Вищих навчальних закладів системи підготовки молодших спеціалістів спеціальності 5.03050701 «Маркетингова діяльність»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вищих навчальних закладів системи підготовки молодших спеціалістів спеціальності 5.03050701 «Маркетингова діяльність» 

 

Дніпродзержинськ

2011р.


 

Методичні рекомендації для проведення державної атестації випускників вищих навчальних закладів системи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050701 «Маркетингова діяльність» підготовили викладачі випускаючої циклової комісії маркетингової діяльності Дніпродзержинського технологічного коледжу Дніпродзержинського державного технічного університету Н.О.Губська та О.Ю.Кікоть відповідно до освітньо-професійної програми, навчального плану та навчальної програми.

Методичні рекомендації розглянуто та узгоджено на засіданні циклової комісії маркетингової діяльності.

 

Протокол № 6 від 12.12. 2011 р

 

Голова ЦК маркетингової діяльності ­­­­­­­­­­­____________Н.О.Губська

 


Зміст

 

1. Загальні положення............................................................................. …3

2. Вимоги, які ставляться до завдання для комплексного державного екзамену ……………………….………………………………………………..4

3. Етапи виконання індивідуальних контрольно-кваліфікаційних завдань...5

4. Критерії оцінювання………………………………………………………....5

5. Вимоги щодо оформлення індивідуальних контрольно-кваліфікаційних завдань………………………………………………………………………… 6

Додаток А (Перелік тестових завдань)………….................................... …11

Додаток Б (Перелік практичних завдань)…………................................ …81

Додаток В (Зразок титульного листа)……………………………………..…106

Додаток В (Положення про проведення комплексного державного

екзамену за фахом)…………………………………………………………....107

 


Загальні положення

1. Державна атестація випускників здійснюється Державною екзаменаційною комісією (ДЕК).

2. Головна мета проведення комплексного державного екзамену за фахом - комплексне оцінювання знань та навичок студентів у відповідності до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста та навчального плану.

3. Згідно вимог стандарту освіти, а саме освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста на державну атестацію виносяться дисципліни циклу професійно-практичної підготовки:

- для спеціальності 5.03050701 «Маркетингова діяльність»:

„Маркетинг”, „Комунікаційна діяльність”, „Розробка товару”,

„Логістика”, „Основи ринкових досліджень”.

 

Відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. №15, наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державним комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010р. №969/922/216 введені до індивідуальних контрольно-кваліфікаційних завдань питання з дисципліни «Основи охорони праці».

Вимоги, які ставляться до завдання

для комплексного державного екзамену:

1. Завдання для комплексного державного екзамену розробляється викладачами випускової циклової комісії маркетингової діяльності і оформляються у вигляді білетів. Перелік тестів та практичних завдань додається (Додатки А та Б). Практичні завдання у білеті визначаються випусковою цикловою комісією з дисциплін які входять до переліку комплексного державного екзамену за фахом.

2. Зміст завдань відповідає навчальним програмам з дисциплін, які входять до комплексного державного екзамену за освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста. Завдання вимагає від студента відповіді на тести теоретичних питань і розв`язання практичних завдань, пов`язаних з маркетинговою сферою, на рівні вимог кваліфікаційної характеристики молодшого спеціаліста.

3. Час для виконання завдання – до чотирьох астрономічних годин. Під час виконання завдання студентові не дозволяється користуватися довідковою літературою, конспектами та іншими записами. Завдання повинно бути виконано студентом самостійно, взаємна допомога та консультації не допускається.

 

Етапи виконання індивідуальнихПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.016 с.)