ТОП 10:

Роботи з екологічного аудиту та обговорення результатів.Це завершальна фаза аудиту. В цей час аналізують раніше зібрані дані і розробляють висновки аудиту, які передають екоменеджеру для того, щоб з ними ознайомилося керівництво підприємства, обговорило з групою аудиторів і надалі використовувало у своїй діяльності.

Підведення підсумків аудиту необхідно робити у наступній послідовності:

1) Скласти перелік попередніх результатів

2) Провести заключну нараду

3) Підготувати та подати звіт про екологічний аудит (висновок)

Звіт про аудитування аудитори складають під керівництвом провідного аудитора за межами підприємства. У ньому стисло й точно висвітлюють результати аудиту, належним чином обґрунтовуючи висновки та підкріплюючи їх не­обхідними документами. За бажанням замовника аудиту, у звіті можуть бути наведені витрати на розроблення аудиторами рекомендацій (еколого-економічні обґрунтування).

4) Відзвітувати перед замовником аудиту

Звіт про результати аудиту, перевірений і засвідчений спеціально акре­дитованим перевіряючим (веріфаєром), офіційно подається замовникові аудиту

14) Наведіть порядок складання аудиторського висновку.

Висновок екологічного аудиту – це професійна оцінка об'єкту екологічного аудиту, виконана екологічним аудитором, яка ґрунтується на доказах екологічного аудиту та є головною складовою звіту про екологічний аудит.Потрібно звернути увагу на те, що при складанні висновків екологічного аудиту необхідно:1. Дати характеристику фактичного стану об'єкту екологічного аудиту;

2. Зазначити основні характеристики впливу об'єкту екологічного аудиту на навколишнє природне середовище;

3. Вказати вимоги та додаткові обмеження природоохоронного законодавства до користування об'єктом екологічного аудиту;

4. Оцінити ефективність та достатність природоохоронної діяльності об’єкту екологічного аудиту;

5. Оцінити ефективність системи управління навколишнім середовищем на об’єкті екологічного аудиту;

6. Зазначити стан природоохоронного обладнання та споруд, зокрема, час встановлення, амортизацію, придатність для подальшої експлуатації;7. Надати відомості про сплату екологічних зборів і платежів, включаючи стан та можливості їх сплати та заборгованість;8. Вказати про збитки, заподіяні навколишньому природному середовищу;9. Зазначити стан статистичної та іншої звітності з охорони навколишнього природного середовища на предмет відповідності її фактичним екологічним показникам;

10. Оцінити повноту відображення екологічних характеристик об'єкта екологічного аудиту в наявній документації;

11. Зазначити основні невідповідності екологічних характеристик об'єкта екологічного аудиту до вимог законодавчих актів та інших нормативних документів;

12. Надати вичерпний перелік відомостей про відповідальність за шкоду, завдану навколишньому природному середовищу внаслідок господарської діяльності об’єкту аудиту до проведення його приватизації;

Якщо до завдань проведення екологічного аудиту включено надання рекомендацій щодо заходів, які необхідно вжити для усунення виявлених невідповідностей, рекомендується:

1. Оцінити доцільність впровадження найкращих доступних технологій і їх вартість;

2. Надати рекомендації щодо реконструкції та вдосконалення систем водокористування і водовідведення з метою зменшення забруднення стічних вод та їх повторного використання, оцінити вартість інвестицій для зменшення скиду забруднених стічних вод;

3. Надати рекомендації щодо поводження з відходами, оцінити вартість інвестицій та можливості економії коштів при зменшенні обсягів утворення відходів, їх переробці чи повторному використанні у виробничому циклі;

Зазначити виробничі процеси, для яких можливе підвищення ефективності за рахунок енергозбереження, зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин у повітря і скиду зворотних вод, утворення відходівПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-28; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.51.69 (0.003 с.)