ЗМІНА ПРОКУРОРОМ ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДІ, ВІДМОВА ВІД ОБВИНУВАЧЕННЯ, ВИСУНЕННЯ ДОДАТКОВОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗМІНА ПРОКУРОРОМ ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДІ, ВІДМОВА ВІД ОБВИНУВАЧЕННЯ, ВИСУНЕННЯ ДОДАТКОВОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ.(практичне заняття - 2 години)

1. Підстави для зміни прокурором обвинувачення в суді.

1. Підстави для відмови прокурора від державного обвинувачення в суді.

2. Підстави для висунення додаткового обвинувачення.

3. Погодження питань, пов’язаних зі зміною обвинувачення, відмовою від обвинувачення, висунення додаткового обвинувачення.

 

Література:

 

1. Кримінальний процесуальний кодекс України : Прийнятий Верхо­вною Радою України від 13 квітня 2012 року № 4651-УІ // Офіцій­ний вісник України. - 2012. - № 37.

2. Про прокуратуру : Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII // Юрид. вісн.України. – 2014.

3. Наказ Генерального прокурора України « Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні» № 4 гн від 19 грудня 2012 року.

4. Аликперов Х. О процессуальной фигуре государственного обвинителя //Российская юстиция. – 2003. – №3. – C. 45 – 47.

5. Білоусова К., Калачова О. Відмова від державного обвинувачення та заміна обвинувачення прокурором у суді у світлі реформування кримінального процесуального законодавства / К. Білоусова, О. Калачова // Вісник прокуратури. – 2012. № 12. – С.45 – 50.

6. Вернидубов І. Правові наслідки відмови прокурора від обви­нувачення за законодавством України : дис. канд. юрид. наук / І. Вернидубов. - К., 1992.

7. Герасимчук О. Захист прав потерпілого при зміні та відмові прокурора від обвинуваченн // Вісник Академії прокуратури України. -2007. - №4. С.80-85.

8. Грошевий Ю., Говорун Д. Скарга як засіб реалізації принципу публічності (до проекту Кримінального процесуального кодексу України) / Ю. Грошевий, Д. Говорун // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. № 1. – С.50 – 56.

9. Дадерко Л. Підготовка обвинувальної промови прокурора // Право України. – 1999. – № 9. – С. 84–90.

10. Денисова Т.В., Крикунов О.В. Інтерес у результатах справи як підстава для самовідводу в кримінальному процесі / Т.В. Денисова, О.В. Крикунов // Судова апеляція. – 2012. № 1. – С.78 – 84.

11. Додонов В. Н., Крутских В.Е. Прокуратура в России и за рубежом: Сравнительное исследование. – М.: Норма, 2001.

12. Долежан В. Проблеми визначення статусу прокуратури у діяльності Конституційної Асамблеї / В. Долежан // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. № 3. – С.16– 21.

13. Дьомін Ю. Особливості підтримання державного обвинувачення за новим кримінальним процесуальним законодавством України / Ю. Дьомін // Вісник прокуратури. – 2012. № 11. – С.7 – 13.

14. Закон України «Про прокуратуру»: науково - практичний коментар, - К.: Центр учбової літератури.- 2015.

15. Закон України «Про прокуратуру». Наук.-практ. Коментар. Кн. 1.- К.: Алерта, 2013.

16. Ірінєєва В. Європейська прокуратура в архітектоніці системи кримінальної юстиції Європейського Союзу /В. Ірінєєва // Вісник прокуратури. – 2012. № 7. – С.118– 125.

17. Каракач П., Ковальова Я. Деякі питання суті державного обвинувачення за новим Кримінальним процесуальним кодексом України / П. Каракач, Я. Ковальова / Вісник прокуратури. – 2012. № 11. – С.26 – 32.

18. Ковальова Я. Проблемні аспекти відмови державного обвинува­ча від обвинувачення / Я. Ковальова // Вісник Академії прокура­тури України. - 2007. - № 1. - С. 112-115.

19. Ковтун Г. И. Состязательность и поиск истины // Российская юстиция. – 1997. – № 7.

20. Коновалова В. Е. Допрос: Тактика и психология. – Х.: Консул, 1999.

21. Крикливий Р. Підтримання державного обвинувачення в суді. Організаційні та кадрові проблеми // Вісник прокуратури. – 2010. – № 1. – С. 35 – 40.

22. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково- практичний коментар / Відп. ред.: С.В. Ківалов, С,М. Міщенко, В.Ю. Захарченко.- Х.: Одиссей, 2013.- 1104 с.

23. Матієк С. Наслідки відмови прокурора від обвинувачення / С. Матієк // Вісник прокуратури. - 2003. - № 2. - С. 54-59.

24. Мельников И.И. Судебная речь. – М.: МКФ «Экмос», 2003.

25. Мудрак, І. В. Судова промова прокурора при відмові від підтримання державного обвинувачення // Правове життя сучасної України : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. ювілею акад. С. В. Ківалова (16-17 травня 2014 р., м. Одеса) . 2014-. : Т. 1 . 2014 . 820 с. С. 691-693.

26. Муравин А. В. Уголовный процесс: Учеб. пособие. – Х.: Одиссей, 2000.

27. Пономарьова Н. Практика реалізації повноважень прокурора зі зміни обвинувачення у судовому розгляді кримінальних справ / Н.Пономарьова // Вісник Академії прокуратури України. – 2006. - № 2. - С. 96-102.

28. Савенко Д. Принцип верховенства права: різноманітність визначення/ Д. Савченко // Юридичний вісник. – 2012. № 2. – С.122 – 126.

29. Смокович Ю. Окремі аспекти інституту відмови від обвинувачен­ня / Ю. Смокович // Вісник прокуратури. - 2012. - № 6. - С. 65-79.

30. Турман Н. Процесуальний порядок реалізації відмови прокуро­ра від підтримання державного обвинувачення в суді / Н. Тур­ман // Юридична Україна. - 2011. - № 5. - С. 101-105.

31. Уваров В. Проблеми реформування кримінального процесу України в контексті європейських стандартів / В. Уваров // Право України. – 2012. № 1-2. – С.307 – 312.

32. Фомин М.А. Изменение обвинения в суде: правила, выработанные практикой / М.А. Фомин // Уголовный процесс. - 2011. - № 2. - С. 50-55.

33. Шишкін В. І. Змагальність – принцип судочинства в демократичному суспільстві // Право України. – 1999. – № 12. – С. 21–24, 32.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.026 с.)