На основі наведеної інформації обгрунтуйте загальні і конкретні цілі маркетингу підприємства, охарактеризуйте комплекс маркетинг-мікс підприємства.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

На основі наведеної інформації обгрунтуйте загальні і конкретні цілі маркетингу підприємства, охарактеризуйте комплекс маркетинг-мікс підприємства. 

Ситуація № 8

 

На основі профілю маркетингової активності підприємства розробіть рекомендації щодо комплексу маркетинг-мікс.

Таблиця 2 – Профіль маркетингової активності АТЗТ «Дружба»

Критерії оцінки Бали
1. Чи знає підприємство свої сегменти ринку і вимоги цих сегментів до товарів? *        
2. Чи проводиться на підприємстві вивчення діяльності конкурентів?   *      
3. Чи враховує підприємство побажання споживачів відносно своїх товарів?     *    
4. Рівень якості товарів підприємства в порівнянні з товарами конкурентів     *    
5. Ступінь зміни асортименту товарів за останні 5 років       *  
6. Рівень контролю за якістю товарів   *      
7. Використання знижок з ціни в СТИЗ   *      
8. Рівень сервісного обслуговування товарів підприємства     *    
9. Гнучкість цінової політики підприємства *        
10. Витрати на збут   *      
11. Як часто повідомляється про діяльність підприємства у газетах?       *  
12. Активність рекламної політики     *    
13. Використання прогресивних форм і методів продажу *        
14. Коли в останній раз оцінювалася ефективність витрат на просування товарів? *        
15. Як організована робота зі скаргами клієнтів?   *      
16. Використання заходів щодо стимулювання збуту   *      

 

Ситуація № 9

 

Протягом останніх років за обсягами виробництва ВАТ “Вінницям’ясо” посідає перше місце серед 105-ти підприємств асоціації “Укрм’ясо”. Підприємство розвиває зовнішньоекономічну співпрацю з іноземними партнерами з експорту-імпорту продукції, створенню спільних підприємств, здійсненню зустрічної торгівлі. Продукція підприємства реалізується в Росії, Німеччині, Італії, Польщі, Латвії.

За допомогою широкої мережі магазинів фірмової та виїзної торгівлі постійно вивчається споживчий попит на продукцію підприємства, що дає можливість вносити оперативні зміни до асортименту для більш повного задоволення попиту різних прошарків населення. Комбінат планує спільні з інвестором виробництво продукції та розвиток сировинної бази.

Основні конкурентні переваги підприємства – це багатопрофільність виробництва, безвідходні технології, висока якість продукції та широкий її асортимент, порядність та обов’язковість у виконанні вимог замовника за системою “точно в термін”, готовність до виконання свого призначення щодо збереження здоров'я нації. У підприємстві особлива увага приділяється розробці політики якості, екологічної політики, політики якості управління персоналом, політики якості при закупівлі.

Продукція підприємства користується підвищеним попитом у споживача, про що свідчить розширення зони її реалізації в регіонах країни. Співпраця з фірмою “Макдональдс” розширює географію постачання на всі об’єкти “Макдональдс”, які відкриті в Україні.

Внаслідок впровадження стратегічного підходу на ВАТ “Вінницям’ясо” обсяги виробництва зросли на 52%; прибуток на 101%; продуктивність праці на 60%; середня заробітна плата на 30%; рекламації на продукцію підприємства відсутні.

Використання яких елементів комплексу маркетингу дозволило підприємству досягти таких результатів?

 

Ситуація № 10

 

У ЗАТ «Ольвія», що реалізує продтовари і супутні товари, комерційна служба функціонує недостатньо ефективно, оскільки скорочується кількість постачальників і об'єми постачань. Багато комерційних функцій не виконуються і, як результат цього, чітко позначилася тенденція до зниження товарообігу.

Дайте обгрунтування необхідності використання в ЗАТ маркетингу і розкрити його цілі, завдання, функції.

 

Ситуація № 11

 

У ТОВ “Актив” сформована система цінностей, яка щорічно переглядається з урахуванням пропозицій працівників та акціонерів.

Керівництвом визначені шляхи досягнення поставлених цілей:

- постійне реформування, вдосконалення структури управління та виробничих процесів;

- створення єдиної команди керівників та фахівців;

- встановлення взаємовигідних партнерських стосунків;

- якість роботи кожного – гарантія ділової досконалості підприємства;

- постійне навчання – шлях до досконалості.

