Для чого використовуються спостереження?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Для чого використовуються спостереження?1) для визначення дослідницької мети чи узагальнення суджень;

2) для одержання інформації стосовно взаємозв'язків між залежними і незалежними змінними;

3) для збору вторинної інформації;

4) для збору первинної інформації.

26. Експеримент як метод збору інформації – це:

1) вивчення і фіксування поведінки суб'єктів;

2) відтворення дії маркетингових чинників за допомогою ма­тематичних моделей;

3) одержання інформації стосовно взаємозв'язків між залеж­ними і незалежними змінними;

4) спостереження за технологічним процесом.

27. Титульний аркуш звіту про маркетингове дослідження включає:

1) основну інформацію, вагомі результати та рекомендації;

2) тему звіту, назву організації;

3) перелік усіх розділів та параграфів;

4) детальні матеріали дослідження, його метод.

 

28. Основна функція банку моделей системи маркетингу – це:

1) обробка статистичних даних;

2) допомога менеджеру в прийнятті маркетингових рішень;

3) збір статистичних даних;

4) дослідження ринку.

29. Перший етап процесу маркетингових досліджень на промисловому ринку – це:

1) розробка пошукових запитань;

2) складання графіка і бюджету досліджень;

3) визначення мети дослідження;

4) визначення тих, хто буде користуватися інформацією.

30. Метод збору первинної інформації, який дає найбільш якісну інформацію і потребує найбільших витрат – це:

1) телефонне опитування;

2) особисте інтерв’ю;

3) аналіз аналогічних ситуацій;

4) спостереження.


ТЕМА 15

«ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ»

1. Якщо при здійсненні операції підприємство пропонує клієнту нові товари, то це називається:

1) реклама комплексу послуг підприємства;

2) крос-селінг;

3) іміджева реклама підприємства;

4) комерційна реклама.

2. На якій стадії життєвого циклу товару в рекламному зверненні робиться акцент на якості, престижності товару:

1) зрілості;

2) росту збуту;

3) виведення товару на ринок;

4) спаду.

3. Особливості послуг – це:

1) незберігаємість;

2) зміна якості та невід’ємність від кваліфікації людей;

3) абстрактний характер;

4) всі відповіді вірні.

4. Впровадження нових послуг на ринок необхідно здійснювати:

1) як тільки намітився спад обсягу продаж найбільш ходових послуг;

2) на основі дослідження ринку;

3) на основі інтуіції;

4) діяльності конкурентів.

5. Життєвий цикл товару – це крива динаміки товару, представлена в координатах:

1) тип клієнта – збут;

2) час – прибуток, збут;

3) час – кількість конкурентів;

4) час - збиток.

6. Суб’єкти конкуренції – це:

1) малі підприємства, спільні підприємства;

2) державні підприємства;

3) підприємства, які виробляють і продають або купують і перепродають товари;

4) підприємства споживчої кооперації.

7. «Видимі» для покупця складові конкуренції – це:

1) ціна;

2) технологія виготовлення товару;

3) науково-дослідна та експериментальна робота, утілена в товарі;

4) праця фахівців, які виготовили виріб.

 

8. Фактори конкурентоспроможності товару, які перебувають за межами впливу фірми – це:

1) ціна товару;

2) політика митного регулювання;

3) рівень технічної складності товару;

4) рівень енергоспоживання.

9. Покупці на ринку товарів – це:

1) юридичні та фізичні особи;

2) комерційні та державні підприємства;

3) громадські організації;

4) всі суб’єкти ринку.

10. «Чорна скринька» свідомості покупця включає:

1) фактори економічного характеру;

2) фактори політичного характеру;

3) характеристики покупця, процес прийняття рішення про купівлю;

4) фактори мікросередовища підприємства.

11. Юнак пред’являтиме переважно попит на:

1) путівку в санаторій;

2) товари спортивного призначення;

3) меблі;

4) медичне приладдя.

12. Марочний знак (емблема), як частина марки товару, впливає на один із таких органів чуття покупця:

1) слух;

2) нюх;

3) зір;

4) дотик.

13. Мета першого етапу розроблення товару-новинки – це:

1) відібрати найперспективніші ідеї;

2) зібрати якомога більше будь-яких ідей;

3) класифікувати ідеї за значенням;

4) розрахування витрат.

14. Графік класичного життєвого циклу товару нагадує криву у вигляді:

1) параболи;

2) гребінцевої кривої;

3) кривої з повторним циклом;

4) прямої.

15. Рішення купити товар індивідом здійснюється в послідовності: 1- реакція на купівлю; 2 – усвідомлення потреби; 3 – пошук інформації; 4 – оцінка варіантів; 5 – рішення купити:

1) 5, 4, 3, 2, 1;

2) 1, 2, 3, 4, 5;

3) 2, 3, 4, 5, 1;

4) 2, 4, 3, 5, 1.

16. Перший рівень товару в маркетингу (товар за задумом виробника) – це:

1) якість, властивості, дизайн, марочна назва, упаковка;

2) методи стимулювання збуту;

3) потреба, задля задоволення якої товар створюється;

4) надання споживачеві додаткових послуг.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.177.171 (0.011 с.)