ТОП 10:

Які основні права та обов'язки виконавців екологічного аудиту?Права:1) Самостійно визначати форми і методи екологічного аудиту відповідно до законодавства та договору із замовником екологічного аудиту; 2) Отримувати документи, матеріали та інші відомості, наявні у замовника та в об'єкта екологічного аудиту, необхідні для проведення екологічного аудиту; 3) Викладати у звіті про екологічний аудит, що здійснюється групою екологічних аудиторів, особливу думку екологічного аудитора щодо суті висновків екологічного аудиту, якщо вона не збігається із загальними висновками; 4) Залучати на договірних засадах для вирішення окремих питань, що виникають у процесі проведення екологічного аудиту і вимагають спеціальних знань, фахівців відповідного профілю, не покладаючи на них відповідальність за висновки екологічного аудиту.Обов’язки:1) Повідомляти замовника про всі виявлені у процесі проведення екологічного аудиту випадки порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, стандартів, норм, правил і відхилення від вимог щодо ведення звітності та її складання та відображати цю інформацію у звіті про проведення екологічного аудиту; 2) Невідкладно інформувати про виявлену у процесі проведення екологічного аудиту загрозу аварійної ситуації керівника (власника) об'єкта екологічного аудиту, відповідні органи з питань охорони навколишнього природного середовища та замовника; 3) Забезпечувати належне збереження та своєчасне повернення всіх документів, які одержані від власника об'єкта екологічного аудиту, замовника та інших осіб для проведення екологічного аудиту; 4) Невідкладно інформувати замовника про відомі йому причини, що унеможливлюють проведення чи продовження екологічного аудиту; заявляти самовідвід за наявності особистої зацікавленості у результатах екологічного аудиту конкретного об'єкта екологічного аудиту; 5) Дотримуватися встановлених законодавством та договором на проведення екологічного аудиту вимог щодо конфіденційності інформації, яка отримана або стала йому відома під час виконання цієї роботи.Гарантії незалежностіекологічного аудитора надаються Законом шляхом:- регулювання його діяльності законом, а також договором, що укладається відповідно до Закону; - заборони впливу на екологічного аудитора з метою примушування його до зміни форми і методів його роботи та висновків екологічного аудиту; - забезпечення конфіденційності проведення екологічного аудиту;

- захисту порушених прав екологічного аудитора в установленому законом порядку

Які форми та види відповідальності існують за порушення законодавства про екологічний аудит?

Особи, виннів наступних діях підлягають притягненню до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності відповідно до закону: - порушенні встановленого законодавством порядку проведення екологічного аудиту; - наданні свідомо неправдивих відомостей про екологічні наслідки діяльності об'єкта екологічного аудиту; - проведенні екологічного аудиту особами, які не мають сертифікатів; - діях, спрямованих на примушення виконавця екологічного аудиту до зміни форм, методів роботи або висновків екологічного аудиту; - підготовці свідомо та завідомо неправдивого висновку екологічного аудиту; - порушенні вимог закону щодо державної чи комерційної таємниці, а також конфіденційності результатів екологічного аудиту, якщо інше не встановлено договором чи законом.Виконавець екологічного аудиту несе відповідальність за матеріальну та моральну шкоду, заподіяну внаслідок неправомірних дій при проведенні екологічного аудиту, згідно з законом.

Законом України може бути встановлена відповідальність і за інші порушення законодавства про екологічний аудитПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-28; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.29.190 (0.005 с.)