Які види екологічного аудиту за формою проведення. Як вони характеризуються. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Які види екологічного аудиту за формою проведення. Як вони характеризуються.Добровільний або ініціативний екологічний аудит здійснюється стосовно будь-яких об'єктів екологічного аудиту на замовлення зацікавленого суб'єкта за згодою керівника чи власника об'єкта екологічного аудиту, з метою зменшення впливу підприємства на навколишнє середовище, аудиту сертифікації систем управління на підприємстві, вдосконалення екологічної політики та інше. При цьому, основна відмінність екоаудиту від інших видів аудиту полягає у відсутності регламентованих процедур і стандартів здійснення програм аудиторських перевірок.

Обов'язковий екологічний аудит здійснюється на замовлення зацікавлених органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування щодо об'єктів або видів діяльності, які становлять підвищену екологічну небезпеку, відповідно до переліку, що затверджений Кабінетом Міністрів України 27 липня 1995 р. [16], у наступних випадках випадках (додаток 3): -банкрутство; - приватизація, передача в концесію об'єктів державної та комунальної власності; - передача або придбання в державну чи комунальну власність; - передача у довгострокову оренду об'єктів державної або комунальної власності; - створення на основі об'єктів державної та комунальної власності спільних підприємств; - екологічне страхування об'єктів; - завершення дії угоди про розподіл продукції відповідно до закону; - за дорученням органів слідства, суду та дізнання на основі порушеної справи при встановленні відповідальності за порушення законодавства у про охорону навколишнього природного середовища у наступних випадках:а) порушення прав громадян на екологічно безпечне навколишнє природне середовище;б) порушення норм екологічної безпеки;в) порушення вимог законодавства України при проведенні екологічної експертизи, в тому числі поданні завідомо неправдивого експертного висновку;г) невиконання вимог державної екологічної експертизи;д) фінансування, будівництві і впровадженні у виробництво нових технологій і устаткування без позитивного висновку державної екологічної експертизи;е) порушення екологічних вимог при проектуванні, розміщенні, будівництві, реконструкції, введенні в дію, експлуатації та ліквідації підприємств, споруд, пересувних засобів та інших об'єктів;є) допущення наднормативних, аварійних і залпових викидів і скидів забруднюючих речовин та інших шкідливих впливів на навколишнє природне середовище;ж) перевищення лімітів та порушенні інших вимог використання природних ресурсів;з) самовільного спеціального використання природних ресурсів;и) порушення строків внесення зборів за використання природних ресурсів та забруднення навколишнього природного середовища;і) невжиття заходів щодо попередження та ліквідації екологічних наслідків аварій та іншого шкідливого впливу на навколишнє природне середовище;ї) невиконання розпоряджень органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, та вчиненні опору їх представникам;й) порушення природоохоронних вимог при зберіганні, транспортуванні, використанні, знешкодженні та захороненні хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних радіоактивних речовин та відходів;к) невиконання вимог охорон територій та об'єктів природно-заповідного фонд та інших територій, що підлягають особливій охороні, видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України;л) відмови від надання своєчасної, повної та достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища, а також про джерела забруднення, у приховуванні випадків аварійного забруднення навколишнього природного середовища або фальсифікації відомостей про стан екологічної обстановки чи захворюваності населення;

м) порушення природоохоронних вимог під час провадження діяльності, пов'язаної з поводженням з генетично модифікованими організмамиПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 123; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.211.26.178 (0.005 с.)