З дисципліни «Розробка товару»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З дисципліни «Розробка товару»1. Все те, що задовольняє бажання чи потребу і пропонується ринку для привернення уваги, придбання, використання або споживання, має назву:

А) товар

Б) послуга

В) торгова марка

2. Товар максимально може бути:

А) одного рівня
Б) двох рівнів
В) трьох рівнів

3. Відображення потреби, яку товар задовольняє, та вигоди, що її отримає споживач при використанні товару, має назву:

А) товар у реальному виконанні
Б) товар за задумом
В) товар із підкріпленням

4. Товар сприймається як реально створений виріб, із конкретними властивостями й характеристиками, має назву:

А) товар у реальному виконанні
Б) товар за задумом
В) товар із підкріпленням

5. Надання додаткових послуг до товару (надання кредиту, гарантії, доставка, монтаж, після продажне обслуговування), має назву:

А) товар у реальному виконанні
Б) товар за задумом
В) товар із підкріпленням

6. Товари споживчого та промислового попиту класифікуються, як товари:

А) за темпами зростання ринкового попиту
Б) за призначенням
В) за ступенем тривалості

7. Товари тривалого та короткострокового використання класифікуються, як товари:

А) за характером попиту
Б) за ступенем тривалості
В) за призначенням

 

8. Товар, що виходить на ринок вперше, має назву:

А) важкі діти
Б) зірки
В) собаки

9. Товари підвищеного попиту мають назву:

А) дійні корови
Б) зірки
В) важкі діти

10. Товари, що приносять великий прибуток, мають назву:

А) зірки
Б) собаки
В) дійні корови

11. Товари зниженого попиту мають назву:

А) важкі діти
Б) собаки
В) дійні корови

12. Комплекс заходів, у межах яких один чи декілька товарів використовуються як основні інструменти виробничо-збутової діяльності фірми, має назву:

А) комунікаційна політика
Б) асортиментна політика
В) товарна політика

13. Процес зняття застарілого продукту фірми з ринку має назву:

А) елімінування
Б) демонтаж
В) кон’юнктура

14. Випуск одноманітної, однорідної номенклатури товарів, що реалізуються однотипно на всіх ринках має назву:

А) концентрований маркетинг
Б) недиференційований маркетинг
В) демаркетинг

15. Передбачення випуску та реалізації одноманітної, стандартизованої продукції тільки для одного сегмента ринку, має назву:

А) сегментація
Б) недиференційований маркетинг
В) концентрований маркетинг

16. Випуск одного товару для всіх ринків, але з невеликим підлагодженням під конкретні запити клієнтури і невеликими змінами системи продажу, має назву:

А) сегментація
Б) позиціонування
В) диференціація

17. Випуск товарів різної номенклатури, коли кожний товар спрямовано на задоволення потреб конкретного сегмента споживачів з певними характеристиками, має назву:

А) сегментація
Б) елімінування
В) диференціація

18. Сукупність асортиментних груп товарів, які запропоновані на ринку підприємством, мають назву:

А) товарна номенклатура
Б) товарний асортимент
В) товарна одиниця

19. Сукупність товарів, що пропонуються покупцям конкретним продавцем, мають назву:

А) товарна номенклатура
Б) товарний асортимент
В) товарна одиниця

20. Мотивувальний асортимент, це коли:

А) товари групуються за місцем у системі розподілу і місцем продажу
Б) товари групуються за ціною продажу
В) товари групуються за споживчими перевагами і призначенням

21. Функціональний асортимент, це коли:

А) підкреслюються основні цінові елементи продукції
Б) підкреслюються основні призначення продукції
В) підкреслюються основні рекламні характеристики продукції

22. Збутовий асортимент, це коли:

А)товари групуються за споживчими перевагами і призначенням
Б) товари групуються за ціною продажу
В) товари групуються за місцем у системі розподілу і місцем продажу

23. Ціновий асортимент, це коли:

А) товари групуються за ціною продажу
Б) товари групуються за перевагами
В) товари групуються за розміром

24. Товари одного призначення, але різних функціональних властивостей, якості та ціни, мають назву:

А) асортиментна позиція
Б) асортиментна група
В) асортиментний підрозділ

25. Загальна чисельність асортиментних груп товарів, які виготовляються фірмою або продаються, мають назву:

А) широта асортименту
Б) глибина асортименту
В) висота асортименту

 

26. Варіанти розфасовок у рамках асортиментних груп, мають назву:

А) широта асортименту
Б) глибина асортименту
В) довжина асортименту

27. Ім’я, термін, знак, символ, малюнок або їх поєднання, призначені для ідентифікації товарів або послуг одного продавця або групи продавців та їх диференціації від товарів і послуг конкурентів, мають назву:

А) фірмовий логотип
Б) рекламний лозунг
В) товарна марка

28. Якщо у торгових марках фігурує назва виробника, марка має назву:

А) марка конкурентів
Б) марка споживачів
В) марка виробників

29. Якщо торгові марки відображають назву оптової або роздрібної збутової фірми, марка має назву:

