Практичне заняття 1. Правовий режим територій та об’єктів природно-заповідного фонду за законодавством України (1 год. ) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практичне заняття 1. Правовий режим територій та об’єктів природно-заповідного фонду за законодавством України (1 год. )1. Поняття та склад природно-заповідного фонду: законодавчі та наукові підходи.

2. Правові форми та види використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

3. Структурно-функціональне забезпечення організації, охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

4. Правовий режим окремих територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

5. Правові та економічні засоби збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

6. Юридична відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд.

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Розглянути історико-правові аспекти та перспективи розвитку заповідної охорони природи.

2. Окреслити напрями розвитку наукової думки щодо охорони та використання об’єктів та територій природно-заповідного фонду.

3. Визначити перспективи становлення та розвитку природно-заповідного права у складі екологічного права.

4. Проаналізувати нормативно-правові засади збереження, охорони та використання об’єктів та територій природно-заповідного фонду.

3. Визначити місце і роль законодавства про природно-заповідний фонд у системі законодавства про екологічну мережу.

4. Визначити основні правові принципи охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

5. Дослідити правові засади приватизації територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

6. Визначити правовий режим і підпорядкованість територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

7. Дослідити повноваження спеціально уповноваженого органу державного управління у галузі організації, охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

8. Дослідити повноваження адміністрацій територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

9. Розглянути правові засади участі громадськості у процесі охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

10. Визначити особливості розподілу та перерозподілу природних ресурсів як функції управління в галузі організації, охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

11. Дослідити правові засади здійснення екологічної експертизи у складі функцій управління в галузі організації, охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

12. Проаналізувати юридичне значення резервування для подальшого заповідання цінних природних територій та об’єктів.

13. Дослідити особливості правового режиму біосферних та природних заповідників.

14. Дослідити особливості правового режиму національних природних парків.

15. Розкрити особливості економіко-правового забезпечення організації та функціонування територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

16. Визначити особливості обчислення та компенсації шкоди, заподіяної територіям та об’єктам природно-заповідного фонду.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 11, 51, 151-155, 63, 212.

Додаткові джерела: 306, 336, 371, 391.

Нормативно-правові акти. 1, 2, 12, 21, 66, 112, 122, 124, 289.

 

Тема 16. Правовий режим рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон (територій, ресурсів) та курортів в Україні (8 год.).

Лекція 1. Правовий режим рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон (територій, ресурсів) та курортів в Україні (3 год.)

Поняття правового режиму рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів як об’єктів правового регулювання, охорони та використання. Склад і класифікація рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів за чинним законодавством. Законодавство про охорону та використання рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон та курортів. Поняття, види та склад правовідносин у галузі охорони та використання рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів. Проблеми становлення та розвитку рекреаційного права як підгалузі екологічного права. Перспективи становлення та наукового обґрунтування курортного права, його співвідношення з природоохоронним та екологічним правом.

Правові форми та види використання рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів для задоволення екологічних та інших інтересів громадян. Форми права власності на природні ресурси в межах рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів. Право користування природними ресурсами рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів. Порядок створення рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів. Права громадян у галузі охорони і використання корисних властивостей рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

Особливості управління в галузі створення, охорони і використання рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів. Система органів управління в галузі охорони і використання рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів та їх повноваження. Функції управління в галузі охорони і використання рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів. Характеристика окремих функцій управління у сфері охорони та використання рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів. Юридичні критерії зонування рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів. Нормативи рекреаційної навантаженості.

Правовий режим окремих рекреаційних та лікувально-оздоровчих зон. Особливості правового режиму окремих видів курортів.

Механізм правової охорони рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів. Особливості правового режиму округів санітарної охорони лікувально-оздоровчих зон і курортів. Економіко-правове стимулювання охорони і ефективного використання рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

Юридична відповідальність за порушення законодавства про рекреаційні, лікувально-оздоровчі зони і курорти. Види правопорушень у галузі охорони і використання рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів як підстав юридичної відповідальності. Особливості обчислення шкоди, заподіяної порушенням законодавства про рекреаційні, лікувально-оздоровчі зони і курорти. Порушення законодавства щодо охорони та використання рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів як підстави дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності.

 

Практичне заняття 1. Правовий режим рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон (територій, ресурсів) та курортів в Україні (1 год.)

1. Поняття та склад рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

2. Правові форми та види використання рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

3. Структурно-функціональне забезпечення створення, охорони і використання рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

4. Правовий режим окремих рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

5. Правові та економічні засади охорони рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

6. Юридична відповідальність за порушення законодавства про рекреаційні, лікувально-оздоровчі зони і курорти.

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Дослідити історичні передумови та перспективи розвитку законодавства про охорону та використання рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

2. Проаналізувати напрями розвитку наукової думки щодо охорони та використання природних ресурсів у межах рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

3. Визначити перспективи становлення та розвитку рекреаційного та курортного права у складі екологічного права.

4. Визначити місце і роль законодавства про рекреаційні, лікувально-оздоровчі зони і курорти у системі законодавства про екологічну мережу.

5. Окреслити проблеми кодифікації рекреаційного та курортного законодавства.

6. Дослідити систему принципів охорони та використання природних ресурсів у межах рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

7. Розглянути проблеми реалізації громадянами своїх прав на використання природних корисних властивостей рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

8. Дослідити особливості реалізації права власності на природні ресурси та права природокористування, які здійснюються в межах рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

9. Провести порівняльно-правовий аналіз правового режиму рекреаційних зон та інших видів рекреаційних ресурсів.

10. Розглянути проблеми правового регулювання зеленого, сільського та екологічного туризму у контексті рекреаційного природокористування.

11. Розкрити особливості правового режиму рекреаційних природних ресурсів у межах спеціальних (вільних) економічних зон та територій.

12. Дослідити особливості правового режиму рекреаційних природних ресурсів на територіях зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності.

13. Розкрити специфіку правового режиму рекреаційних ресурсів зелених зон навколо населених пунктів.

14. Проаналізувати проблеми співвідношення законодавства про курорти, про охорону здоров’я, про санітарно-епідемічне благополуччя, земельного та екологічного законодавства у регулюванні відносин з охорони та використання лікувально-оздоровчих зон і курортів.

15. Визначити особливості структурно-функціонального забезпечення у сфері охорони та використання лікувально-оздоровчих зон і курортів.

16. Розглянути проблеми систематизації порушень рекреаційного та курортного законодавства у контексті юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.

Рекомендована література:

Основні джерела: 11, 51, 151-155, 64, 65, 66, 212

Додаткові джерела: 306, 414, 391.

Нормативно-правові акти. 1, 12, 16, 18, 21, 250, 289.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; просмотров: 155; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.86.95 (0.011 с.)