ТОП 10:

Доплати і надбавки, матеріальне заохочення. Гарантії в оплаті праціРоботодавець зобов’язується:

4.22. Встановити спеціальні види доплат за роботу у важких і шкідливих умовах праці у розмірі до 12% та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці у розмірі до 24% тарифної ставки (окладу) (додаток 11) (ст. 100 Кодексу законів про працю України).

Ці доплати встановлюються за конкретними робочими місцями і нараховуються робітникам тільки за час фактичної роботи на цих місцях. Оцінка фактичного стану умов праці проводиться на підставі даних атестації робочих місць.

Аналогічні доплати встановлюються майстрам, начальникам дільниць, цехів та іншим спеціалістам і службовцям при їх постійній зайнятості (не менше 50% робочого часу) на дільницях, цехах та виробництвах, де більше половини робітників одержують відповідні доплати.

Приклад:Розмір доплат залежно від фактичного стану умов праці

за результатами атестацій робочих місць

На роботах Сума балів за умовами праці Розміри доплат у % до тарифної ставки (окладу)
з важкими і шкідливими умовами праці до 2-х 4
2,1 -4,0 8
4,1-6 12
з особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці 6,1-8,0 16
8.1- 10.0 20
Більше 10 24

 

4.23. Робітникам, зайнятим на конвеєрах, поточних чи автоматичних лініях, проводиться доплата за інтенсивність праці у розмірі до 12 % тарифної ставки (додаток 12).

4.24. Працівникам, що виконують поряд зі своєю основною роботою додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов'язки тимчасово відсутнього працівника, проводиться доплата у розмірі до 100 % економії за тарифними ставками (окладами) суміщуваних посад або тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника (ст. 105 Кодексу законів про працю України).

4.25. За розширену зону обслуговування або збільшення обсягу виконуваних працівником робіт встановлюється доплата у розмірі __ (доплати одному працівнику максимальними розмірами не обмежуються і визначаються наявністю одержаної економії за тарифними ставками і окладами, які могли б виплачуватися за умови нормативної чисельності працівників).

4.26. Проводити доплату за кожну годину роботи у нічний час (з 22.00 до 6.00) у розмірі 35% (для освіти – 40 % % п.п. 6.3.7 Галузевої угоди на 2011-2015 роки) тарифної ставки (окладу) (ст. 108 Кодексу законів про працю України, Генеральна, обласна угоди).

4.27. Бригадирам за керівництво бригадою встановлюються доплати залежно від чисельності бригади (як приклад):

- від 5 до 10 чол. - 15% тарифної ставки від розміру ставки розряду,

присвоєного бригадиру;

- від 11 до 25 чол. - 20%;

- більше 25 чол. - 25%.

4.28. На період освоєння нових норм трудових затрат підвищувати працівникам тарифні ставки до 10%, відрядні розцінки – до 20%.

4.29. За високу професійну майстерність встановити щомісячні надбавки до тарифних ставок (окладів):

- для робітників 3-го розряду – 12%;

- для робітників 4-го розряду – 16%;

- для робітників 5-го розряду – 20%;

- для робітників 6-го і вищих розрядів – 24% тарифної ставки (окладу).

4.30. Водіям легкових, вантажних автомобілів, автобусів встановлюється надбавка за класність: водіям 2-го класу – 10%, 1-го – 25% встановленої тарифної ставки за відпрацьований водієм час.

4.31. За високі досягнення у праці спеціалістам і службовцям можуть встановлюватися надбавки до посадового окладу до 50% окладу.

Їх конкретні розміри мають бути визначені колдоговором з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та галузевими угодами (ст. 15 Закону України «Про оплату праці»).

4.32. За виконання особливо важливих робіт на термін їх виконання можуть встановлюватися надбавки до посадового окладу у розмірі до 50%.

4.33. Преміювання працівників здійснювати згідно з Положенням (додаток 14)(ст. 15 Закону України «Про оплату праці»)

За кожним видом преміювання у положенні визначаються конкретні показники, критерії, умови, граничні розміри і порядок визначення конкретних розмірів, періодичність і строки виплат премії щодо кожної категорії працівників. Визначаються також критерії для депреміювання.

4.34. Виплата винагороди за підсумками роботи за рік здійснюється згідно з Положенням (додаток 15).

4.35. Виплата винагороди за вислугу років здійснюється згідно з Положенням (додаток 16).

Всі виплати на заробітну плату (основну, додаткову), інші стимулюючі і компенсуючи виплати відносяться на «валові витрати», якщо вони встановлені в колективному, трудовому договорах (ст. 142.1 Податкового кодексу України).

4.36. Оплачувати роботу погодинних робітників та службовців при виконанні робіт різної кваліфікації за роботою вищої кваліфікації.

Виплачувати міжрозрядну різницю робітникам, яким доручається виконання робіт, тарифікованих нижче присвоєних їм розрядів (ст. 104 Кодексу законів про працю України).

4.37. Здійснювати оплату роботи в надурочний час, вихідні, святкові та неробочі дні у порядку та із дотриманням вимог, передбачених законодавством (ст. 106, 107 Кодексу законів про працю України).

4.38. Здійснювати оплату праці у разі невиконання норм виробітку не з вини працівника за фактично виконану роботу, із дотриманням умов, визначених законодавством України (ст. 111 Кодексу законів про працю України).

4.39. Оплачувати час простою не з вини працівника у розмірі не нижче двох третин тарифної ставки встановленого йому розряду з моменту, коли працівник попередив свого керівника про початок простою (ст. 113 Кодексу законів про працю України).

4.40. Працівникам, які направлені у службове відрядження, оплату праці за час перебування у відрядженні здійснювати у розмірі не нижче середнього заробітку (ст. 121 Кодексу законів про працю України).

4.41. Забезпечити збереження та передачу архівним органам документів з оплати праці, згідно з якими здійснюється оформлення пенсій, визначених законодавством (Наказ Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/59 «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів»).

4.42. Проводити виплату заробітної плати в першочерговому порядку перед іншими платежами (ст. 15 Закону України «Про оплату праці»).

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.107.209 (0.004 с.)