Розкрийте кожен з шляхів досягнення цілей підприємства за допомогою відомих Вам елементів маркетингу.

 

Ситуація № 12

 

У зв'язку із зміною форми управління ЗАТ «Промінь» керівництво вважає за необхідне перейти від жорсткої і замкнутої структури до гнучкішої, такої, що дозволяє швидко реагувати на зміни, які відбуваються на ринку. Для вирішення цієї проблеми необхідно визначити, в чому полягає основна мета і завдання діяльності підприємства при його переорієнтації на маркетинг і відмінності збутової і маркетингової орієнтації.

 

Ситуація № 13

 

Міжнародна компанія «Вітмарк» виробляє на потужностях Одеського консервного заводу дитячого харчування продукцію під торговою маркою «Jaffa». Компанія «Вітмарк», ретельно дослідивши ринок і вивчивши попит споживачів почала виробництво серії натуральних сокових напоїв «Sokko» («Juicy Dring») в тетрапаках, зокрема унікальний напій «Банан-полуниця» - нектар з антидепресивною дією. Компанія «Вітмарк» здійснює реалізацію своєї продукції через різних посередників, проводить рекламу в засобах масової інформації.

Для оцінки ситуації в компанії вкажіть, які елементи «маркетинг-мікс» використовуються в практиці і які доцільно застосовувати для її вдосконалення.

 

Ситуація № 14

 

«МЕТРО Кеш енд Керрі» - це міжнародна компанія, що представлена в 28 країнах світу. Головний офіс знаходиться в Дюсельдорфі (Німеччина).

Вище керівництво компанії «МЕТРО Кеш енд Керрі Україна» (Рада Директорів) складається з 5 чоловік.

Всі магазини мережі «МЕТРО Кеш енд Керрі» працюють за принципом «Клієнт завжди має рацію», оскільки тільки завдяки довірі і прихильності торговій марці з боку вже існуючих покупців і залученню нових клієнтів можна укріпити і розширити свій вплив на ринку.

Цільові групи клієнтів можна розділити на три великі підгрупи:

1. Представники роздрібної торгівлі:

Ø кіоски;

Ø лотки;

Ø невеликі магазини;

Ø вуличні торговці.

2. HoReCa:

Ø готелі;

Ø ресторани;

Ø кафе;

Ø пекарні тощо.

3. Інші професійні клієнти, а також приватні підприємці:

Ø урядові установи;

Ø державні структури;

Ø суспільні об'єднання і клуби;

Ø лікарні.

Компанія приділяє особливу увагу:

- групам клієнтів, які дають найбільший оборот;

- групам клієнтів, які складають велику частину від загальної кількості клієнтів.

Товари в «МЕТРО Кеш енд Керрі» класифікуються за типом (наприклад, кондитерські вироби), виглядом (наприклад, шоколад), формою, в якій вони представлені (наприклад, плитки шоколаду), а також по кількості і різноманітності в певній групі.

«МЕТРО Кеш енд Керрі» надає клієнтам прийнятні ціни не тільки на товар, який продається в даний момент за Метропоштою (із знижками), але і на весь асортимент товару.

За допомогою системи управління товаром отримують детальну інформацію про постачальників, клієнтів і товари. Для прочитання інформації про товар з штрих - коду використовуються сканери.

Для того, щоб забезпечити швидкість оплати і точність інформації про продукт «МЕТРО Кеш енд Керрі» має в наявності ефективну комп'ютерну систему касового розрахунку.

«МЕТРО Кеш енд Керрі» надає спеціальні послуги, серед яких:

Ø додаткова гарантія - гарантія на термін, що перевищує термін гарантії виробника;

Ø мінімальний термін ремонту обладнання - завдяки ефективній роботі партнерів.

Співробітник торговельної зали - це головний продавець в торговельному центрі. Спілкуючись з ним, клієнт приймає рішення про покупку товарів. В обов'язки Співробітника торговельної зали входить:

Ø контролювати наявність товарів у відділі;

Ø своєчасно вивозити товари із зони приймання товарів;

Ø своєчасно викладати товар відповідно до отриманих інструкцій;

Ø забезпечувати обслуговування покупців відповідно до 6 Золотих правил обслуговування:

· ввічливість;

· доброзичливість;

· готовність допомогти;

· ефективність;

· позитивний імідж Компанії;

· робота в команді.

