ТОП 10:

Оцінка виконання завдань та відповідей на семінарських заняттяхОцінці підлягають активність роботи студента протягом семестру при обговоренні теоретичних питань, рівень знань, продемонстрованих у відповідях на практичних заняттях та своєчасність і якість вирішення практичних завдань. Практичні завдання, запропоновані викладачем для вирішення на практичних заняттях, повинні бути належним чином оформленими в окремому зошиті або на стандартних скріплених аркушах паперу (А4).

 

Загальна кількість практичних занять за навчальними планом – 10, у тому числі:

· 1 заняття – модульна контрольна робота оцінюються у межах 20 балів;

· 9 занять – проведення практичних занять за визначеними темами науки (оцінюються в межах 60 балів).

 

Контрольні заміри проводяться у вигляді вирішення практичних завдань, тестування, дискусії, усного експрес-опитування, презентацій результатів роботи, доповідей. Критерії оцінки відповідей:

 

Порядок та критерії оцінювання знань студентів за 5-бальною шкалою:

Кожне завдання оцінюється за шкалою0; 3; 4; 5 бали.

5 баліввиставляється, якщо виконання завдань здійснено правильно і базується на всебічному та глибокому висвітленні теоретичного матеріалу, матеріалів лекцій, вивченні основної і додаткової літератури, з посиланням на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, правильному і безпомилковому проведенні необхідних розрахунків, виробленні ґрунтовних висновків та рекомендації за результатами вирішення завдань.

4 баливиставляється при повному висвітленні у завданнях теоретичного матеріалу, правильному проведенні необхідних розрахунків, але під час виконання завдань відсутні посилання на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, а більшість зроблених висновків і рекомендацій не обґрунтовані стосовно наведеному навчальному матеріалу, допущені дрібні помилки.

3 баливиставляється у разі правильного але поверхового висвітлення теоретичного матеріалу, правильного проведення основних необхідних розрахунків та вирішення навчальних виробничих ситуацій, але під час виконання завдань міні-кейсу відсутні посилання на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, допущені декілька незначних помилок в розрахунках, зроблені висновки і рекомендації не обґрунтовані стосовно наведеному навчальному матеріалу.

0 баліввиставляється, якщо студент не виконав завдання, не спромігся провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки та висвітлити теоретичний матеріал для досягнення мети завдання.

 

Порядок та критерії оцінювання знань студентів за 8-бальною шкалою:

Кожне завдання оцінюється за шкалою0; 4; 6; 8 бали.

8 баліввиставляється, якщо виконання завдань здійснено правильно і базується на всебічному та глибокому висвітленні теоретичного матеріалу, матеріалів лекцій, вивченні основної і додаткової літератури, з посиланням на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, правильному і безпомилковому проведенні необхідних розрахунків, виробленні ґрунтовних висновків та рекомендації за результатами вирішення завдань.

6 баліввиставляється при повному висвітленні у завданнях теоретичного матеріалу, правильному проведенні необхідних розрахунків, але під час виконання завдань відсутні посилання на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, а більшість зроблених висновків і рекомендацій не обґрунтовані стосовно наведеному навчальному матеріалу, допущені дрібні помилки.

4 баліввиставляється у разі правильного але поверхового висвітлення теоретичного матеріалу, правильного проведення основних необхідних розрахунків та вирішення навчальних виробничих ситуацій, але під час виконання завдань міні-кейсу відсутні посилання на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, допущені декілька незначних помилок в розрахунках, зроблені висновки і рекомендації не обґрунтовані стосовно наведеному навчальному матеріалу.

0 баліввиставляється, якщо студент не виконав завдання, не спромігся провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки та висвітлити теоретичний матеріал для досягнення мети завдання.

Таким чином, студент протягом семестру, виконуючи заплановані робочою програмою і викладачем завдання, може набрати від 0 до 80 балів.

Про план проведення контрольних занять (замірів) викладач повідомляє студентів на першому практичному занятті.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.007 с.)