Практичне заняття 1. Правовий режим виключної (морської) економічної зони України та континентального шельфу (1 год. ) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практичне заняття 1. Правовий режим виключної (морської) економічної зони України та континентального шельфу (1 год. )1. Виключна (морська) економічна зона та континентальний шельф як складові навколишнього природного середовища та об’єкти правової охорони і використання.

2. Правові форми та види використання виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу.

3. Структурно-функціональне забезпечення охорони і використання виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу.

4. Правове регулювання наукових досліджень у виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі.

5. Юридична відповідальність за порушення законодавства про виключну (морську) економічну зону та континентальний шельф.

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.).

1. З’ясувати особливості складу виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу згідно з чинним законодавством.

2. Провести співвідношення конституційних засад виключності права власності Українського народу на природні ресурси виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу з нормами міжнародного права.

3. Проаналізувати права та обов’язки України та інших держав у виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі.

4. Проаналізувати проблеми делімітації виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу в умовах Чорного та Азовського морів.

5. Провести юридичну класифікацію видів використання природних ресурсів виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу та вказати на її науково-практичне значення.

6. Дослідити правовий режим територіального моря у контексті законодавства про виключну (морську) економічну зону та континентальний шельф.

7. Визначити особливості правового регулювання використання і охорони рибних та інших живих ресурсів виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу.

8. Окреслити засади правового регулювання використання надр виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу.

9. Дослідити види та юридичне опосередкування функцій управління у галузі використання та охорони природних ресурсів виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу.

10. Проаналізувати положення загальнодержавних програм у сфері охорони та використання природних ресурсів виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу, визначити їх юридичне значення.

11. Визначити особливості правового забезпечення проводження з відходами у виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі.

12. Дослідити проблеми юридичної відповідальності юридичних осіб за правопорушення у виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 51, 106, 151-155, 484.

Додаткові джерела: 391.

Нормативно-правові акти: 1, 11, 28, 39, 232-234, 313.

Частина 2. Право екологічної безпеки (антропоохоронне право)

Тема 19. Юридична природа забезпечення екологічної безпеки (6 год.)

Лекція 1. Юридична природа забезпечення екологічної безпеки (2 год.)

Історичні та соціально-економічні передумови правового регулювання екологічної безпеки в Україні.

Наукові та законодавчі визначення поняття “екологічна безпека”.

Екологічні нормативи як юридичні критерії екологічної безпеки.

Поняття, методи, принципи та функції права екологічної безпеки України.

Місце права екологічної безпеки в системі екологічного права України, його система та структура.

Екологічний ризик як умова формування правовідносин у сфері екологічної безпеки.

Правовідносини у сфері екологічної безпеки: загальна характеристика, поняття та місце в системі правового регулювання.

Види правовідносин у сфері екологічної безпеки, їх класифікація та зміст.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; просмотров: 170; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.86.95 (0.005 с.)