поручнів. Наконечники роздавальної магістралі дозволяють змінювати напрямок потоку повітря, що виходить, і при стрільбі мають бути встановлені так, щоб чисте повітря подавалося в зону дихання.

Робота установки

 

Фільтровентиляційна установка залежно від положення клапана ФПТ забезпечує два режими роботи; подача повітря в роздавальну магістраль через фільтр ФПТ (клапан ФПТ відкритий) і минувши фільтр (клапан ФПТ закритий).

При ввімкненні нагнітача повітря засмоктується з кільцевого повітроводу 34 (рис. 13.2), очищається в циклонах нагнітача від пилу, який через трубопровід 29 і балку корпуса викидається в кишеню кільцевого повітроводу.

При закритому клапані ФПТ очищене від пилу повітря йде через клапанну коробку 27, порожнисту опору 22 фільтра-поглинача, опалювач 33 і роздавальну магістраль до місць розміщення екіпажу.

При спрацьовуванні системи захисту шток 8 електромагніту 5 переміщає стопор 7 і звільняє важіль 25 клапана.


 

 

 

 


Під дією пружини 26 важіль обертається, звільняється шток кінцевого вимикача 10 і одночасно клапан ФПТ переводиться в положення, при якому весь потік повітря прямує через фільтр-поглинач.

При спрацьовуванні кінцевого вимикача 10 припиняється подача електричного струму на електромагніт 5 і одночасно засвічується сигнальна лампа ВІДКР. КЛАПАН ФПТ на центральному щитку.

У випадку якщо не станеться автоматичне перемикання клапана ФПТ, необхідно відкрити лючок на відсіку ФВУ і вручну перемкнути клапан, натиснути на шток 8 електромагніту. При цьому повітряний потік прямує із нагнітача у вхідний отвір фільтра-поглинача, центральний циліндр 20, потім проходить через протидимний фільтр 19, шихту 17 і виходить через вихідний отвір, порожнисту опору фільтра та опалювач в роздавальну магістраль.

Для перемикання клапана ФПТ у положення, при якому весь потік повітря прямує, минувши фільтр-поглинач, необхідно потягнути трос за рукоятку, розташовану на стінці відсіку ФВУ. Трос, переміщаючись, повертає важіль 25, у який в кінці ходу встановлюється на стопор 7, що підтискається пружиною. Одночасно важіль натискає на шток кінцевого вимикача, який відключає ланцюг сигнальної лампи ВІДКР. КЛАПАН ФПТ.

 

Система витяжної вентиляції

 

Система витяжної вентиляції служить для видалення порохових газів із машини. Вона включає три вентилятори 9, 14, 26 (див. рис. 13.1), один з яких знаходиться в башті, а два інших – в десантному відділенні в нішах правого і лівого бортів; повітряні магістралі 15, 24, клапанні коробки, електромагніти 14 (рис. 13.3) і кінцеві вимикачі 8 виконавчих механізмів закривання клапанів витяжних вентиляторів.

Вентилятори десантного відділення і башти однакові за конструкцією і складаються з корпуса, крильчатки та електродвигуна. Вентилятори за допомогою повітряних магістралей 15, 24 (див. рис. 13.1) і трубок відсмоктування порохових газів з’єднані з гільзовідбивачами автоматів і гільзозбірниками кулеметів, вентилятор башти гнучким шлангом з’єднаний із ланковідводом. З атмосферою вентилятори з’єднані через клапанну коробку.

Клапанні коробки вентиляторів в десантному відділенні кріпляться до даху. Клапанна коробка в бойовому відділенні кріпиться до кронштейна опорного кільця.

Клапанні коробки всіх вентиляторів однакові за конструкцією і складаються з корпуса 3 (рис. 13.3), клапана 1, пружини 5, штовхальника 7, закріпленого на осі 9, важеля 11, електромагніту 14 і кінцевого вимикача 8.

 

 

Стопор 12 закріплений на корпусі клапанної коробки і постійно підтискається пружиною до важеля 11. При установці важеля 11 клапанних коробок на стопор 12 відкривається (зводиться) клапан 1, важіль натискає на шток кінцевого вимикача 8, при цьому вмикаються витяжні вентилятори десантного відділення і готується ланцюг живлення витяжного вентилятора башти.

Витяжний вентилятор башти вмикається при установці перемикача СПУСКИ-ВИКЛ.-СНАРЯЖ. на БУ-25-2С в положення СПУСКИ. Залежно від темпу стрільби вентилятор башти працює в номінальному або форсованому режимі. При необхідності витяжний вентилятор башти можна вмикнути вимикачем ВИТЯЖ. ВЕНТ, на БУ-25-2С (попередньо звівши клапан 1 вентилятора). У цьому випадку вентилятор працює незалежно від системи захисту.

При знятті важеля 11 з стопора 12 вручну, натисненням на стопор 12, або при спрацьовуванні електромагніту 14 по сигналу системи захисту (при цьому шток електромагніту втягує стопор 12 і звільняє важіль 11) під дією пружини 5 закривається клапан витяжного вентилятора та обертається важіль 11, звільняючи шток кінцевого вимикача 8, при цьому контакти мікрокнопки розмикаються і витяжний вентилятор вимикається.

Клапан 1 клапанної коробки витяжних вентиляторів в десантному відділенні відкривається вручну установкою важеля 11 на стопор 12, а в башті – рукояткою 10 (див. рис. 13.1) тросикового привода, розташованої на даху башти праворуч від оператора.

Закривається клапан 1 (див. рис. 13.3) вимкнення вентилятора в десантному відділенні автоматично при спрацьовуванні системи захисту за сигналами А, Р, ОВ або вручну, натисненням на стопор 12, а клапан 1 в башті при спрацьовуванні системи захисту лише по сигналу А або вручну.

При спрацьовуванні системи захисту за сигналами Р і ОВ вентилятор башти вимикається, при цьому клапан 1 залишається відкритим. Вентилятор башти вмикається автоматично на час стрільби із гармати.

Повітряні магістралі служать для забору газу в місцях його створення і подавання до вентиляторів. Магістралі складаються з трубопроводів, гільзозбірників і гільзовідбивачів. Гільзозбірники встановлені на кронштейнах кулемета, а гільзовідбивачі надіваються на автомати. Витяжні вентилятори створюють в повітряній магістралі системи витяжної вентиляції розрідження, необхідне для засмоктування через гільзовідбивачі і гільзозбірники газів у місцях їх створення.

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.66.86 (0.007 с.)