Визначите, яку концепцію маркетингу використовує «МЕТРО Кеш енд Керрі». Вкажіть і охарактеризуйте, які елементи комплексу маркетингу переважно застосовуються у підприємстві.

 

Ситуація № 15

 

Українська горілка визнана кращою в класі преміум. У Лондоні компанія Nemiroff підтвердила статус другого в світі горілчаного бренду за популярністю.

Nemiroff Original отримала золоту медаль в номінації «Кращі горілки класу Преміум».

Зі всіх міцних напоїв саме горілка демонструє вражаючі темпи зростання споживання навіть в країнах, раніше мало знайомих з нею. З недавнього часу інтерес до горілки проявляють і китайці, не говорячи вже про мешканців США і країн Західної Європи, де вона визнана оптимальною основою для коктейлів. Український бренд Nemiroff в рейтингу «VODKA TOP - 20 Brands Worldwide» («20 кращих горілчаних брендів світу») американського журналу «Impact» закріпив за собою другу позицію в списку горілок, що найбільше продається.

Визначте, яку концепцію маркетингу використовує Nemiroff Original в своїй діяльності. Відповідь обґрунтуйте.

 

Ситуація № 16

 

Сік «Фруктовий Сад» «освоїв» новий формат: тепер натуральні соки і нектари цього бренду можна купити в пластиковій пляшці. У асортимент входять три найпопулярніші в Україні смаки - апельсин, яблуко і мультифруктовий, а новинка цього року - яблучно-виноградний нектар. Рекомендована оптова ціна - 1,82 грн., в роздріб - 2,11 грн. Термін зберігання - 6 місяців. Зручна форма і практичний об'єм за привабливою ціною - ось складові успіху нового формату «Фруктового Саду».

Спеціально розроблена пляшка оптимальна за об'ємом - 0,385 л, її вистачає, щоб утамувати спрагу, і в той же час упаковка залишається компактною. Завдяки унікальній формі, її приємно тримати в руках і з неї зручно пити. Кришка, яка щільно закривається, - гарантія того, що сік не розіллється. Сік у пластиковій пляшці - продукт імпульсного споживання. Таким чином, головні точки його продажу - кіоски, павільйони, а також місця громадського харчування. Пластикова порційна упаковка зручна як для продавців (не потрібні додаткові стаканчики, її зручно зберігати), так і для покупців (легко відкрити, можна залишити недопитий сік на потім). Новітня асептична система розливу дозволяє забезпечити тривалий термін зберігання продукту без штучних добавок, тому у виробництві «Фруктового Саду» в пластиковій пляшці не використовуються консерванти, фарбники та інші штучні добавки. Соки розливаються у вакуумному середовищі, що виключає доступ кисню і бактерій. Для виробництва використовується новітнє устаткування французької компанії Sidel. Як і решту всієї продукції ТМ «Фруктовий Сад», соки і нектари в ПЕТ - упаковці можна давати дітям з 2-річного віку.

Визначте, яку концепцію маркетингу використовує підприємство - виробник соку «Фруктовий Сад». Вкажіть і охарактеризуйте, які елементи комплексу маркетингу переважно застосовуються на підприємстві.

 

Ситуація № 17

 

Начальник відділу маркетингу ТОВ «Троянда» в інтерв'ю журналу „Food & Drinks” акцентувала увагу на позиціонуванні, новинках підприємства.

Продукція ТМ «Троянда» позиціонується як морозиво європейської якості середнього цінового сегменту. ТОВ «Троянда» реалізувало нестандартний проект - морозиво «Мобілка» (крем-брюле з печивом). Упаковка даного продукту була використана як рекламний носій: оператор, що розмістив свою рекламу, пропонує мелодію або логотип для мобільного телефону.

Хітом сезону можна вважати морозиво «Полунична у вершках» (морозиво без глазурі з вишуканим полуничним смаком). Останніми роками ТОВ «Троянда» працює з фаст - фудами (з мережею швидкого харчування «Швидко» та ін.), торговими центрами, кафе, барами, ресторанами з реалізації м'якого морозива (що дозволяє згладити проблеми сезонності). Суміш для м'якого морозива «КАБАРЕ» увійшла до числа найбільш затребуваних позицій. В цілому ж основний об'єм продажів забезпечують промислові види: ескімо, вафельний стаканчик, ріжок і сендвіч.

