Рекомендації по припиненню і недопущенню незаконного розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз данихМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рекомендації по припиненню і недопущенню незаконного розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних 

Правові основи розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних визначає Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» від 23.03.2000 № 1587-14 в редакції Закону № 1098-ІУ (1098-15) від 10.07.2003р. (далі-Закон), який спрямований на захист інтересів суб’єктів авторського права і суміжних прав та захист прав споживачів. Його дія поширюється на відносини, що виникають у процесі розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних.

(ст. 3 Закону). Розповсюдження на території України примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, а також їх прокат дозволяється лише за умови їх маркування контрольними марками.

Право на одержання контрольних марок мають імпортери, експортери та відтворювачі примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних.

Кожна контрольна марка має власні серію і номер. Встановлюються такі серії контрольних марок:

А -для примірників фонограм уформі магнітних носіїв та вінілових дисків;

В -для примірників аудіовізуальних творів та відеограм у формі магнітних носіїв та кіноплівки;

К -для примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних у формі оптичних носіїв.

 

На кожну контрольну марку наноситься інформація, яка ідентифікує її з відповідним примірником аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної програми, бази даних.

Маркування примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних контрольними марками здійснюють імпортери, експортери та відтворювачі цих примірників перед їх розповсюдженням.

Контрольні марки, видані до набрання чинності цим Законом, є дійсними.

Імпортовані примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних маркуються після митного оформлення на території України.

Примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, що експортуються, маркуються перед їх митним оформленням для перевезення через митний кордон України чи передачі іноземному контрагенту на митній території України.

Кожна упаковка примірника аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної програми, бази даних маркується однією контрольною маркою.

Упаковка, яка є невід’ємною частиною декількох різних за змістом примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних або розміщені на декількох носіях частини одного аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної програми, бази даних маркується однією контрольною маркою.

п. 4 ст. 8 Закону – придбання примірника аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної програми, бази даних, маркованого контрольною маркою, не є набуттям прав на публічне виконання, публічний показ, публічну демонстрацію, публічне сповіщення, майновий найм, побутовий чи комерційний прокат записаного на цьому примірнику аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної програми, бази даних.

Відповідно до ст. 9 зберігання не маркованих контрольними марками примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних здійснюється виключно відтворювачами або імпортерами цих примірників. Їх перевезення територією України заборонено за винятком, якщо примірники доставляються для зберігання у складських приміщеннях, що належать зазначеним особам, а також якщо примірники не підлягають маркуванню відповідно до ч. 5 ст. 8 Закону.

Відповідно до ст. 10 роздрібна торгівля примірниками аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, не маркованих контрольною маркою, забороняється.

Вимоги до роздрібної торгівлі регулюються «Правилами роздрібної торгівлі, прокату примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» (далі-Правил) затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2004р. № 369.

Відповідно до Правил, роздрібна торгівля, прокат примірників повинні здійснюватися в місцях спеціалізованої роздрібної торгівлі за умови наявності контрольних марок на зазначених примірниках. Такими місцями спеціалізованої роздрібної торгівлі є стаціонарні підприємства торгівлі (магазини), спеціалізовані відділи, секції підприємств з універсальним асортиментом продовольчих та непродовольчих товарів, а також стаціонарні дрібно роздрібні пункти продажу (кіоски) з оснащенням відповідною апаратурою для перевірки якості запису.

У пересувній дрібно роздрібній торговельній мережі (палатках, лотках, автомагазинах тощо), з рук, на ринках (крім розміщених на них місць спеціалізованої роздрібної торгівлі) торгівля забороняється.

Особи винні у незаконному розповсюдженні примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, притягуються до цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності.

Адміністративна відповідальність передбачена ст. 164-9 «Незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, упаковки яких не марковані контрольними марками або марковані контрольними марками, що мають серію чи містять інформацію, які не відповідають носію цього примірника, або номер, який не відповідає даним Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок, - тягне за собою накладання штрафу від 10 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (н.м.д.г.), тобто 170 – 1700 грн. з конфіскацією цих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних.

