ТЕМА 5. ІНІЦІЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ. УЧАСТЬ ПРОКУРОРА У ПІДГОТОВЧОМУ СУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 5. ІНІЦІЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ. УЧАСТЬ ПРОКУРОРА У ПІДГОТОВЧОМУ СУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ(практичне заняття - 2 години)

1. Порядок звернення прокурора до суду з обвинувальним актом, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

2. Відкриття матеріалів досудового розслідування стороні захисту і потрепілому.

3. Порядок підготовки і зміст обвинувального акта.

4. Завдання прокурора, який бере участь у підготовчому провадженні.

5. Форми участі прокурора у підготовчому засіданні суду.

 

Література:

1. Кримінальний процесуальний кодекс України : Прийнятий Верхо­вною Радою України від 13 квітня 2012 року № 4651-УІ // Офіцій­ний вісник України. - 2012. - № 37. - Глава 23, 27.

2. Наказ Генерального прокурора України « Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні» № 4 гн від 19 грудня 2012 року.

3. Аликперов Х.О. процессуальной фигуре государственного обвинителя //Российская юстиция. – 2003. – №3. – C. 45 – 47.

4. Альперт С.А. Государственное обвинение и проблемы повышения его качества // Закон Украины «О прокуратуре»: Теория и практика его применения. – Х., 1992. – С. 73–75.

5. Белікова С. Діти не повинні бути поза межами повноцінного життя / С. Белікова // Вісник прокуратури. – 2012. № 1. – С.86 – 89.

6. Бурдейний С.М. Підготовка та участь прокурора у розгляді кримінальних справ у суді першої інстанції : навч.-метод. посібник / С.М. Бурдейний, Л.А. Хруслова. - К. : Академія прокуратури України, 2005.

7. Валевач Н. Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді / Н. Валевач // Вісник прокуратури. – 2012. № 4 – 5. – С.87 – 99.

8. Вернидубов И. В. Соотношение функций поддержания прокуратурой государственного обвинения в суде с некоторыми принципами судопроизводства // Проблеми організації прокуратури й оптимізації її діяльності в сучасних умовах. – Х., 1998. – С. 92–96.

9. Давиденко Л. Процесуальні функції прокурора у кримінальному судочинстві / Л. Давиденко, В. Куц // Вісник національної Акаде­мії прокуратури України. - 2008. - № 2. - С. 65-72.

10. Долежан В. Проблеми участі прокурора у кримінальному судо­чинстві в аспекті судової реформи / В. Долежан // Право України. – 2010. - № 5. - С. 48-54.

11. Закон України «Про прокуратуру». Наук.-практ. Коментар. Кн. 1.- К.: Алерта, 2013.

12. Ефименко С. Отказ прокурора от обвинения при несогласии потерпевшего // Законность. – 2011. – № 10. – С. 6 – 9.

13. Ірінєєва В. Європейська прокуратура в архітектоніці системи кримінальної юстиції Європейського Союзу /В. Ірінєєва // Вісник прокуратури. – 2012. № 7. – С.118– 125.

14. Каркач П. Деякі питання суті державного обвинувачення за но­вим Кримінальним процесуальним кодексом України / П. Каркач, Я. Ковальова / Вісник прокуратури. - 2012. - № 11. - С. 26-32.

15. Коновалова В. Е. Допрос: Тактика и психология. – Х.: Консул, 1999.

16. Корж В. П. Судова промова прокурора по кримінальній справі: Навч. посіб. – Х., 1994.

17. Крикливий Р. Підтримання державного обвинувачення в суді. Організаційні та кадрові проблеми / Р. Крикливий // Вісник про­куратури. - 2010. - № 1. - С. 35-40.

18. Кримінальний процесуальний кодекс України : Наук.-практ. коментар. – Х. : Одісей, 2013.

19. Малихіна С.М. Методичні рекомендації з питань участі прокурорів у підготовчому судовому провадженні / С.М. Малихіна, Ю.П. Смокович, Л.А. Хруслова. – К.: Генеральна прокуратура України, 2012. – 52 с.

20. Маляренко В. Т. Конституційні засади кримінального судочинства. – К.: Юрінком, 1999.

21. Марчук H. Щодо визначення поняття «прокурор» в криміналь­ному провадженні / H. Марчук // Вісник прокуратури. - 2012. - № 8. - С. 3-10.

22. Матиек С.В. Вопросы совершенствования подготовки про­курора к поддержанию государственного обвинения в суде / С.В. Матиек // Проблеми організації прокуратури й оптимізації її діяльності в сучасних умовах. - Х., 1998. - С. 106-111.

23. Матієк С.В. Підготовка прокурора до підтримання державного обвинувачення в суді / С.В. Матієк // Державне обвинувачен­ня: Законодавство, відомчі акти, рекомендації практики. - К., 2003. - С. 475-528.

24. Мірошников І.Ю. Особливості судового слідства апеляційної інстанції // Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи. – К., 2002. – С. 276–279.

25. Скулиш Є. Негласні слідчі (розшукові) дії за кримінально-процесуальним законодавством України / Є. Скулиш // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. № 2. – С.15 – 23.

26. Тертышник В. М., Слинько С. В. Теория доказательств. – Х., 1998.

27. Ухач В.З. Судова риторика: Навч.-метод. посібник. – Тернопіль: Інфотехцентр, 2010. – 120 с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.248.200 (0.024 с.)