ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Для чого потрібно проводити заходи профілактики серцево-судинних захворювань?Основні тези

• ССЗ, пов’язані з атеросклерозом, особливо ІХС, залишаються провідною причиною передчасної смерті в усьому світі.

• ССЗ виникають як у чоловіків, так і у жінок, і з усіх випадків смерті у віковій групі до 75 років в Європі 42% пов'язані з ССЗ у жінок і 38% – у чоловіків.

• Стандартизований за віком показник смертності від ССЗ знижується у більшості європейських країн і залишається високим у країнах Східної Європи.

• Профілактичні заходи ефективні: понад 50% зниження смертності від ІХС пов'язано зі змінами факторів ризику (ФР) і 40% – з поліпшенням лікування.

• Профілактичні заходи повинні проводитись упродовж всього життя, від народження (якщо не раніше) і до глибокої старості.

• Стратегії популяційної профілактики і високого ризику повинні доповнювати одна одну; підхід, який обмежується пацієнтами високого ризику, буде менш ефективним; як і раніше, існує потреба у впровадженні навчальних програм для населення.

• Незважаючи на наявність пробілів у системі наших знань, існує доказова база щодо доцільності проведення інтенсивної роботи органів охорони здоров’я та індивідуальних профілактичних заходів.

• Існують значні можливості для поліпшення контролю за ФР, навіть в осіб з дуже високим ризиком.

Актуальність проблеми

«На даний час ІХС є провідною причиною смертності у всьому світі, поширеність її зростає, і вона стає справжньою пандемією, для якої не існує кордонів». Це твердження взято з веб-сайту ВООЗ 2009 року [11], і воно практично не відрізняється від попередження Виконавчої ради в 1969 р.: «Найбільша епідемія людства: ІХС досягла величезних масштабів і вражає все більше і більше пацієнтів молодого віку. Це призведе в найближчі роки до розвитку найбільшої епідемії людства, якщо ми не зможемо переломити тенденцію шляхом дослідження її причини і профілактики» [12]. Інше основне ССЗ – інсульт – ще одна істотна причина смерті та інвалідності. З цих причин, рекомендації п'ятої робочої групи стосуються всієї когорти ССЗ, пов’язаних з атеросклерозом.

При аналізі загальної когорти ССЗ, пов’язаних з атеросклерозом, може скластись враження, що за останні 40 років нічого не змінилося, але це не так. Епідемія була і залишається надзвичайно динамічною, на неї впливають як зміни у ФР розвитку ССЗ, так і зростання можливостей для профілактики і лікування ССЗ. Це призводить до коливання рівня захворюваності та летальності від ССЗ протягом відносно коротких періодів зі значною мінливістю у різних країнах світу, в тому числі, і в країнах, що розвиваються, де в наші дні відбувається переважна більшість основних подій. У різних частинах світу динаміка епідемії сильно відрізняється щодо моделі, ступеня та термінів розвитку захворювань [13]. У країнах Європи ситуація залишається складною: ССЗ є однією з основних причин DALY (комбінованого показника передчасної смерті і втрати скоригованих на інвалідність років життя). Поки що не всіма визнається той факт, що ССЗ є основною причиною передчасної смерті у жінок: ССЗ складають 42% всіх випадків смерті у жінок до 75 років і 38% всіх випадків смерті у чоловіків до 75 років [14]. Тим не менш, в багатьох європейських країнах у період з 1970 до 1990 рр. спостерігалося зниження стандартизованого за віком показника смертності від ІХС і ССЗ з раннім і найбільш вираженим зниженням у більш багатих країнах, що свідчить про можливість профілактики передчасної смертності та збільшення тривалості життя. У деяких країнах Східної Європи, тим не менш, смертність від ССЗ та ІХС залишається високою [15].

Для розробки адекватної стратегії профілактики існує необхідність отримання інформації щодо динаміки захворюваності та смертності від ССЗ. Залишається проблемою відсутність детального опису епідемії ССЗ – щодо локалізації, часових інтервалів та персональних особливостей.

На даний час не існує загальноєвропейської стандартизованої бази даних щодо захворюваності на ССЗ. Результати проекту MONICA (the Multinational Monitoring of trends and determinants in CArdiovascular disease) показали гетерогенні тенденції в захворюваності на ІХС в Європі в 1980-1990 рр. [16]. Ці показники постійно змінюються, і результати недавніх досліджень свідчать про вирівнювання показників захворюваності та летальності від ІХС, переважно, у дорослих осіб молодого віку [17, 18]. Слід також враховувати, що через постаріння населення та зменшення летальності від гострих коронарних подій, загальне число людей, які живуть з ІХС, зростає. У більшості з цих пацієнтів хвороба розвивається в більш старшому віці, що призводить до збільшення захворюваності в найстарішій віковій групі і до збільшення очікуваної тривалості життя в доброму здоров’ї. В базі даних ВООЗ (http://apps.who.int/ghodata/?vid=2510) наводяться показники смертності від ССЗ у світі.

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.007 с.)