Якщо та сама дія вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у ч. 1 цієї статті, - тягне за собою накладення штрафу від 50 до 200 н.м.д.г., тобто 850 – 3400 грн. з конфіскацією цих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних.

Ось чому необхідно здійснювати облік таких осіб в управліннях інформаційних технологій (УІТ)при ГУ МВС України і при складанні матеріалів про адміністративне правопорушення здійснювати відповідний запит для урахування цієї обставини судом.

При цьому слід зазначити, що особа вважається притягненою до адміністративної відповідальності тільки за наявністю відповідного рішення суду, а не по факту складання протоколу про адміністративне правопорушення.

Відповідно до ст. 255 КУпАП, складання протоколів про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена

ст. 164-9 КУпАП здійснюється посадовими особами органів внутрішніх справ; державними інспекторами з питань інтелектуальної власності.

Необхідно звернути увагу посадових осіб, які здійснюють документування незаконного розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних в роздрібній торговій мережі за ст. 164-9 КУпАП. Справа в тому, що в торгових місцях наряду з продажем зазначеної продукції вона може надаватись у прокат, а також здійснюватися їх відтворення (записи на відповідні носії) з подальшим продажем.

Надання у прокат слід визначати як незаконне використання об’єкта права інтелектуальної власності у разі відсутності дозволу від суб’єкта авторських і суміжних прав, а також у випадках коли продукція, що надається у прокат контрафактна, що є порушенням майнових прав автора на такий об’єкт права інтелектуальної власності (ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» і становить склад правопорушення, адміністративна відповідальність за яке передбачено ст. 51-2 КУпАП «Порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності» у вигляді накладення штрафу у розмірі від 10 до 200 н.м.д.г., тобто від 170 до 3400 грн. з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів для їх виготовлення.

Аналогічно, зафіксований факт незаконного відтворення запису аудіовізуальних творів, фонограм і т.і. слід кваліфікувати як спосіб незаконного використання об’єкта права інтелектуальної власності , а такі дії є ознакою правопорушення, склад якого передбачено ст. 51-2 КУпАП.

Встановлення факту незаконного використання (відтворення запису) та незаконного розповсюдження (продажу) означає, що наявні ознаки і незаконного використання об’єкта права інтелектуальної власності, і порушення порядку розповсюдження, тобто вчинено два правопорушення, відповідальність за які передбачені статтями 51-2 і 164-9 КУпАП, тому в таких випадках слід притягувати до адміністративної відповідальності за двома статтями цього Кодексу (складати окремі протоколи про адміністративне правопорушення за зазначеними статтями, причому, як на приватного підприємця так і на особу, яка здійснювала незаконне відтворення і розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм творів і т.і.), але судом розглядатися в одному провадженні.

Крім того, зустрічаються непоодинокі випадки коли на торгових місцях роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних наявна апаратура для перевірки якості запису твору (згідно Правил) для індивідуального клієнта, а використовується для публічного виконання фонограм і зафіксованих виконань музичних творів без згоди авторів та виплати їм справедливої винагороди за використання їх творів, що є порушенням майнових прав автора на такий об’єкт права інтелектуальної власності (ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» і становить склад правопорушення, адміністративна відповідальність за яке передбачено ст. 51-2 КУпАП «Порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності» в частині незаконного використання фонограми, тому при виявленні такого порушення слід також складати протокол про адміністративне правопорушення за вказаною статтею на приватного підприємця або довірену особу при наявності нотаріально завіреної довіреності.

Для попередження та припинення правопорушень у сфері інтелектуальної власності має встановлюватися та притягуватися до адміністративної чи кримінальної відповідальності насамперед організатор незаконного розповсюдження контрафактної продукції (приватний підприємець, юридична особа тощо). А разом із ним - і реалізатор, який продавав таку продукцію. Тобто мають бути оформлені два протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 164-9 КУпАП: щодо приватного підприємця і реалізатора, але судом розглядатися в одному провадженні.