Компанія «Троянда» має рівноправну дистрибуцію по всій Україні і ми відзначає різницю в смакових перевагах споживачів деяких регіонів. Особливо можна відзначити Крим, жителі якого віддають перевагу фруктовій групі морозива. Останнім часом змінилася культура споживання морозива, українці стали сприймати його як відмінний десерт незалежно від пори року. В результаті згладилися сезонність споживання, чому в значній мірі сприяло розширення асортименту провідними виробниками холодних ласощів.

Частка вафельного стаканчика поступово зменшується. Європейський ринок, ринок м. Москви характерне тому підтвердження. У західних країнах вафельний стаканчик повністю зник, частка вафельного стаканчика в м. Москві зменшилася з 50% до 30%. В Україні вафельний стаканчик як і раніше залишається одним з найпопулярніших сегментів, хоча спостерігається тенденція зниження споживчого попиту на даний продукт.

Завдання:

Охарактеризуйте маркетингову політику ТОВ «Троянда».

 

Ситуація № 18

 

Компанія «Майський чай» - переможець фестивалю - конкурсу «Вибір року» в номінації «Чай року у співвідношенні ціна - якість».

Результат конкурсу можна вважати цілком заслуженим, оскільки компанія «Майський чай» відома на вітчизняному ринку своєю турботою про інтереси споживача, а саме виробництвом високоякісної і доступної за ціною продукції. Більше мільярду чашок, що випиваються за рік, дають підстави вважати «Майський чай» дійсно народною маркою.

«Місія компанії «Май»- повне задоволення потреб кожної людини у чаї. Більше чотирьох тисяч співробітників компанії працюють над реалізацією цієї місії. Компанія через свої представництва купує добірний чай, вирощений на кращих плантаціях Шрі-Ланки, Індії, Китаю і Кенії. Сучасне високотехнологічне виробництво дозволяє випускати продукт, що відповідає стандартам якості. При цьому сфера діяльності компанії не закінчується виробництвом, вона забезпечує наявність «Майського чаю» в десятках тисяч магазинів по всій Україні. Перемога в конкурсі «Вибір року» для «Майського чаю» - перша, і колектив компанії дуже нею пишається. «Майський чай» представляє на ринку нові позиції зеленого чаю «Зелена пелюстка» пакетована і фасована, а також відновив лінію ароматизованого чаю: «полуниця», «малина», «смородина», «персик», «лимон».

Компанія «Майський чай», девізом якої є «Якісний продукт повинен мати доступну ціну», представляє нові продукти і смаки в пакетованому і листовому чаї.

Визначте і обґрунтуйте концепцію маркетингу, що використовується компанією «Майський чай». Охарактеризуйте елементи комплексу маркетингу, які переважно застосовують на підприємстві.

 

Ситуація № 19

 

Генеральний директор ЗАТ „Геркулес” у виступі перед представниками ЗМІ надав наступні відомості пізнавально – подійного характеру.

На нашому підприємстві завершилася реконструкція цеху морозива і монтаж ексклюзивної імпортної лінії, що дозволило порадувати споживача такими новинками, як «Шербет абрикосовий в шоколадній глазурі», серією «Ізабела» і «Віденський ріжок» в асортименті. Серія «Ізабела» відразу ж сподобалась споживачам і стала лідером продажів.

Маркетингова стратегія ЗАТ зорієнтована на збільшення обсягів продажів завдяки активізації реклами і використання прогресивних методів стимулювання збуту.

В умовах посилення конкуренції на регіональних ринках динаміка виробництва і продажів морозива була позитивною - приріст склав 10 - 20%.

ЗАТ «Геркулес» реалізує свою продукцію в східних, південних і центральних областях України, в західному регіоні продукцію реалізовувати неперспективно через високі транспортні витрати, що призводить до необґрунтованого подорожчання продукції. ЗАТ «Геркулес» почало пробні постачання морозива до Росії, освоює прикордонні ринки Ростовської області. Смакові переваги споживачів різні в кожному регіоні, що обумовлено комплексом чинників, але перш за все - платоспроможністю населення. Продукція преміум - класу особливою популярністю користується в містах - мільйонерах, де платоспроможність населення вища, і відповідно, вище чинники, що її зумовлюють: доходи на душу населення, рівень зарплат і пенсій, стабільність всіх виплат.

