Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовним модулем 1. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовним модулем 1.Відмітьте правильні, на Вашу думку, відповіді.

1. Завданням Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” є регулювання відносин:

а) у галузі використання, розподілу та перерозподілу природних ресурсів, охорони природних комплексів та екологічних систем, забезпечення екологічної безпеки;

б) у галузі розподілу та перерозподілу природних ресурсів, надання їх у користування, визначення форм власності на природні ресурси, їх відтворення та охорони;

в) у галузі раціонального використання природних ресурсів, дбайливого ставлення до довкілля та охорони природи від протиправних посягань;

г) у галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій та природних об'єктів, пов'язаних з історико-культурною спадщиною.

 

2. Використання природних ресурсів в Україні здійснюється у наступних правових формах:

а) право власності і право природокористування;

б)право власності і управління;

в) право власності і право успадкованого довічного володіння.

3. Які з зазначених екологічних прав громадян закріплені Конституцією України:

а) право на здійснення загального і спеціального використання природних ресурсів;

б) право на об’єднання в громадські природоохоронні формування;

в) право на безпечне для життя та здоров’я навколишнє природне середовище;

г) право на участь в розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального і комплексного використання природних ресурсів;

д) право на одержання екологічної освіти.

 

4. Право громадян на безпечне для життя та здоров’я навколишнє природне середовище:

а) є абсолютним правом, оскільки йому кореспондується обов’язок необмеженого кола осіб та держави дотримуватися вимог екологічного законодавства;

б) є відносним правом, оскільки всі екологічні права можуть бути забезпечені відносно нестабільно;

в) є абсолютним або відносним, в залежності від об’єму прав та обов’язків учасників правовідносин, щодо забезпечення цього права.

 

5. Яка з наведених юридичних ознак притаманна праву загального природокористування:

а) наявність зареєстрованого дозволу;

б) наявність спеціальної правоздатності;

в) відсутність персоніфікованого закріплення природного ресурсу за конкретними особами.

6.Висновки громадської екологічної експертизи:

а) є обов’язковими для виконання;

б) мають рекомендаційний характер;

в) носять рекомендаційний або обов’язковий характер, в залежності від рівня небезпечності об’єкта експертизи.

7. Яка з форм надання інформації про стан навколишнього природного середовища не передбачена законодавством:

а) письмова;

б) аудіовізуальна;

в) усна;

г) електронна.

8. Який з видів платежів у галузі екології носить характер диференційованої ренти:

а) збір за спеціальне використання природних ресурсів;

б) збір за забруднення навколишнього природного середовища;

в) збір за погіршення якості природних ресурсів.

9. Які з наведених повноважень не віднесені до повноважень громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища:

а) брати участь у проведенні спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства про охорону навколишньогоприродного середовища, додержання норм екологічної безпеки та використання природних ресурсів;

б) проводити перевірку і складати протоколи про порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища і подавати їх органам державного контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності;

в) обмежувати чи зупиняти (тимчасово) діяльність підприємств, установ, організацій та об’єктів незалежно від форм власності і господарювання (в тому числі будівництво, реконструкцію та розширення об’єктів) і подавати Мінприроди України пропозиції щодо припинення в установленому порядку діяльності у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

г) надавати допомогу органам державного контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища в діяльності по запобіганню екологічним правопорушенням.

10. Який термін чинності позитивного висновку державної екологічної експертизи передбачений екологічним законодавством:

а) протягом одного року від дня його видачі;

б) протягом шести місяців від дня його видачі;

в)протягом трьох років від дня його видачі;

г) протягом п’яти років від дня його видачі.

11. Яким законодавчим актом регулюються правовідносини щодо здійснення екологічної експертизи:

а)Закон України “ Про Державну екологічну експертизу”;

б) Закон України “Про екологічну експертизу”;

в) Закон України “Про порядок здійснення екологічної експертизи”.

12. Яке з наведених визначень відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» найбільш повно визначає об`єкти правової охорони:

а)сукупність природних, соціальних умов та процесів, природних ресурсів, ландшафтів, природно-антропогенних комплексів, екосистем та життя і здоров`я громадян, що підлягають охороні за допомогою норм екологічного права;

б)сукупність юридично визначених умов і процесів та природних ресурсів і екосистем, що підлягають використанню відповідно до норм та нормативів екологічного права;

в) навколишнє природне середовище як сукупність природних і природно-соціальних умов та процесів, природні ресурси, як залучені так і невикористовувані в народному господарстві в даний період (земля, надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, тваринний світ), ландшафти та інші природні комплекси; території та об’єкти природно-заповідного фонду України; здоров’я і життя людей;

г)навколишнє природне середовище, природні комплекси і ландшафти та життя і здоров`я громадян, як частини довкілля.

13. За які протиправні діяння у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки чинним законодавством передбачена кримінальна відповідальність:

а) незаконне захоплення земельної ділянки;

б)незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом;

в) порушення правил водокористування.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; просмотров: 138; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.143.154 (0.007 с.)