Наряду з цим, крім притягнення правопорушника до адміністративної чи кримінальної відповідальності, мають вирішувати також питання щодо завданих суб’єкту права (протиправними діями) збитків і стягнення відшкодування (керуючись статтями 40 та 283 КУпАП).

Потрібно встановлювати суб’єкт права інтелектуальної власності та повідомляти йому про порушення його права. Також необхідно з»ясувати питання, чи вимагає він відшкодування завданих збитків, розмір яких має підтверджуватися розрахунками. Розмір спричинених збитків має значення і для правильної кваліфікації дії правопорушника, і для визначення адміністративного стягнення.

Об’єктом даного правопорушення є суспільні відносини, що регулюють взаємовідносини між авторами, виробниками та законними розповсюджувачами зазначених вище творів.

Об’єктивна сторона являє собою дії, спрямовані на незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, упаковки яких не марковані контрольними марками або марковані контрольними марками, що мають серію, не відповідну носієві даного зразка або номер, який не відповідає даним Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок.

Суб’єктом правопорушення є розповсюджувач примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних.

Суб’єктивна сторона виражається в прямому намірі, спрямованому на одержання прибутку від незаконного розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних.

Припинення правопорушень при здійсненні роздрібної чи оптової торгівлі примірниками аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних та їх документування:

1. З урахуванням того, що розповсюдженням примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних є їх продаж необхідно задокументувати факт продажу примірника, упаковка якого не маркована контрольною маркою або маркована контрольною маркою, що має серію чи містять інформацію, яка не відповідає носію цього примірника, або номер, який не відповідає даним Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок (чи з іншими ознаками контрафактності). Для цього здійснюється контрольна закупівля такого примірника представником громадськості у присутності 2-х свідків. Зазначена дія документується актом закупки, поясненням представника громадськості або протоколом огляду місця події і є доказом порушення вимог чинного законодавства у сфері інтелектуальної власності. Представник громадськості і свідки повинні бути сторонніми особами. За фактом незаконного розповсюдження (продажу) примірника без контрольної марки чи з іншими ознаками контрафактності складається адміністративний протокол за ч. 1 ст. 164-9 «Незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» КУпАП, при складанні якого необхідно уважно підійти до описування факту правопорушення, який можна сформулювати так: 09.12.08р. о 12-30 у відділі магазину «Астра» (з лотка, в кіску, палатці, з рук тощо) по вулиці Жовтневій, 2 м. Люботин Харківської області громадянином Никаноровим І.В. здійснено продаж за 20 грн. примірника аудіовізуальних творів на диску формату DVD з фільмами (перелік фільмів), упаковка якого не маркована контрольною маркою України встановленого зразка, що є порушенням ст. 3, 9,10 Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» та підпадає під ознаки адміністративного правопорушення за ст. 164-9 «Незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних».

При встановленні повторності даного правопорушення на протязі року протокол складається за ч. 2 ст.164-9 КУпАП.

2. Після цього проводиться огляд торгового місця у присутності суб’єкта господарювання або особи, яка його заміщує, а в разі їх відсутності – матеріально відповідальної особи суб’єкта господарювання або особи, яка здійснює розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних.

3. Виясняється наявність документів на підприємницьку діяльність, супроводжувальних документів на наявну продукцію, розрахункових і фінансових документів, апаратури для перевірки якості творів.

4. Перевіряється наявність контрольних марок на введених в обіг примірниках, серію та номер контрольних марок і відповідність назви аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної програми, бази даних, нанесеної на контрольні марки, назві відповідного примірника. Звертається увага свідків на місця знаходження примірників без контрольних марок (на вітринах, гірках та ін.) зручні для огляду покупцями. Огляд наявної продукції супроводжується демонструванням свідкам і представнику суб’єкта господарювання або особі, яка її розповсюджувала , відсутність або наявність на упаковках примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних контрольних марок, та звертанням на примірники марковані контрольними марками, що мають серію чи містять інформацію, які не відповідають носію цього примірника, або номер, який не відповідає даним Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок.

