ТЕМА 8. УЧАСТЬ ПРОКУРОРА-ОБВИНУВАЧА У СУДОВИХ ДЕБАТАХМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 8. УЧАСТЬ ПРОКУРОРА-ОБВИНУВАЧА У СУДОВИХ ДЕБАТАХ(практичне заняття - 2 години)

1. Підготовка обвинувача до судових дебатів.

2. Загальні вимоги до обвинувальної промови прокурора.

3. Структура обвинувальної промови прокурора.

4. Особливості обвинувальної промови прокурора в суді присяжних

5.Підстави для використання обвинувачем права на репліку.

 

 

Література:

1. Кримінальний процесуальний кодекс України : Прийнятий Верхо­вною Радою України від 13 квітня 2012 року № 4651-УІ // Офіцій­ний вісник України. - 2012. - № 37.

2. Про прокуратуру : Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII // Юрид. вісн.України. – 2014.

3. Наказ Генерального прокурора України « Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні» № 4 гн від 19 грудня 2012 року.

4. Басманов Н. Активная роль государственного обвинителя – залог законного приговора // Законность. – 2007. – № 12. – С. 8 – 10.

5. Дадерко Л. Культура і стиль обвинувальної промови прокурора / Л. Дадерко // Право України. - 2001. - № 11. - С. 61-66.

6. Дадерко Л. Підготовка обвинувальної промови прокурора / Л. Дадерко // Право України. - 1999. - № 9. - С. 84-90.

7. Долежан В. Проблеми участі прокурора у кримінальному судо­чинстві в аспекті судової реформи / В. Долежан // Право України. – 2010. - № 5. - С. 48-54.

8. Загурський О.Б. Судові дебати в кримінальному процесі: правові та психологічні проблеми : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О.Б. Загурський. - Х., 2003.

9. Збірник прокурорсько-судової практики у кримінальних справах : [Збірник рішень Верх. Суду України]. - К., 2005. - 48 с.

10. Ірінєєва В. Європейська прокуратура в архітектоніці системи кримінальної юстиції Європейського Союзу /В. Ірінєєва // Вісник прокуратури. – 2012. № 7. – С.118– 125.

11. Ивакина Н.Н. Основы судебного красноречия / Н.Н. Ивакина. - М. : Юрист, 2001.

12. Каркач П. М. Повноваження прокурора при розгляді кримінальних справ у суді // Судова реформа в Україні: проб­леми і перспективи. – К., 2002. – С. 132–136.

13. Квашук О. Суб’єкти прийняття рішень дослідчого кримінального процесу і роль у ньому прокурора / О. Квашук // Вісник прокуратури. – 2012. № 4 – 5. – С.100 – 107.

14. Козлов А.М. Специфика ответственности гособвинителя за нарушение процессуальных норм и дисциплины в суде // Уголовный процесс. – 2011. – № 10. – С. 22 – 27.

15. Кони А.Ф. Избранные труды и речи. Издательство «Автограф», 2000 г.

16. Косюта М. Деякі аспекти вдосконалення Закону України «Про прокуратуру» / М. Косюта // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. № 2. – С.24– 28.

17. Крикливий РМ. Ризики в діяльності державного обвинувачення потребують комплексного аналізу та оцінки / Р.М. Крикливий // Ак­туальні проблеми держави і права. - 2010. - Вип. 52. -С. 365-370.

18. Крикливий Р.М. Щодо обгрунтованих ризиків професійної діяльності державного обвинувача // Правове життя сучасної України. – 2010. – С. 631 – 632.

19. Крюков В.Ф. Государственный обвинитель в судебных прениях и его участие в формировании вопросного листа присяжным за­седателям / В.Ф. Крюков // Российский судья. - 2011. - № 4. - С. 18-21.

20. Молдован В.О. Судова риторика : навч. посібн. / В.О. Молдо­ван. - К., 1998.

21. Навроцька В. Єдність обвинувальної діяльності та процесуаль­на самостійність прокурора / В. Навроцька // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - 2008. - Вип. 47. - С. 252-256.

22. Олійник О. Деякі аспекти конституційно-правового регулювання діяльності прокуратури // Вісник Національної академії прокуратури України. -2008. -№2. –С.106-111.

23. Пороховщиков П.С. Искусство речи на суде. Тула. Издательство «Автограф», 2000. Воспроизводится по изданию 1910г.

24. Сухонос В., Звірко О. Мистецтво обвинувальної промови прокурора / В. Сухонос, О. Звірко // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. № 3. – С.38– 42.

25. Сухонос В. Комунікативний аспект обвинувальної промови в судових дебатах / В. 13. Сухонос, О. Звірко // Вісник прокуратури. - 2012. - № 9. - С. 86-92.

26. Сухонос В. Мистецтво обвинувальної промови прокурора / В.Сухонос, О. Звірко // Вісник Національної академії прокура­тури України. - 2012. - № 3. - С. 38-42.

27. Теремацький В. І. Проблеми реалізації принципів кримінального судочинства у стадії апеляційного провадження // Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи. – К., 2002. – С. 239–242.

28. Ухач В.З. Судова риторика : навч.-метод. посібник / В.З. Ухач. - Тернопіль : Інфотехцентр, 2010. - 120 с.

29. Фойницкий П. Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 2. – С.Пб: Альдо, 1996.

30. Фомин М.А. Изменение обвинения в суде: правила, выработанные практикой // Уголовный процесс. – 2011. – № 2. – С. 50 – 55.

31. Юрчишин В. Нагляд прокурора при провадженні досудового розслідування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України / В. Юрчишин // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. № 3. – С.74– 77.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.011 с.)