А) оптова марка
Б) марка дилерів
В) роздрібна марка

30. Якщо марки містять назву продукції без назв виробників або дилерів, вони називаються:

А) загальні марки
Б) невідомі марки
В) всесвітні марки

31. Вартість додаткових грошових потоків, які виникають завдяки тому, що споживачі знають торгову марку підприємства та довіряють їй, має назву:

А) торговий капітал
Б) прибутковий капітал
В) марочний капітал

32. Марка або її частина, яка забезпечена правовим захистом, називається:

А) марочний капітал
Б) товарний знак
В) фірмовий логотип

33. Виключне право на відтворення, публікацію і продаж змісту й форми літературного, музичного або художнього твору, має назву:

А) товарний знак
Б) авторське право
В) диверсифікація

34. Створення відмінностей між товарами, забезпечення правового захисту товару та полегшення ідентифікації товару, відноситься до функції:

А) товарного знаку
Б) рекламної компанії
В) конкурентних стратегій

35. Отримання торгових знаків є:

А) добровільним
Б) обов’язковим
В) примусовим

36. Можливі та допустимі позначення торгових знаків, які зображують:

А) державні герби, прапори та емблеми
Б) нагороди та інші відзнаки
В) самостійну емблему фірми
Г) офіційні назви держав

37. Засіб або комплекс засобів для забезпечення захисту продукції і навколишнього середовища від ушкоджень та втрат, а також для полегшення процесу обігу, має назву:

А) упаковки товару
Б) рекламування товару
В) продажу товару

38. Збереження товару, установлення методу роздачі або розливу та донесення інформації до покупця належить до функцій:

А) рекламування
Б) упакування
В) асортименту

39. Збалансоване поєднання торгової марки, девізу товару, інформації про нього, художніх елементів, кольорів та форми, відноситься до:

А) збалансованої упаковки
Б) ефективної упаковки
В) цікавої упаковки

40. До проблем, які пов’язані з використанням упаковки не відносять:

А) забруднення довкілля
Б) соціальний стан країни
В) ступінь правдивості інформації на упаковці

Г) надмірна вартість упаковки

41. Механічні випробування упаковки мають назву:

А) інженерні тести
Б) візуальні тести
В) споживчі тести

 

 

42. Визначення міри привабливості та простоти користування упаковки відносять до:

А) інженерних тестів
Б) споживчих тестів
В) дилерських тестів

43. Послідовність штрихів і проміжків певного розміру, за допомогою яких кодуються цифри, букви і інші символи на товарі має назву:

А) споживчого кодування

Б) виробничого кодування
В) штрихового кодування

44. Штрихове кодування може складатись з:

А) 5 або 9 цифр
Б) 8 або 13 цифр
В) 6 або 8 цифр

45. Кінцевий результат творчого пошуку, що суттєво поліпшує розв’язання будь-якої проблеми споживача або проблеми, яка раніше не розв’язувалася, має назву:

А) Товар з підкріпленням
Б) Реальний товар
В) Новий товар

46. Модифікований товар – це:

А) зміна сфери застосування товару
Б) покращення споживчих властивостей товару
В) товар, адаптований до зміни потреб ринку

47. Модернізований товар – це:

А) зміна сфери застосування товару
Б) покращення споживчих властивостей товару
В) товар, адаптований до зміни потреб ринку

48. При створенні ідеї нового товару не враховуються:

А) вивчення думки експертів
Б) вивчення думки конкурентів
В) дослідження недоліків продукції

Г) вивчення потреб споживачів

49. Творче співробітництво окремих фахівців для розв’язання певної проблеми, має назву:

А) впливова атака
Б) мозковий штурм
В) творчий підхід

50. При розробці нових товарів прогнози попиту, витрат, прибутковості та стратегії конкурентів використовують для:

А) аналізу економічної доцільності випуску нової продукції
Б) аналізу майбутньої пропозиції товару на ринку
В) аналізу можливої поведінки покупців на ринку

 

51. Конструювання торгової марки, упаковки та вибір типу і якості матеріалів упаковки – це елементи:

А) маркетингового дослідження
Б) створення упаковки товару
В) перетворення ідеї товару у фізичну форму

52. Найважливіша причина провалу товарів ринкової новизни – це:

А) протидія конкурентів
Б) помилкова оцінка вимог ринку
В) дефекти товару

Г) неправильна політика збуту

53. Найменш важлива причина провалу товарів ринкової новизни – це:

А) протидія конкурентів
Б) несвоєчасний вихід на ринок
В) дефекти товару

Г) завищення ціни

54. Процес пошуку ідеї та створення нового товару, з урахуванням потреб споживачів, вихід нового товару на ринок, спостереження за його поведінкою на ринку – це:

А) цінова політика
Б) товарна політика
В) інноваційна політика

55. Метод контрольних запитань в момент пошуку ідеї нового товару – це:

А) аналіз словників та журналів
Б) питання, на які потрібно отримати відповіді
В) виділення параметрів нового товару