Відповідно до п.8 ст.4 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності в ході проведення заходу посадова особа має право фіксувати процес здійснення заходу або окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки. Таким чином, в ході проведення заходу факт здійснення незаконного розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних та процесуальні дії посадової особи можна фіксувати засобами аудіо- та відеотехніки на що обов’язково звернути увагу свідків та представника суб’єкта господарювання, а також здійснити відповідний запис в акті перевірки або протоколі огляду.

5. Після огляду не марковані контрольними марками примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних або марковані контрольними марками, що мають серію чи містять інформацію, які не відповідають носію цього примірника, або номер, який не відповідає даним Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок (чи з іншими ознаками контрафактності) в присутності свідків та представника суб’єкта господарювання або особи, яка її розповсюджувала вилучаються на підставі ст.ст. 264, 265 КУпАП, перераховуються та описуються, про що складається протокол огляду та вилучення або фіксується в протоколі огляду місця події.

6. У випадку відсутності можливості провести опис на місці перевірки відповідно до «Інструкції про порядок вилучення, обліку та зберігання речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнавання, досудового слідства і суду» (Додаток №2 до Вказівки УМВС України в Харківській області від 14.04.06р. № 91/145) вилучені примірники в присутності учасників перевірки розміщується в картонні коробки чи іншу упаковку, які опечатуються контрольними стрічками, скріплені підписами понятих та присутніх таким чином, щоб доступ до товару без механічного пошкодження стрічки був не можливий. Закуплений контрольною закупівлею диск бажано упаковувати окремо і опечатувати контрольною стрічною з підписами понятих і особи, у якої цей диск був закуплений, тому що він є основним речовим доказом незаконного розповсюдження.

7. Якщо кількість вилучених примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних за цінами продажу складає рівень до 20 н.м.д.г., то дане правопорушення слід розглядати як адміністративне і матеріали перевірки формуються в справу про адміністративне правопорушення, яка з речовими доказами (закупленими примірниками) передається до місцевого суду для подальшого провадження і прийняття рішення відповідно вимог чинного законодавства України. В матеріалах обов’язково повинен бути присутній опис контрафактних примірників скріплений підписами понятих і представника суб’єкта господарювання або особи, яка її розповсюджувала.

8. Важливим моментом в виявленому правопорушенні є правильне його документування. Необхідно обов’язково вказати де, коли, ким і які саме дії якого закону порушено. Наприклад, «У результаті перевірки встановлено, що гр. Івановим Миколою Івановичем о 10-20 18 січня 2007р. на торговому місці (магазин, відділ, кіоск ) в магазині «Ритм» за адресою:м. Харків, вул. Енгельса, 29-А здійснювався продаж шляхом роздрібної торгівлі примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних упаковки яких не марковані контрольними марками, що суперечить ст.3 «Умови розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних», ст.9 «Зберігання та перевезення територією України не маркованих контрольними марками примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних», ст.10 «Роздрібна торгівля примірниками аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм та баз даних» Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних», що є ознаками адміністративного порушення за ч. 1 ст.164-9 КУпАП «Незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм та баз даних». Незаконне розповсюдження зафіксовано документом про придбання примірника без контрольної марки і припинено шляхом вилучення контрафактних примірників відповідно до ст.ст. 264, 265 КУпАП ( або ст.12 Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» - для державних інспекторів), про що складено протокол огляду та вилучення. За фактом незаконного розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. ст.164-9 КУпАП. В ході заходу вилучено (назва - CD, DVD, MP3, кількість примірників та їх суми за ціною продажу). Вказується загальна кількість вилучених примірників і на яку суму.

Вказати кому належить підприємство, якій юридичній чи фізичній особі. При описуванні місця події зафіксувати, що не марковані контрольними марками примірники знаходились в зручних (інших) для огляду місцях, на що звернено увагу свідків і т.і.

9. Дуже важливо по «гарячим слідам» досконально опитати правопорушників, свідків, представника громадськості, який здійснював закупівлю не маркованих примірників ( DVD, CD, МР3 чи іншого формату). Приблизні переліки питань для опитування додаються.

