ТОП 10:

ПОНЯТТЯ НАРКОТИЧНО-ОТРУЙНИХ РЕЧОВИНТермін "наркотик" або „наркотичний засіб” походить від грецького слова "наркокоз", яке перекладається як "той, що затьмарює свідомість", і тому відображає специфічну дію деяких речовин на психіку людини.

Кількість засобів наркотичного або психотропного впливу на центральну нервову систему (ЦНС), здатних викликати психічну та (або) фізичну за­лежність величезна - від усім відомих нікотину й алкоголю до різних про­мислових летких рідин та препаратів побутової хімії. Але не до всіх цих засобів правомірно застосовувати термін "наркотичний засіб".

До наркотичних засобів відносять речовини лише за наявності визна­чених критеріїв:

- здатність викликати ейфорію або піднесені суб'єктивні переживання;

- здатність викликати психічну і (або) фізичну залежність;

- істотна шкода, що завдається психічному і (або) фізичному здоров'ю у разі регулярного вживання;

- небезпека широкого розповсюдження серед населення з усіма нега­тивними медичними, економічними та соціальними наслідками.

Поняття "наркотичний засіб" охоплює три взаємопов'язані критерії-медичний, соціальний та юридичний.

Медичний критерій полягає у тому, що засіб повинен специфічно впливати на ЦНС, спричиняючи стимулюючий, седативний (депресивний) або галюциногенний ефект, що обумовлює його немедичне застосування.

За соціальним критерієм немедичне застосування наркотичного засобу набуває соціально вагомих масштабів.

Юридичний критерій полягає в офіційному визнанні за попередніми критеріями засобу наркотичним та внесенні його до Переліку контрольо­ваних наркотичних засобів та психотропних речовин.

18 квітня 1995 року відповідно до закону "Про обіг в Україні наркотич­них засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів" від 15.02.1995 р. Комітетом з контролю за наркотиками при МОЗУ було вперше введено Перелік контрольованих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, який крім наркотичних засобів, що підлягають міжнародному контролю (відповідно до Конвенцій ООН), містить також речовини, що входять до сфери національного контролю. Перелік періодично переглядається з метою внесення змін та доповнень. Чинний на даний час в Україні Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів затверджено Постановою КМУ № 770 від 06.05.2000 р.

Згідно з Переліком контрольованих речовин до наркотичних засобів зараховано нарковмісні рослини, наркотичні речовини природного чи син­тетичного походження, а також препарати, що їх містять.

Контрольованими психотропними речовинами вважаються вне­сені до Переліку речовини природного чи синтетичного походження, при­родні матеріали, які здатні депресивно чи стимулююче впливати на ЦНС або порушувати сприйняття, емоції, мислення, поведінку і є небезпечними для здоров'я населення у разі зловживання ними.

Аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин, які за хімічною структурою та властивостями подібні до наркотичних засобів та психотроп­них речовин, психоактивну дію яких вони відтворюють, є забороненими до обігу в Україні.

Наркотики-аналоги, які отримують шляхом невеликої зміни хімічної структури контрольованих речовин, звичайно сильніші за вихідні речовини.

Одна група речовин-аналогів пов'язана з фентанілом - сильнодіючим синтетичним наркотиком опіоїдної групи, який використовується в тера­певтичних цілях як знечулювальний та анальгезувальний засіб.

Аналоги фентанілу, альфа-метилфентаніл та 3-метилфентаніч, що виробляють у підпільних лабораторіях, вперше з'явилися на початку 80-х років під різними жаргонними назвами, найрозповсюдженіші серед яких "синтетичний героїн", "уайт чина" (білий китаєць) або "чина уайт" (китайський білий), "джек-пот", "отрута", "танцювальна лихоманка".

інша група нелегальних наркотиків-аналогів є похідними амфетаміну, до яких належать 3,4-метилендіоксиамфетамін (МДА), 3,4-метилен-діокси-метамфетамін (МДМА), 3,4-метилендіоксетилиамфетамін (МДАЕ) та інші речовини, що подібно до амфетаміну діють як стимулятори ЦНС. але відрізняються швидким початком, тривалістю дії та потенціалом. Крім того, вони можуть діяти як галюциногени.

Прекурсорами вважаються внесені до Переліку речовини та їх солі, які використовуються при виробництві та виготовленні наркотичних засобів і психотропних речовин, які підлягають контролю відповідно до правових норм, що регулюють обіг наркотиків.

У науковій літературі наркотичні засоби класифікуються по-різному, в залежності від обраних критеріїв їх класифікації:

• походження (природні, синтетичні та напівсинтетичні);

• вихідна речовина для виготовлення; потенціал зловживання; фізичний та психічний вплив;

• загальний хімічний склад; механізм дії; спосіб виготовлення; терапев­тичне використання і спосіб застосування.

Відповідно до чинних правових норм, що регулюють обіг наркотичних за­собів, психотропних речовин та прекурсорів в Україні, контрольовані речовини класифіковано у Переліку за ступенем небезпеки для здоров'я у разі зловживання ними, терапевтичною цінністю, за заходами контролю за обігом

Використання наркотичних засобів і психотропних речовин при про­веденні експертиз дозволяється юридичним особам тільки за наявності ліцензії на цей вид діяльності. Без ліцензії дозволяється проведення експертиз в установах Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Держав­ного комітету у справах охорони державного кордону України, Державної митної служби України та Міністерства охорони здоров'я України.

Речовини, які містять не менше 10% таких прекурсорів, як ацетон, етиловий ефір, метилетилкетон та толуол, підлягають тим же заходам конт­ролю, що і зазначені речовини.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.108.191 (0.006 с.)