ТОП 10:

Тема 1. Предмет, метод та об’єкти внутрішнього аудиту в секторі загального державного управління.Система внутрішнього аудиту та її складові. Визначення внутрішнього аудиту в органах державного сектора. Види внутрішнього аудиту, об’єкти, функції та завдання. Напрями аудиторської перевірки. Аудит суб’єктів господарювання державного сектору, аудит бюджетних установ, аудит органів державної та місцевої влади. Класифікація державного аудиту за окремими ознаками. Фінансовий аудит, аудит відповідності та аудит ефективності.

Метод, методичні прийоми проведення внутрішнього аудитув секторі загального державного управління.

 

 

Тема 2. Нормативне регулювання внутрішнього аудиту в секторі загального державного управління.

Міжнародний інститут внутрішніх аудиторів та його представництво в Україні. Міжнародні професійні стандарти внутрішнього аудиту. Національні стандарти внутрішнього аудиту. Кодекс професійної етики внутрішніх аудиторів.Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту. Відомче регулювання внутрішнього аудиту в секторі загального державного управління. Етичний кодекс INTOSAI для аудиторів у державному секторі. Етичні норми поведінки та принципи професійної діяльності державних аудиторів. Кваліфікаційні вимоги до рівня професіоналізму державних аудиторів, їх права, обов’язки та відповідальність.

Завдання і повноваження Державної фінансової інспекції України (ДФІУ) при здійсненні аудиту в секторі загального державного управління.

 

Тема 3. Організаційні засади функціонування підрозділу внутрішнього аудиту в секторі загального державного управління.

Організаційна структура та вимоги до підрозділу внутрішнього аудиту в секторі загального державного управління. Повноваження та обов’язки підрозділу внутрішнього аудиту в секторі загального державного управління . Підпорядкованість та звітність.

 

Організаційно-правове підґрунтя для запровадження служб внутрішнього аудиту в секторі загального державного управління.Визначення організаційного статусу та структури служб внутрішнього аудиту, кадрове забезпечення. Порядок утворення служб внутрішнього аудиту в територіальних органах та бюджетних установах. Створення організаційно-правових умов для вітчизняних служб внутрішнього аудиту відповідно до європейських норм і правил. Підходи до організації та проведення внутрішнього аудиту в державному секторі.

Аспекти управління внутрішнім аудитом (для керівників підрозділів внутрішнього аудиту). Визначення обов’язків керівника підрозділу щодо управління функцією "внутрішній аудит". Організація діяльності підрозділу внутрішнього аудиту. Встановлення правил і процедур внутрішнього аудиту. Інформаційне та комунікаційне забезпечення. Постійне професійне навчання і розвиток персоналу.

Залучення експерта іншого органу влади до проведення внутрішнього аудиту.

 

Тема 4. Основні етапи і процедури внутрішнього аудиту в секторі загального державного управління. Документальне оформлення внутрішнього аудиту.

Зміст основних етапів проведення внутрішнього аудитув секторі загального державного управління. Планування діяльності підрозділу внутрішнього аудиту. Організація та проведення внутрішнього аудиту. Звітування про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту. Забезпечення і підвищення якості внутрішнього аудиту.

Функції та види робочих документів внутрішнього аудитора на основних етапах організації діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в секторі загального державного управління. Порядок оформлення робочих документів. Формування та зберігання справ внутрішнього аудиту.

 

 

Тема 5. Планування внутрішнього аудиту в секторі загального державного управління.

Планування діяльності підрозділу внутрішнього аудиту. Оцінка потреби у ресурсах для забезпечення діяльності підрозділу внутрішнього аудиту. Складання, погодження та затвердження планів роботи підрозділу внутрішнього аудиту. Піврічні плани проведення внутрішнього аудиту. Збирання інформації. Аналіз та оцінка інформації. Контроль за виконанням аудиторського завдання. Оцінки ризиків у діяльності установи.

 

 

Тема 6. Поточна та підсумкова документація внутрішніх аудиторів.

 

Аудиторський звіт та аудиторський висновок: вимоги до їх складання та оформлення з огляду на завдання та об’єкти підрозділу внутрішнього аудиту в секторі загального державного управління.

Види підсумкових документів. Процедура складання звіту внутрішніх аудиторів. Порядок подання та затвердження звіту внутрішніх аудиторів. Безумовно-позитивний, умовно-позитивний, негативний аудиторський висновок, умови їх надання та зміст

Моніторинг врахування рекомендації за результатами внутрішнього аудиту.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.1.126 (0.006 с.)