10. У випадку, коли кількість вилучених примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних за цінами продажу складає рівень в 20 н.м.д.г. ( на сьогодні це сума від 5150 грн.) і більше, то за дане правопорушення настає кримінальна відповідальність за ст.203-1 «Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва» (за ознаками ч. 1 - зберігання, реалізація та переміщення дисків для лазерних систем зчитування; та ч. 2 - ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою осіб, або вчинені у великих розмірах - у 100 і більше разів перевищує рівень н.м.д.г.). Тому, у разі виявлення ознак злочину необхідно (згідно п.9 Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності Державного департаменту інтелектуальної власності) негайно повідомити про це відповідні правоохоронні органи.

11. За умов п.10, для порушення кримінальної справи, потрібно проводити додаткове доопрацювання матеріалів відповідно до вимог слідства. Так, за рекомендаціями слідчих, окрім якісного документування правопорушення ( рапортів співробітників міліції; опитування особи, яка здійснювала закупівлю примірників без контрольних марок, свідків, правопорушників-господарюючого суб’єкта та продавця, інших осіб; якісного складання опису вилучених примірників) необхідно:

- в науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі (НДЕКЦ) ГУ МВС України в Харківській області або Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. М.С.Бокаріуса провести дослідження вилученої продукції;

- в Торгово-промисловій палаті здійснити оцінку вилучених примірників станом на момент перевірки;

- встановити суб’єктів права інтелектуальної власності та повідомити їм про порушення їх прав. З»ясувати питання, чи вимагають вони відшкодування завданих збитків, розмір яких має підтверджуватися розрахунками;

- у випадку наявності на вилучених примірниках контрольних марок, які викликають сумніви щодо відповідності даним Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок їх перевірку можна провести в Державному підприємстві «Інтелзахист» (01042,м.Київ, вул. Івана Кудрі, 29) телефон: (8044) 498-38-51; 498-38-5. E mail: Intelzahist@sdip.gov.ua

- при необхідності проведення експертиза та отримання офіційного висновку на контрольні марки (ГЗЕ) з ознаками підробки необхідно направити відповідний запит до Департаменту по контролю за виробництвом цінних паперів, акцизних марок, документів судової звітності та голографічних елементів Міністерства фінансів України 04119, м. Київ, вул. Дехтярівська, 38-44 , телефон: (8044) 489-19-21.

 

У зв’язку з визначеністю захисту прав інтелектуальної власності під час виробництва, експорту, імпорту та розповсюдження дисків для лазерних систем зчитування одним із пріоритетних напрямків державної політики у сфері інтелектуальної власності (Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо посилення прав інтелектуальної власності в процесі виробництва, експорту, імпорту та розповсюдження дисків для лазерних систем зчитування» від 30.01.2002 року № 85/2002) потрібно дуже серйозно ставитись до проведення діяльності по виявленню і припиненню правопорушень у цій сфері. Тому не слід вважати її за якусь незначну, а здійснювати заходи відповідно до «Інструкції з організації діяльності підрозділів внутрішніх справ, спрямованої на протидію правопорушенням у сфері інтелектуальної власності та інформаційно-телекомунікаційних технологій» затвердженої Наказом МВС України від 17.05.2006 року № 494.

Крім того, необхідно розуміти, що зазначена діяльність не повинна закінчуватись передачею адміністративних матеріалів чи кримінальних справ до суду. Бажано, щоб посадові особи-ініціатори цих справ отримували копії рішення або вироку суду – офіційний документ про притягнення правопорушника до відповідальності з подальшою постановкою фігурантів на облік. Наряду з цим, при наданні матеріалів до суду, в супроводжувальних листах слід нагадувати про необхідність надання рішень-вироків не тільки ініціаторам справ, а також і відділам Державної виконавчої служби за місцями проживання покараних для відкриття та провадження справ щодо примусового стягнення штрафів (при необхідності) і фізичного знищення контрафактної продукції конфіскованої рішенням суду. І тут дуже важливим є фактор контролю за фізичним знищенням вказаної продукції, висвітлення цих процесів через засоби масової інформації. Прикладати максимум зусиль, щоб конфіскована контрафактна продукція не повернулася в торгову мережу.

