Головна ціль, що сприяє створенню оптимальної виробничої логістичної системи - цеМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Головна ціль, що сприяє створенню оптимальної виробничої логістичної системи - цеа. мінімізація витрат на виробництво, забезпечення безперервного завантаження робітників і робочих місць, безперервність руху предметів праці у виробництві.

б. забезпечення своєчасної і комплектної поставки продукції відповідно до угод, тобто робота на споживача;

в. забезпечення працездатності виробничої системи у заданому діапазоні якісних та кількісних показників;

г. Підвищення організованості процесів виробництва та реалізація основних принципів організації виробництва;

57. [Вставте необхідне]…, що сприяє створенню оптимальної виробничої логістичної системи, полягає у мінімізації витрат на виробництво, забезпеченні безперервного завантаження робітників і робочих місць, безперервність руху предметів праці у виробництві.

а. головна ціль;

б. ціль першого рівня;

в. ціль другого рівня;

г. ціль третього рівня.

58. До видів виробничих потокових процесів логістичної системи відносять все нижчезазначене, крім:

а. потокові процеси на складі готової продукції;

б. потокові процеси сировини і матеріалів при закупівлі;

в. потокові процеси на складах виробничих запасів;

г. потокові процеси товарів від виробника до споживача.

59. До видів виробничих потокових процесів логістичної системи відносять:

а. потокові процеси сировини і матеріалів при закупівлі;

б. потокові процеси товарів від виробника до споживача;

в. потокові процеси послуг від виробника до споживача;

г. потокові процеси інформації від споживача до виробника.

60. Вимогами до сучасної організації та оперативного управління виробництвом (матеріальними потоками) є все нижчезазначене, крім:

а. забезпечення ритмічної, узгодженої роботи усіх ланок виробництва за єдиним графіком і рівномірного випуску продукції;

б. забезпечення максимальної безперервності процесів виробництва;

в. забезпечення достатньоїгнучкості та маневреності у реалізації цілі при виникненні різних відхилень від плану;

г. забезпечення безперервності отримання інформації від споживачів виробленої продукції.

61. Концепція логістичної системи «точно в строк» характеризується:

а. скороченими логістичними циклами;

б. мінімальними запасами матеріалів незавершеного виробництва, готової продукції;

в. координуванням усіх виробничих процесів;

г. всім вищезазначеним (а, б і в).

62. Сутність концепції «Худе виробництво» полягає у поєднанні всіх нижчезазначених компонентів, крім:

а. висока якість продукції;

б. високі виробничі витрати;

в. незначні розміри виробничих партій;

г. низькі рівні запасів.

63. Сутність концепції … [Вставте необхідне]…полягає у поєднанні наступних компонентів: висока якість продукції, незначні розміри виробничих партій, низькі рівні запасів, підготовка висококваліфікованих кадрів, використання гнучкого обладнання.

а. «товсте виробництво»;

б. «худе виробництво»;

в. «найефективніше виробництво»;

г. «швидке виробництво».

64. До основних цілей концепції «Худе виробництво» в логістиці не відносять:

а. підвищення стандартів якості продукції;

б. зниження виробничих витрат;

в. зменшення витрат на адміністративний персонал;

г. скорочення часу переналадки обладнання.

65. [Вставте необхідне]… мають відповідати таким вимогам: а) Матеріальні ресурси, що постачаються, мають відповідати стандартам якості; б) доставка матеріальних ресурсів має здійснюватись відповідно до затвердженого розкладу; в) продукція, що постачається, має супроводжуватись відповідною документацією, котра підтверджує контроль якості; г) затверджені ціни на матеріали мають бути нижчі, ніж у інших, виходячи з довгострокових зв’язків.

а. постачальники;

б. споживачі;

в. виробники;

г. державні органи.

 

 

66. [Вставте необхідне]… вирішує питання: 1) планування і організації закупівель товарів у товаровиробників (продавців); 2) планування і організації доставки закуплених товарів на бази і склади комерційних посередників; 3) організації приймання, розміщення, зберігання товарів на базах та складах комерційних посередників; і т.д.

а. внутрішньовиробнича логістика;

б. посередницька логістика;

в. технологічна логістика;

г. логістика складування.

67. До основних функцій торгівельних посередників відносять:

а. виробництво продукції;

б. планування і координування виробничого процесу;

в. транспортно-експедиційне обслуговування клієнтів;

г. налагодження зв’язків між підрозділами підприємства.

68. Серед допоміжних послуг, які надають клієнту експедитори не значиться:

а. Виконання різних митних операцій;

б. Надання консультаційних послуг з підвищення ефективності виробництва;

в. Вантажно-розвантажувальні роботи;

г. Збереження, сортування та комплектування.

69. Транспортно-експедиційні фірми за кордоном пропонують своїм клієнтам всі нижчезазначені логістичні послуги, крім:

а. розробка і управління логістичними ланцюжками;

б. різні види складських приміщень і послуг з укомплектування, сортування, вантажопереробки;

в. розробка оптимальної організаційної структури підприємства;

г. контроль і поповнення виробничих запасів;

70. [Вставте необхідне]… є самостійним господарчим суб’єктом, створеним для надання складських і транспортно-експедиційних послуг з метою задоволення громадських потреб у них.

