ТОП 10:

Блок Zero-Order Hold (пристрій вибірки-зберігання, ПВЗ)Щоб на вхід ЦФ подати цифровий сигнал, використовується ПВЗ, яке перетворить аналоговий сигнал з виходу генератора (Signal Generator) в дискретні відліки сигналу. Як ПВЗ використовується блок Zero - Order Hold (Simulink/ Discrete/ Zero - Order Hold), рис. 16.

Рис 3.16. Розташування блоку Zero - Order Hold

У вікні налаштування блоку Zero - Order Hold задається період дискретизації Sample time (рис. 3.17).

Рис 3.17. Вікно налаштування параметрів блоку Zero - Order Hold

 

У прикладі, показаному на рис. 17, період дискретизації визначається по необхідній частоті дискретизації, тобто 4000 Гц. Слід пам'ятати, що частота дискретизації, виставлена у блоці Zero, - Order Hold, має дорівнювати частоті дискретизації Fs, вказаної при розрахунку цифрового фільтру (п. 2.6.1).

 

Блок Step

Блок Step (Simulink/ Sources/ Step), рис. 3.18.а, використовується для відтворення ступінчастої дії.

а)

б)

Рис. 3.18. Розташування блоку Step (а) і вікно налаштування його параметрів (б)

При відкритті вікна налаштування параметрів сигналу, рис 3.18.б, в графі Step time задається час початку ступінчастої дії, в графах Initial value і Final value - початкове і кінцеве значення амплітуди ступінчастої дії, в графі Sample time - період дискретизації вихідного сигналу (якщо період дорівнює нулю, то сигнал вважається безперервним).

Щоб знайти відгук фільтру на одиничну ступінчасту дію (перехідну характеристику), треба скласти наступну структурну схему (рис. 3.19).

Рис. 3.19. Структурна схема для визначення перехідної характеристики фільтру

 

Блок Scope (осцилограф)

Для візуального перегляду сигналів використовують блоки, які при моделюванні грають роль оглядових вікон; до них також відноситься блок Scope (осцилограф) (Simulink /Sinks/ Scope), рис. 3.20.

 

Рис. 3.20. Розташування блоку Scope

Блок Scope має один вхід і дозволяє в процесі моделювання спостерігати процеси, що цікавлять користувача. Основним параметром осцилографа є кількість входів (тобто кількість сигналів, що відображаються, одночасно у вікні може відображатися до 30 сигналів). Залежно від кількості сигналів осцилограф може мати декілька екранів. Екран осцилографа з двома входами виглядає так, як показано на рис. 3.21 (піктограма виглядає так ).

Рис. 3.21. Екран осцилографа Scope з двома входами

 

Натиснення піктограми призводить до появи вікна налаштування параметрів Scope (Scope parameters), рис. 3.22.

У графі Number of axes задається кількість входів осцилографа, Time range - верхня межа часу, що відображається на вісі абсцис, Tick labels - відображення вісей координат (all - усі осі, none - немає осей, bottom axis only - тільки горизонтальна вісь). Рекомендується використати налаштування, виставлені за замовчуванням.

Рис. 3.22. Вікно налаштування параметрів блоку Scope

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.121.230 (0.003 с.)