Згідно ч. 4 «Положення про порядок зберігання та знищення немаркованих примірників аудіовізуальних творів чи фонограм», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2000р. № 1555, немарковані контрольними марками примірники, щодо яких набрало законної сили рішення суду про їх конфіскацію, підлягають знищенню органами державної виконавчої служби у порядку, встановленому законодавством. Конфіскація на користь держави як і повернення не маркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних особам - суб’єктам господарювання чи особам, які її розповсюджували законодавством не передбачені.

І тільки відповідно до п. 4 ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права» за рішенням суду вилучені контрафактні примірники творів (у тому числі комп’ютерні програми і бази даних), фонограм, відеограм, програм мовлення на вимогу особи, яка є суб’єктом авторського права і (або) суміжних прав і права якої порушено, можуть бути передані цій особі. Якщо ця особа не вимагає такої передачі, то контрафактні примірники підлягають знищенню, а матеріали і обладнання, що використовувалося для відтворення контрафактних примірників, підлягають відчуженню із перерахуванням виручених коштів до державного бюджету України.


Термінологічний словник

 

Автор - фізична особа, творчою працею якої створено твір. Автором може бути будь-яка особа, незалежно від віку і дієздатності. Перекладач або особа, яка адаптує твір, також вважається автором, чиї правомочності не зачіпляють прав на оригінальні твори.

Авторська винагорода(гонорар) – усі види винагород або компенсацій, що виплачуються авторам за використання їх творів, які охороняються у межах, встановлених авторським правом. Винагорода може здійснюватися у формі платежу (одноразова винагорода), відрахувань (відсотків) за кожний проданий примірник чи кожне використання твору або у формі змішаних платежів.

Асоціативний знак – це товарний знак, що є тотожним (аналогічним) або схожим зі знаками, вже зареєстрованими тією самою особою щодо однорідних товарів або послуг.

Аудіовізуальний твір - твір, що фіксується на певному матеріальному носії (кіноплівці, магнітній плівці чи магнітному диску, компакт-диску тощо) у вигляді серії послідовних кадрів (зображень) чианалогових або дискретних сигналів, які відображають (закодовують) рухомі зображення (як із звуковим супроводом, так і без нього), і сприйняття якого є можливим виключно за допомогою того чи іншого виду екрана (кіноекрана, телевізійного екрана тощо), на якому рухомі зображення візуально відображаються за допомогою певних технічних засобів. Видами аудіовізуального твору є кінофільми, телефільми, відеофільми, діафільми, слайдофільми тощо, які можуть бути ігровими, анімаційними (мультиплікаційними), неігровими чи іншими;

База даних (компіляція даних) - сукупність творів, даних або будь-якої іншої незалежної інформації в довільній формі, у тому числі електронній, підбір і розташування складових частин якої та її упорядкування є результатом творчої праці, складові частини якої є доступними індивідуально і можуть бути знайдені за допомогою спеціальної пошукової системи на основі електронних засобів (комп’ютера) чи інших засобів;

Бібліографічний опис патентного документа – це сукупність бібліографічних даних про патентний дакумент, наведених згідно з правилами, встановленими нормативно-технічними документами, необхідними і достатніми для загальної характеристики, ідентифікації та пошуку документа.

Благодійні гастрольні заходи - добровільні безкорисливі видовищні заходи закладів, підприємств, організацій культури, творчих колективів, окремих виконавців, що не передбачають одержання доходу їх організаторами та гастролерами, за винятком доходів, за рахунок яких покриваються витрати, пов’язані виключно з організацією та проведенням гастрольного заходу. Перелік та граничні обсяги таких витрат визначаються Кабінетом Міністрів України. Благодійними вважаються також гастрольні заходи, весь дохід від яких, за винятком доходів, за рахунок яких покриваються витрати, пов’язані виключно з організацією та проведенням гастрольного заходу, спрямовується на благодійництво згідно із законом.

