Наведіть та охарактеризуйте класифікацію аудиторських перевірок. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Наведіть та охарактеризуйте класифікацію аудиторських перевірок.Наведіть та охарактеризуйте класифікацію аудиторських перевірок.

Еколого-аудиторська діяльність може здійснюватися на рівні:- державних установ;- галузі (структурна) – оцінювання відповідності загальній екологічній політиці галузі;- проблемна – аудит стану розв’язання конкретної екологічної проблеми галузі;- території (регіону, місцевості);- підприємства.Структура видів і форм екологічного аудиту представлена на рис. 5.1

Рисунок 5.1 – Структура видів і форм екологічного аудиту

Які види екологічного аудиту за замовником? Як вони характеризуються?

Екологічний аудит також поділяється на внутрішній та зовнішній. Внутрішній екологічний аудит об'єкту проводиться на замовлення його власника чи органу, уповноваженого на управління ним, для власних потреб. Цей вид аудиту може проводитися як незалежними аудиторами і аудиторськими фірмами на основі підписаного договору, так і перевіряючими, призначеними керівником підприємства поміж співробітників підприємства.

Переваги та недоліки внутрішнього екологічного аудиту, що проводиться незалежними аудиторами та аудиторськими фірмами у порівнянні аудитом, що проводиться штатним співробітником, представлені, у табл. 5.1.

 

Таблиця 5.1 – Порівняння внутрішнього та зовнішнього аудитів

Переваги Недоліки
  Більш високий, ніж при внутрішньому аудитові, рівень об’єктивності аудиторського висновку, обумовлений неупередженістю зовнішній аудиторів   Незнання зовнішніми аудиторами виробничих особливостей аудитуємого підприємства
  Більш висока ефективність роботі аудиторів, обумовлена жорсткими рамками   Упередженість співробітників підприємства до аудиторів, як до сторонніх осіб
  Критику зі сторони витримати легше, ніж критику свого співробітника, так як у зовнішнього аудитора не може бути намірів викрити будь-кого у некомпетентності або невиконанні своїх службових обов’язків   Відсутність у зовнішнього аудитора інформації про шляхи комунікації на аудитуємому підприємстві
  Зовнішні аудитори є більш кваліфікованими спеціалістами, інакше вони втрачають роботу   Незнання неформальних лідерів на аудитуємому підприємстві
  Результати аудиту можна використовувати для реклами підприємства   Конфіденційна інформація не може бути використана у висновку про аудит
  Результати аудиту можна продемонструвати не тільки замовнику   Дефіцит часу при аудиті обмежує можливість більш детального обстеження системи
  Витрати на аудит можна визначити більш точно   Залежність роботи зовнішніх аудиторів від понаднормової роботи співробітників аудитуємого підприємства
    Вибірковість аудиту, що виключає можливість повного обстеження системи якості
Зовнішній екологічний аудит проводиться на замовлення інших зацікавлених і суб'єктів, як правило, він є обов’язковою процедурою [2,17].

 

Охарактеризуйте сторони аудиторських правовідносин.

Об'єктами екологічного аудиту є: - підприємства, установи та організації, їх філії та представництва чи об'єднання, окремі виробництва, інші господарські об'єкти; - системи екологічного управління; - інші об'єкти, передбачені законом. Екологічний аудит може проводитися щодо підприємств, установ та організацій, їх філій та представництв чи об'єднань, окремих виробництв, інших господарських об'єктів у цілому або щодо окремих видів їх діяльності. Суб'єктами екологічного аудиту є: - замовники – зацікавлені центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, інші юридичні, а також фізичні особи; - виконавці екологічного аудиту – юридична чи фізична особа (екологічний аудитор), кваліфікована для здійснення екологічного аудиту відповідно до вимог Закону України «Про екологічний аудит».

 

Наведіть та охарактеризуйте класифікацію аудиторських перевірок.

Еколого-аудиторська діяльність може здійснюватися на рівні:- державних установ;- галузі (структурна) – оцінювання відповідності загальній екологічній політиці галузі;- проблемна – аудит стану розв’язання конкретної екологічної проблеми галузі;- території (регіону, місцевості);- підприємства.Структура видів і форм екологічного аудиту представлена на рис. 5.1

Рисунок 5.1 – Структура видів і форм екологічного аудитуПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 137; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.143.154 (0.007 с.)