Чим визначається причетність людини до того чи іншого соціального класу?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Чим визначається причетність людини до того чи іншого соціального класу?1) професією, джерелами доходу, статусом;

2) звичками, освітою, культурним рівнем;

3) політичними поглядами, соціальною активністю;

4) культурним рівнем розвитку.

 

36. Суб’єкт, який належить до мікросередовища маркетингу - це:

1) держчиновники;

2) конкуренти;

3) журналісти;

4) Уряд.

 

37. Стратегію масового охоплення при виході на цільовий ринок доцільно використовувати, якщо:

1) покупці на ринку мають однорідні потреби;

2) фірма реалізує стратегію товарної диференціації;

3) покупці на ринку мають різнорідні потреби;

4) фірма працює на одному сегменті ринку.


ТЕМА 6

 

«КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ»

1. «4Рs» у контексті маркетингової діяльності фірми - це:

1) спосіб шифрування певного переліку маркетингових робіт на фірмі;

2) скороченні назви відомих стратегій маркетингу в англійській термінології;

3) класифікацію операцій маркетингу за певною ознакою;

4) поділ регіональних ринків, що мають відмінності маркетингового характеру.

2. До основних елементів комплексу маркетингу належать:

1) потреба, попит, товар;

2) ціна, сукупність існуючих та потенційних покупців;

3) заміри обсягів попиту та прогнозування ринку;

4) товар, ціна, методи стимулювання збуту та методи розповсюдження.

3. Рішення підприємця за умов прийняття стратегії розширення меж ринку:

1) розробити й представити новий товар чи послугу на існуючі ринки;

2) зайнятися пошуком ринків (географічних, демографічних, підприємств) з метою виявлень можливостей більш широкого їх освоєння;

3) знизити (можливо на деякий час) ціну на товар;

4) забезпечити товару більш помітну викладку в магазинах.

4. Ринок чистої монополії :

1) складається із невеликої чисельності продавців, надто чутливих до політики ціноутворення й маркетингових стратегій;

2) складається із безлічі продавців та покупців дуже схожого товарного продукту. Жоден окремий покупець чи продавець не в змозі здійснити великого впливу на рівень поточних цін;

3) складається із безлічі покупців та продавців, здійснюючих угоди не по єдиній ціні, а в широкому діапазоні цін;

4) складається із одного продавця. У кожному окремому випадку ціноутворення складається по-різному.

5. Промисловий ринок формується з:

1) підприємств-виробників готової продукції;

2) підприємств, які закуповують товари для подальшої реалізації споживачам;

3) осіб, які купують товари для особистого та сімейного споживання;

4) державних установ.

 

6. Маркетинг промислових товарів - це:

1) спортклуб пропонує ракетки для любителів тенісу;

2) одяг купують студенти;

3) гітари розкуповуються рок-групами;

4) задоволення потреб промислових підприємств.

7. Твердження, що характеризує сутність промислового ринку – це:

1) промисловий ринок включає всі організації, що купують будь-які товари та послуги для виробничого використання;

2) об’єктами купівлі-продажу на промисловому ринку є товари споживчого призначення;

3) промисловий ринок не включає організації, що не мають комерційних намірів;

4) промисловий ринок не включає посередницькі комерційні організації.

8. Термін, що краще відображає сутність промислового маркетингу – це:

1) ринково-орієнтований маркетинг;

2) маркетинг організацій;

3) індустріальний маркетинг;

4) маркетинг вторинного попиту.

 

9. Основні характеристики аналізу відмінностей між промисловим і споживчим ринком - це:

1) обсяги продажу і купівлі;

2) природа споживача і постачальника;

3) природа об’єктів купівлі-продажу;

4) обсяги продажу і купівлі, природа споживача і постачальника, природа об’єктів купівлі-продажу.

10. Коли аналізується соціально-культурне середовище, маркетингом завжди вивчаються такі його елементи:

1) мова, релігія, система громадянства, ритуали, референтні органи;

2) референтні групи, робота та дозвілля, сім'я, освіта, мова релігія;

3) освіта, мова, соціальні інститути, структура влади, сім'я.

4) законодавча база, релігія.

11. Комплекс маркетингу «4Ps»- це:

1)засіб забезпечення прибутку фірм;

2)процес дослідження поведінки покупців на ринку;

3)набір змінних факторів та інструментів маркетингу, що піддаються контролю, сукупність яких фірма використовує в прагненні викликати бажану відповідну реакцію з боку цільового ринку;

4)виокремлення в межах ринку чітко визначених груп споживачів, які відрізняються за своїми потребами, характеристиками або поведінкою.

12. Комплекс маркетингу «4Рs» визначає комбінацію таких елементів як:

1)фактори, інструменти, засоби та методи маркетингу, що піддаються
контролю;

2)товар (product), ціна (price), просування (promotion) і персонал (personnel):

3)товар (product), ціна (price), просування (promotion) і процес (process):

4)товар (рjroduct), ціна (priсe), просування (promotion) і розподіл, товарорух, розміщення(place).

13. Хто вперше застосував і обґрунтував поняття «комплексу маркетингу»:

1)X. Мефферт;

2)Дж. Каллітон:

3)Н. Борлен;

4) Дж. МакКарті.

14. Комплекс маркетингу розробляється для здійснення впливу фірми на:

1)конкурентів;

2)постачальників;

3)посередників;

4)цільовий ринок.

15. Субмікс товару у складі комплексу маркетингу включає:

1)канали розподілу, транспортну упаковку, асортимент, розміщення, запаси і транспортування;

2)стимулювання збуту, рекламу, суспільні відносини і пропаганду;

3)асортимент, якість, властивості, дизайн, торговельну марку, упаковку, сервіс і гарантії;

4) асортимент, якість і властивості, ціну і просування товару.

16. Маркетинг -мікс - це:

1)некомплексна програма заходів щодо просування товарів від продавця до кінцевого покупця з метою досягнення максимальної відповідності дійсних показників підприємницької діяльності плановим установкам;

2)некомплексна програма маркетингового впливу на цільові рийки з метою одержання бажаної реакції;

3)інструмент оптимальною розміщення ресурсів фірми у системі планування маркетингу і менеджменту;

4) канали розподілу, транспортна упаковка.

 

17. При розробці маркетинг-мікс не враховується принцип:

1) послідовності;

2) зваженого підходу;

3) контролю бюджетних витрат і дотримання бюджетної дисципліни;

4) централізації процесу розробки.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.009 с.)