56. Методичне складання та перечитування списку слів та понять для того, щоб якесь слово стало поштовхом для народження ідеї, має назву:

А) морфологічний аналіз
Б) метод контрольних запитань
В) метод словесних асоціацій

57. Спостереження за новим товаром на обмеженому ринковому просторі протягом трьох та більше років, має назву:

А) ринкове тестування
Б) лабораторне тестування
В) споживче тестування

58. Перевірка на екологічну чистоту, безпеку та надійність нового товару має назву:

А) ринкове тестування
Б) лабораторне тестування
В) споживче тестування

59. Систематичне прийняття рішень з усіх аспектів розробки і управління продукцією підприємства, включаючи створення торгової марки, упаковки, систем збуту, сервісу та інше, має назву:

А) виробництво товарів
Б) збут товарів
В) планування товарів

60. Спосіб, при якому визначається, яку користь матиме товар для споживача, його основної ідеї та мети використання, має назву:

А) узагальнений спосіб
Б) конкретний спосіб
В) розширений спосіб

61. Спосіб, при якому визначається, фізична сутність товару та його характеристики (габарити, маса, надійність, колір, ефективність, потужність тощо), має назву:

А) узагальнений спосіб
Б) конкретний спосіб
В) розширений спосіб

62. Спосіб, при якому визначається все, що становить образ продукції та порядок її обслуговування (технічні рекомендації, гарантії, умови повернення тощо), має назву:

А) узагальнений спосіб
Б) конкретний спосіб
В) розширений спосіб

63. Метою першого етапу планування нових товарі є:

А) визначення конкурентів, які будуть на ринку
Б ) визначення ринків, для яких розробляється даний товар

В) визначення асортименту товарів-аналогів

64. Використання аналогій з інших сфер життя та живої природи при розробці нових товарів, має назву:

А) метод синектики
Б) метод поєднань
В) метод морфології

65. Порівнювання кількох товарів з метою знайти взаємозв'язок між ними і новим товаром, має назву:

А) метод синектики
Б) метод поєднань
В) метод морфології

66. Пред'явлення реальної продукції потенційним споживачам за умов реального продажу, з метою визначення того, що і як вони купують, має назву:

А) індивідуальний маркетинг
Б) прямий маркетинг
В) пробний маркетинг

67. Скільки відсотків інновацій, незважаючи на добре опрацьовану систему планування, зазнають комерційного краху:

А) від 7 до 11 %
Б) від 15 до 35 %
В) від 40 до 45 %

68. Сукупність характеристик і властивостей товару, які зумовлюють його здатність задовольняти конкретні потреби в залежності від свого призначення, має назву:

А) характеристик товару
Б) якості товару
В) конкурентоспроможності товару

69. До якого показника якості товару відноситься використання основної функції товару, його універсальність та виконання допоміжних функцій:

А) естетичного
Б) надійного
В) функціонального

70. Властивість товару виконувати задані функції, зберігання значення експлуатаційних показників у межах визначеного часу, має назву:

А) надійності товару
Б) придатності товару
В) функціональності товару

71. Властивості, які характеризують зручність і комфорт в експлуатації товару, мають назву:

А) зручні властивості
Б) спеціальні властивості
В) ергономічні властивості

72. Можливість товару виражати культурне значення (мода, стиль, форма товару, оригінальність), має назву:

А) культурні властивості
Б) естетичні властивості
В) фірмові властивості

73. Вплив товару на зовнішнє середовище та організм людини, має назву:

А) зовнішні властивості
Б) гігієнічні властивості
В) моральні властивості

74. Сукупність властивостей, що обумовлюють здатність задовольняти визначені потреби відповідно до призначення товару, має назву:

А) корисність
Б) якість
В) конкурентоспроможність

75. Сукупність характеристик, що відрізняють його від товарів-аналогів за ступенем задоволення конкретних потреб індивідуального споживача, а також за рівнем витрат на його купівлю та подальше використання, має назву:

А) якість
Б) конкурентоспроможність
В) оригінальність

 

 

76. Розробка і встановлення технічних показників (норм) для прийнятої до випуску продукції, способи її маркування, упакування, транспортування і збереження, має назву:

А) комунікації
Б) сертифікації
В) стандартизації

77. Усунення неполадок, викликаних транспортуванням продукції, приведення її в робочий стан, випробування, демонстрація покупцю виробу в роботі і т.д., має назву:

А) передпродажний сервіс
Б) післяпродажний сервіс
В) гарантійний сервіс

78. Сформоване та постійно підтримуване стійке уявлення покупців про «престижність» товару, послуги, торгової марки, фірми та її керівництва, має назву:

А) довіра
Б) комунікабельність
В) імідж

79. Зайва функція упаковки товару:

А) захист
Б) позиціонування
В) сегментування

80. До головних вимог до етикетки не відносяться:

А) зручність користування
Б) ефективна ідентифікація товарної марки
В) привабливий зовнішній вигляд

 

Перелік тестових завданьПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.029 с.)