ТОП 10:

VI. ҐЕНДЕРНА РІВНІСТЬ НА ПІДПРИЄМСТВІСторони домовились:

6.1. Ураховувати, що відносини між Роботодавцем і працівниками, а також між працівниками підприємства будуються на засадах ґендерної рівності та недопущення будь-яких дискримінаційних дій.

6.2. Вживати заходів, спрямованих на формування ґендерної культури трудового колективу.

 

Роботодавець зобов’язується:

6.3. Забезпечити рівні права та можливості жінок і чоловіків (ст. 18 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»).

6.7. Створювати умови праці, які дозволять жінкам і чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній основі.

6.8. Здійснювати просування працівників по роботі з дотриманням принципу надання переваги особі тієї статі, щодо якої в них існує дисбаланс.

6.9. Забезпечувати жінкам і чоловікам можливість суміщати трудову діяльність із сімейними обов'язками; у межах політики, «дружньої до сім’ї», забезпечити надання працівникам з особливими сімейними обов’язками:

- часу на догляд у вигляді перерви у професійній діяльності, батьківської відпустки, можливості роботи на умовах неповного робочого часу, оформлення гнучкого робочого графіку;

- послуг по догляду (забезпечити функціонування дитячих закладів на підприємстві, організований транспорт для дітей).

6.10. Здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій кваліфікації та однакових умовах праці.

6.11. Вживати заходів щодо унеможливлення випадків сексуальних домагань. Забезпечити невідкладне вжиття заходів для усунення проявів дискримінації у випадку надходження відповідних скарг працівників.

 

VIІ. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ТА ПІЛЬГИ, СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ, МЕДИЧНЕ, КУЛЬТУРНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДПОЧИНКУ

Роботодавець зобов'язується:

7.1. Виділити на соціальні гарантії, пільги та задоволення соціально-побутових потреб працівників кошти у розмірі __% прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства.

Використовувати ці кошти згідно з кошторисом (додаток __).

7.10. Вирішувати питання функціонування об'єктів соцкультпобуту (за наявності) за згодою трудового колективу.

7.17. Виплачувати всім працівникам одноразову допомогу на оздоровлення у розмірі середнього заробітку працівника

7.18. Виплачувати одноразову допомогу при виході працівника на пенсію в розмірі ____ грн., залежно від стажу роботи на підприємстві.

7.19. Виплачувати додатково до пенсії по ____ грн. щомісячно непрацюючим ветеранам праці підприємства.

7.20. Виділяти кошти на здешевлення лікування працівників; надавати працівникам матеріальну допомогу для придбання ліків за наданими рецептами.

7.21. Надавати одноразову грошову допомогу працівникам у зв’язку з сімейними обставинами:

- з нагоди одруження ____ грн.

- при народженні дитини ____ грн.

- на поховання (усі витрати на поховання працівника, у тому числі працівників, що піщли на пенсію, за рахунок підприємства; поховання близьких родичів у сумі ____ грн.).

 

Трудовий колектив зобов'язується:

7.22. Контролювати забезпечення додержання Роботодавцем зобов’язань щодо додаткових соціальних гарантій, пільг та компенсацій працівникам згідно з колдоговором.

7.23. Вносити конкретні пропозиції Роботодавцю щодо соціально-побутового забезпечення, оздоровлення, профілактики та зниження рівня захворюваності, організації культурно-масової, фізкультурної роботи серед працівників, надання їм соціальних пільг.

7.25. Вносити Роботодавцю пропозиції щодо надання матеріальної допомоги працівникам підприємства.

7.26. Здійснювати контроль за правильним нарахуванням і своєчасною та в повному обсязі виплатою допомоги працівникам за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.25.104 (0.006 с.)