Практичне заняття 1. Екологічне право України – комплексна галузь права: загальна характеристика (2 год.) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практичне заняття 1. Екологічне право України – комплексна галузь права: загальна характеристика (2 год.)1. Історичні передумови виникнення і розвитку еколого-правових норм та формування системи екологічного права.

2. Предмет та методи екологічного права.

3. Принципи та функції екологічного права.

4. Поняття та види об’єктів екологічного права.

5. Поняття та система екологічного права.

6. Поняття та види джерел екологічного права.

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Розглянути законодавчі засади національної екологічної політики та її мету.

2. Визначити системоутворюючі чинники становлення екологічного права.

3. Визначити місце екологічного права у системі національного права.

4. Розглянути поняття та види екологічних правовідносин, розкрити їх об’єктно-суб’єктний склад, підстави виникнення, зміни та припинення.

5. Проаналізувати особливості методів правового регулювання екологічного права.

6. Визначити поняття та види об’єктів екологічного права.

7. Розглянути принципи та функції екологічного права.

8. Розкрити основні юридичні ознаки екологічного права та його системи.

9. Розкрити систему навчальної дисципліни “Екологічне право України”.

10. Визначити поняття та розкрити види джерел екологічного права.

Рекомендована література:

Основні джерела: 11, 51, 151-155, 227, 320, 356, 357, 479, 491.

Додаткові джерела: 8, 30, 59, 79, 80, 84, 88, 163, 170, 180, 195, 350, 351, 498, 132, 189, 190, 480, 489.

Нормативно-правові акти: 1-7, 10-13, 15-16, 22, 25, 38, 45, 57-58, 73-77, 93, 151, 156, 174, 181-183, 203, 206, 227, 231, 237, 314-316, 319-320.

 

Тема 2. Екологічні права та обов’язки громадян в Україні (9 год.)

Лекція 1. Екологічні права та обов’язки громадян в Україні (2 год.)

Становлення інституту екологічних прав та обов’язків громадян. Загальна характеристика екологічних прав та обов’язків громадян. Поняття та види екологічних прав та обов’язків громадян. Право громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля. Право вільного доступу до екологічної інформації. Право громадян на участь у прийнятті екологічно виважених рішень. Право громадян на участь у здійсненні природоохоронних заходів. Право громадян на здійснення загального та спеціального використання природних ресурсів. Право на одержання екологічної освіти. Право на об’єднання у природоохоронні громадські організації. Характеристика інших екологічних прав громадян. Особливості реалізації галузевих та міжгалузевих екологічних прав громадян.

Загальні та спеціальні обов’язки громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища.

Поняття і види гарантій реалізації екологічних прав громадян та додержання екологічних обов’язків. Правові форми захисту екологічних прав громадян.

 

Практичне заняття 1. Екологічні права та обов’язки громадян в Україні (3 год.)

1. Поняття та види екологічних прав громадян.

2. Характеристика окремих екологічних прав громадян.

3. Обов’язки громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища.

4. Гарантії реалізації екологічних прав громадян та додержання екологічних обов’язків.

5. Правові форми та способи захисту екологічних прав громадян.

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Розглянути теоретичні засади становлення і розвитку інституту екологічних прав та обов’язків громадян.

2. Визначити юридичні ознаки поняття та проаналізувати систему екологічних прав та обов’язків громадян.

3. Проаналізувати механізм правового регулювання реалізації та захисту окремих екологічних прав громадян.

4. Розкрити особливості загальних та спеціальних обов’язків громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища.

5. Розглянути законодавчо визначену систему гарантій реалізації та захисту екологічних прав громадян та додержання екологічних обов’язків.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 34, 207, 240, 29, 250, 256, 257, 259, 307, 368, 426, 435, 443, 444, 447.

Додаткові джерела: 56, 74, 76, 77, 85, 99, 95, 98, 113, 132, 143, 161, 246, 317, 405, 437, 488, 492, 501, 503.

Нормативно-правові акти: 1, 3-6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 21, 24, 32, 37, 39, 42, 70, 73, 82, 150, 226, 227, 315, 331, 332.

 

Тема 3. Право власності на природні ресурси в Україні (7 год.)Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; просмотров: 147; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.186.30 (0.007 с.)