Успіхи і досягнення підприємства на 99% залежать від правильно підібраної команди співробітників. ЗАТ «Геркулес» змогло сформувати колектив, де кожен співробітник - професіонал з великої букви: талановитий, здатний, небайдужий, такий, що наполегливо шукає вирішення виробничих проблем.

Визначте і обґрунтуйте концепцію маркетингу ЗАТ «Геркулес» і елементи комплексу маркетингу, що використовуються на сучасному етапі.

 

Ситуація № 20

 

ТОВ "Донбас Плюс" у 1992 році почало збирати однокамерні холодильники з тих комплектуючих, що виготовляються в АТ "НОРД", а в грудні 2005 року випустило мільйонний холодильник.

ТОВ "Донбас Плюс" виробляє побутові холодильники і морозильники під маркою "Дніпро" і "Донбас" - це однокамерні холодильники "Донбас 416/4ДХ", "Дніпро-416", "Дніпро-442", двокамерні холодильники "Дніпро-232" і "Дніпро-243 ДХ", морозильник "Донбас-161 ДМ".

Холодильники, що виробляються підприємством, - це оптимальне поєднання якості і ціни. Якість продукції підтверджена органами сертифікації України, Росії і Європи (TUV Rheinland Intercert).

У 2004 році Асамблея ділових кіл України в рамках Національної іміджевої програми "Лідери ХХІ сторіччя" присвоїла підприємству знак якості "Вища проба" і нагородила дипломом лауреата загальнонаціонального конкурсу "Вища проба" за впровадження сучасних технологій і виробництво високоякісних конкурентоспроможних холодильників і морозильних камер. Підприємство нагороджене золотою стелою і дипломом в номінації "Вітчизняне підприємство як гарантія стабільності регіону" і "Якість третього тисячоліття" міжнародного відкритого Академічного рейтингу популярності і якості "Золота Фортуна".

Виконуючи рішення Монреальського протоколу щодо речовин, які руйнують озоновий шар в атмосфері Землі, підприємство перейшло на застосування у виробництві хладагента, що не руйнує озон.

Продукція ТОВ "Донбас Плюс" - це сучасний дизайн, різноманітність колірної гами. Холодильник може бути традиційно білим, а також сірим, бірюзовим, салатним, червоним, кольору пряженого молока або "металік", "шагрень" срібляста і чорна, текстурою під шкіру. Можливість перенавішання дверей дозволяє не замислюватися над плануванням кухні. Усередині холодильника теж все зроблено з оптимальною зручністю.

Використовується система графічного позначення потужності морозильної камери. Кожна "сніжинка" позначає мінус 6 градусів.

На підприємстві застосовують високоякісні компресори відомих фірм - "Норд" (Україна), "Атлант" (Білорусь), "Electrolux" (Швеція), завдяки яким холодильник працює практично безшумно і витрачає мінімум електроенергії.

Кожна фірма-дилер має свій центр з технічного і гарантійного обслуговування холодильників, який надає широкий спектр послуг. Вся продукція заводу має гарантію 1 рік і 4 року безкоштовного сервісного обслуговування.

Завдання підприємства - розширення асортименту, збільшення обсягу продукції, що випускається, при безперервному вдосконаленні техпроцесу, поліпшенні якості і дизайну. Девіз: "Досконалості немає меж".

Визначте і обґрунтуйте концепцію маркетингу, що використовується ТОВ «Донбас Плюс». Охарактеризуйте елементи комплексу маркетингу, що використовуються на підприємстві.

 

Ситуація № 21

 

На основі даних таблиці 3 визначте тип маркетингу, який необхідно використовувати «Приватбанку» в залежності від стану попиту, основні завдання маркетингу для кожної категорії банківських послуг, розробити відповідні заходи. Результати оформити у вигляді таблиці.

 

Таблиця 3 - Попит на банківські послуги «Приватбанк»

Послуга Стан попиту Завдання маркетингу Тип маркетингу Заходи
Програма «Кращий подарунок» Потенційний попит      
Інтернет-Банкінг для фізичних і юридичних осіб Надмірний попит      
Зарплатна програма «Скарбничка» Зниження попиту      
Зарплатна програма «Кредит» Попит, що коливається      
Студентські депозитні внески Відсутність попиту      

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.016 с.)