а. виробниче підприємство;

б. термінальне підприємство;

в. маркетингова агенція;

г. консалтингова компанія.

71. Основні завдання …[Вставте необхідне]… полягають у забезпеченні координації транспортного процесу, вантажопереробки і складування на короткий час при передачі вантажів з магістрально-транспортного, автотранспортного, підвозу-розвозу вантажів та інших перевезень.

а. терміналів;

б. виробників;

в. споживачів;

г. експедиторських фірм;

 

 

72. До видів терміналів не відносять:

а. Регіональні, власні та місцеві;

б. Універсальні та спеціалізовані;

в. Міждержавні, державні та міжрегіональні;

г. Виробничі, збутові та переробні.

73. До логістичного процесу на складі не входить:

а. розвантаження і приймання вантажів;

б. складування і зберігання вантажів;

в. підготовка і реалізація рекламних компаній;

г. контроль за виконанням замовлень.

74. Логістичний процес на складі умовно можна поділити на:

а. операції, спрямовані на координацію служби закупівлі; операції, безпосередньо пов’язані з переробкою вантажу та його документацією; операції, спрямовані на координацію служби продаж;

б. операції, спрямовані на координацію служби закупівлі; операції, безпосередньо пов’язані з переробкою вантажу та його документацією;

в. операції, безпосередньо пов’язані з переробкою вантажу та його документацією; операції, спрямовані на координацію служби продаж;

г. операції, безпосередньо пов’язані з отриманням замовлень клієнтів, операції, безпосередньо пов’язані з переробкою вантажу та його документацією; операції, пов’язані з доставкою вантажу клієнтам;

75. До операцій, що проводяться на етапі розвантаження і приймання вантажів на складі не відносять:

а. розвантаження транспортних засобів;

б. формування складської вантажної одиниці;

в. комплектацію (комісіонування) замовлень клієнтів та відвантаження;

г. контроль задокументованої і фізичної відповідності замовлень поставкам.

76. Процес складування та зберігання вантажів, як етап логістичного процесу на складі, включає:

а. визначення попиту на продукцію, яка знаходиться на складі;

б. контроль за наявністю запасів на складі, що здійснюється через інформаційну систему.

в. контроль задокументованої і фізичної відповідності замовлень поставкам;

г. формування складської вантажної одиниці.

77. До стадії комплектації (комісіонування) замовлень та відвантаження вантажів, як стадії логістичного процесу на складі, відносять всі нижчезазначене, крім:

а. одержання замовлення клієнта (відбірковий лист);

б. відбір товару кожного найменування за замовленням клієнту;

в. проведення рекламних та промо-акцій товару, який знаходиться на складі.

г. підготовку товару до відправки (укладання в тару, на товароносій);

 

 

Наступні функції логістичного процесу на складі: обробка вхідної документації, оформлення замовлень постачальників, пропозиції по замовленнях постачальників, приймання замовлень споживачів, оформлення документації для відправки, обробка рахунків клієнтів і т.д. входять до

а. процесу інформаційного обслуговування складу;

б. процесу складування і зберігання вантажів на складі;

в. процесу розвантаження і приймання вантажів на склад;

г. жодного з вище названих процесів.

79. Успішне логістичне обслуговування покупців може стати найважливішою, до того ж стратегічною ознакою, що вигідно вирізняє дану фірму серед конкурентів. Виділяють наступні три основні категорії елементів обслуговування:

а. обслуговування постачання, обслуговування виробництва та обслуговування продажу;

б. обслуговування до продажу, обслуговування на час продажу та обслуговування після продажу;

в. маркетингове обслуговування, промислове обслуговування та логістичне обслуговування;

г. рекламне обслуговування, маркетингове обслуговування і обслуговування процесу реалізації.

80. Склад забезпечує виконання всіх наступних послуг з продажу, крім:

а. Виробництво замовленого товару;

б. Заміну замовленого товару;

в. Сортування товарів;

г. Фасування та пакування товарів;

Наступні послуги, які надаються складом: встановлення виробів, гарантійне обслуговування, забезпечення запчастинами, тимчасову заміну товарів, приймання дефектної продукції та її заміна відносяться до

а. Обслуговування до продажу;

б. Складських послуг з продажу;

в. Обслуговування після продажу;

г. Маркетингового обслуговування.

82. [Вставте необхідне]… спеціалізуються на збереженні сировини, матеріалів, комплектуючих виробів та іншої продукції виробничого призначення. Ці склади виконують функцію забезпечення виробничих підприємств.

а. Склади розподільчої логістики;

б. Склади заготівельної логістики;

в. Склади готової продукції;

г. Склади оптової торгівлі.

 

83. [Вставте необхідне]… призначені для підтримання безперервності руху товарів зі сфери виробництва у сферу споживання. Основне їх призначення — безперервне забезпечення споживачів, у тому числі роздрібної мережі.

а. Склади розподільчої логістики;

б. Склади заготівельної логістики;

в. Склади готової продукції;Последнее изменение этой страницы: 2016-12-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.011 с.)