Виключне право -майнове право особи, яка має щодо твору, виконання, постановки, передачі організації мовлення, фонограми чи відеограми авторське право і (або) суміжні права, на використання цих об’єктів авторського права і (або) суміжних прав лише нею і на видачу лише цією особою дозволу чи заборону їх використання іншим особам у межах строку, встановленого цим Законом;

Виконавець - актор (театру, кіно тощо), співак, музикант, танцюрист або інша особа, яка виконує роль, співає, читає, декламує, грає на музичному інструменті, танцює чи будь-яким іншим способом виконує твори літератури, мистецтва чи твори народної творчості, циркові, естрадні, лялькові номери, пантоміми тощо, а також диригент музичних і музично-драматичних творів;

Виробник відеограми - фізична або юридична особа, яка взяла на себе ініціативу і несе відповідальність за перший відеозапис виконання або будь-яких рухомих зображень (як із звуковим супроводом, так і без нього);

Виробник фонограми - фізична або юридична особа, яка взяла на себе ініціативу і несе відповідальність за перший звукозапис виконання або будь-яких звуків;

Відеограма - відеозапис на відповідному матеріальному носії (магнітній стрічці, магнітному диску, компакт-диску тощо) виконання або будь-яких рухомих зображень (із звуковим супроводом чи без нього), крім зображень у вигляді запису, що входить до аудіовізуального твору. Відеограма є вихідним матеріалом для виготовлення її копій;

Відтворення примірників - виготовлення одного або більше примірників аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної програми, бази даних у будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати машина;

Відтворювач - юридична чи фізична особа, яка змовила відтворення або самостійно здійснила таке відтворення на обладнання, що є її власністю або перебуває в її володіння чи користуванні;

Гастролери - заклади, підприємства і організації культури, творчі колективи, окремі виконавці, які здійснюють гастрольні заходи на території України.

Гастрольні заходи - видовищні заходи (фестивалі, концерти, вистави, лекційно-концертні, розважальні програми, виступи пересувних циркових колективів, пересувні механізовані атракціони типу «Луна-парк» тощо) закладів, підприємств, організацій культури, творчих колективів, у тому числі тимчасових, окремих виконавців за межами їх стаціонарних сценічних майданчиків.

Експортер примірників – український суб’єкт підприємницької діяльності, який здійснив продаж (у тому числі з оплатою в не грошовій формі) іноземному суб’єкту підприємницької діяльності примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних із вивезенням або без вивезення їх з митної території України;

Здавання у майновий найм - передача права користування і (або) володіння оригіналом чи примірником твору, фонограми, відеограми на певний строк з метою одержання прямої чи опосередкованої комерційної вигоди;

Імпортер примірників – український суб’єкт підприємницької діяльності, який здійснив купівлю (у тому числі з оплатою в не грошовій формі) в іноземного суб’єкта підприємницької діяльності примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних із ввезенням або без ввезення їх на митну територію України;

Інформація про управління правами - інформація, в тому числі в електронній (цифровій) формі, що ідентифікує об’єкт авторського права і (або) суміжних прав і автора чи іншу особу, яка має на цей об’єкт авторське право і (або) суміжні права, або інформація про умови використання об’єкта авторського права і (або) суміжних прав, або будь-які цифри чи коди, у яких представлена така інформація, коли будь-який із цих елементів інформації прикладений до примірника об’єкта авторського права і (або) суміжних прав або вміщений у нього чи з’являється у зв’язку з його повідомленням до загального відома;

Комп’ютерна програма – набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп’ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об’єктному кодах);

Контрафактний примірник твору, фонограми, відеограми - примірник твору, фонограми чи відеограми, відтворений, опублікований і (або) розповсюджуваний з порушенням авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі примірники захищених в Україні творів, фонограм і відеограм, що ввозяться на митну територію України без згоди автора чи іншого суб’єкта авторського права і (або) суміжних прав, зокрема з країн, в яких ці твори, фонограми і відеограми ніколи не охоронялися або перестали охоронятися;

Контрольна марка – спеціальний знак, що засвідчує дотримання авторського і (або) суміжних прав і надає право на розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних. Контрольна марка є самоклеючим знаком одноразового <Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.018 с.)